Karolína Peake
LIDEM

Karolína Peake

My stejně tak, jako je konzistentní TOP 09, tak jsme, tak je konzistentní i strana LIDEM, kdy my jsme jasně říkali, že fiskální pakt je sice bezvadný v tom, že strany to v té smlouvě zavazuje k rozpočtové odpovědnosti, což je bezvadná věc. Na druhou stranu si ale musíme uvědomit jinou věc. A to, že přenáší poměrně zásadní pravomoc, to znamená dohled nad plněním rozpočtu z národních orgánů na nadnárodní, na Evropský soudní dvůr. A to je určité narušení suverenity.
Otázky Václava Moravce, 3. února 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Již strana Věci veřejné měla spíše rezervovaný postoj k fiskálnímu paktu. V rámci nové strany LIDEM pak o odmítavém postoji k fiskálnímu paktu a důrazu na státní suverenitu svědčí například článek k programu nadepsaný Evropské záležitosti ze dne 3. září 2012. V něm je řečeno, že poslanci strany LIDEM hlasovali pro možnost vzniku Evropského stabilizačního mechanismu pro státy platící eurem, ale proti evropské smlouvě o rozpočtové odpvědnosti (též známé jako fiskální pakt) s přihlédnutím k dle strany nereálným cílům paktu. LIDEM vyjadřuje podporu jakýmkoliv iniciativám, které přispějí ke stabilizaci situace v eurozóně, ale s ohledem na českou korunu a tedy samostatnost monetární politiky jsou pro její zachování dokud nebude zřejmé, že přínosy přijetí eura převáží náklady a dopady jeho zavedení.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Situace v koalici

Otázky Václava Moravce, 3. února 2013

Hosty nedělních Otázek Václava Moravce byli Karlína Peake (LIDEM) a Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Karolína Peake rekapitulovala stav zákonů, které vláda již dlouho chystá ke schválení, Pavel Bělobrádek vyjadřoval postoj své stran...