Bohuslav Svoboda
ODS

Bohuslav Svoboda

My prostředky na financování tunelu (Blanka, pozn.) máme. Máme je v celém rozsahu převedené z loňského roku. V letošním roce rozpočet s tím počítá.
Otázky Václava Moravce, 17. března 2013

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Z návrhu pražského rozpočtu na rok 2013 je zřejmé, že v jednotlivých kapitolách došlo ke vzniku rezerv. Pouze v kapitole Doprava (položka financování - doprava - MHMP-OMI) je úspora investičních prostředků 384 mil. Korun. Návrh přitom opravdu počítá s výdaji na další stavbu tunelu (položka výdaje - doprava - kapitálové výdaje - MHMP-OMI - MO Špejchar - Pelc/Tyrolka).

Nemůžeme však bohužel zjistit, jaké byly plánované výdaje na výstavbu tunelu v roce 2012. Původní návrh rozpočtu na loňský rok obsahuje namísto konkrétních výdajů na investice pouze obecnou rezervu (v návrhu je to položka výdaje - pokladní správa - kapitálové výdaje).

Nemůžeme proto ověřit, zda prostředky byly "v celém rozsahu převedené z loňského roku", nebo je město v roce 2012 využilo jinak než k tvorbě rezerv.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Boj proti kmotrům

Otázky Václava Moravce, 17. března 2013

Hosty Václava Moravce byli v neděli bývalý místopředseda ČSSD a bývalý pražský radní Jiří Dienstbier a pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Hlavním tématem bylo zlepšení "kmotrovské situace" v Praze. Diskutovalo se o Doprav...