Pavel Blažek
ODS

Pavel Blažek

Za činnost státního zastupitelství nese vůči sněmovně odpovědnost vláda. Nikdo jiný.
Otázky Václava Moravce, 23. června 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Ústava ani zákon o státním zastupitelství nestanovují jakoukoli odpovědnost vlády za činnost státního zastupitelství. Vláda ČR má však zodpovědnost za své jednání, kam patří podle paragrafu 9 a 10 zákona o státním zastupitelsví i jmenování, případně odvolání nejvyššího státního zástupce na návrh ministra spravedlnosti. V kompetenci ministra spravedlnosti je i jmenování vrchních, krajských a okresních státních zástupců.

Státní zastupitelství jako takové odpovědnost vůči sněmovně nemá, vláda má odpovědnost politickou, vycházející z pravomocí jmenovat či odvolat státní zástupce.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Nový premiér nebo předčasné volby?

Otázky Václava Moravce, 23. června 2013

Politické dění se stále točí kolem zásahu ÚOOZ z předminulého týdne a jeho následků. Kromě nepolitických hostů - ředitele ÚOOZ Roberta Šlachty a politologa Jaquese Rupnika - ve studiu diskutoval ministr spravedlnosti Pavel Blaž...