Demagog.cz

Vratislav Mynář
Vratislav Mynář
Ústy pana Sobotky bylo deklarováno, že jsou to přeběhlíci (Regec, Dryml, Koníček…) a neumíme (SPOZ - pozn. Demagog.cz) sehnat vlastní kandidáty. Otázky Václava Moravce, 1. září 2013

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Bohuslav Sobotka k přestoupení senátora J. Regece uvedl: “ Zemanovci dlouhodobě staví na přeběhlictví, které je podvodem na voličích. Prokazují tím nedostatek slušnosti a malé sebevědomí.”

Podle reakcí F.Koníčka a V.Drymla lze usoudit, že výrok se dotkl, byť nepřímo, i jejich osob. Ačkoliv Bohuslav Sobotka neřekl výslovně, že si SPOZ neumí sehnat vlastní kandidáty, dá se tak interpretovat, že podle něj SPOZ staví na přeběhlících.

Výrok tedy hodnotíme jako pravdivý.