Jan Kohout
Nez.

Jan Kohout

Čili odpovědný z hlediska mezinárodního práva k trestání je pouze mezinárodní soudní tribunál.
Otázky Václava Moravce, 8. září 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Nejklíčovější institucí ve vztahu k mezinárodnímu právu trestnímu je v současné době Mezinárodní trestní soud, který byl oficiálně založen 1. července 2002. Stíhání a trestání zločinů spáchaných před tímto datem tedy není v jeho pravomoci, a mohou být na mezinárodní úrovni postihovány zřizováním ad hoc mezinárodních trestních soudů či tribunálů - např. Zvláštní soud pro Sierru Leone. Vznik Mezinárodního trestního soudu rovněž nevylučuje pravomoc Rady bezpečnosti OSN zřizovat v budoucnu další ad hoc tribunály. Mezinárodní trestní soud navazuje na zkušenost s fungováním ad hoc tribunálů, jakými jsou Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (1993) nebo Mezinárodní tribunál pro Rwandu (1994).

I přesto, že Jan Kohout neuvedl přesný název výše popsané instituce, hodnotíme jeho prohlášení jako pravdivé, neboť skutečně ve své podstatě existuje "monopolista" na poli mezinárodního trestního práva, jehož předchůdci nesou jméno, které ministr zahraničí v demisi ve svém výroku uvedl.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Neklidné zahraničí

Otázky Václava Moravce, 8. září 2013

Otázky Václava Moravce se ještě nezapojily do předvolební horečky a hlavní témata byla z větší části nepolitická. Hosty-politiky byli tuto neděli ministr zahraničních věcí v demisi Jan Kohout a jeho předchůdce ve funkci a předs...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů