Andrej Babiš
ANO

Andrej Babiš

Dobře, ale stejný problém máme se starobními důchody, kde je vlastně deficit 50 miliard a každý rok vlastně se prohlubuje 10 miliard.
Interview Daniely Drtinové, 10. října 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok hodnotíme jako pravdivý, neboť se shoduje s informacemi, které uvádí vícero serverů a které vycházejí ze statistiky České správy sociálního zabezpečení.

Je pravdou, že rozdíl mezi příjmy z důchodového pojištění a výdaji na důchody narůstá. Níže uvádíme tabulku ve kterém jsou srovnané důchodové schodky v jednotlivých letech.

201029,5 mld. Kč201139,5 mld. Kč201249,9 mld. Kč

Je tedy zřejmé, že od roku 2009 se tento rozdíl skutečně prohluboval zhruba o 10 mld. korun ročně.Tyto informace uvedené Českou správou sociálního zabezpečení jsou potom zprostředkovány např. servery: Investujeme.cz, Novinky.cz

Doplňujeme však, že dle vyjádření ministerstva financí je nepřesné hovořit o konkrétním důchodovém účtu (resp. jeho deficitu), neboť důchody i prostředky z pojistného jsou zahrnuty přímo v rámci státního rozpočtu, protože se jedná o mandatorní výdaj (tedy takový, na nějž je zákonný nárok).

Zvláštní "důchodový účet" je potom zakládán až v situaci, kdy jsou příjmy z pojistného vyšší než samotné výdaje na důchody a v takovém případě jsou tyto prostředky určené jakožto rezervy pro důchodovou reformu.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Volby 2013: ANO 2011

Interview Daniely Drtinové, 10. října 2013

Andrej Babiš, vlastník Agrofertu a lídr hnutí ANO, je jedním z černých koní nadcházejících předčasných voleb. V poslední době se mu podařilo získat značný zájem veřejnosti a bodovat také v průzkumech veřejného mínění. V rámci p...