Jan Korytář
Změna

Jan Korytář

Zdravotnictvím proteče ročně přes 200 miliard.
Interview Daniely Drtinové, 11. října 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Jedním ze základních zdrojů informací o stavu českého zdravotnictví je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Ústav ve studii Zdravotnictví České republiky 2012 ve statistických údajích (.pdf) ze srpna 2013 uvádí (str.78) následující předběžné údaje o výdajích na zdravotnictví v roce 2012: 1) Objem celkových výdajů na zdravotnictví - 292 737 milionů korun (zahrnuje soukromé i veřejné zdroje), 2) objem veřejných výdajů na zdravotnictví - 246 018 milionů korun.

Roční objem finančních prostředků ve zdravotnictví v České republice podle uvedených údajů pro rok 2012 skutečně přesahuje částku 200 miliard korun. Další ze zdrojů: ČSÚ, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo financí a další.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Volby 2013: Změna

Interview Daniely Drtinové, 11. října 2013

Dalším z pozvaných lídrů stran, které se účastní předčasných voleb byl lídr hnutí Změna, Jan Korytář. Ten představil v Interview Daniely Drtinové své hnutí, jeho postoje a plány, se kterým jsou do voleb. Jeho faktické výroky z ...