Jan Korytář
Změna

Jan Korytář

V západní Evropě má psychosomatická péče mnohem větší podporu než u nás.
Interview Daniely Drtinové, 11. října 2013

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

V Německu se psychosomatika (anglicky) etablovala v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, je brána jako součást zdravotní péče a jako samostatný obor medicíny.

Psychosomatika a její příbuzná disciplína konzultační psychiatrie je také rozvinuta v Rakousku (s. 20-21) a Švýcarsku (s. 25-26).

V USA je pak psychosomatika oficiálně uznaným podoborem psychiatrie od r. 2003. Že situace ohledně přijetí a podpory psychosomatiky je obecně ve světě složitá, naznačuje článek z webu České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii.

Tento výrok jsme nakonec hodnotili jako neověřitelný (původně pravda), neboť je problematické dohledat zdroje k více zemím západní Evropy a také komparovat stav psychosomatické péče tam a v České republice.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Volby 2013: Změna

Interview Daniely Drtinové, 11. října 2013

Dalším z pozvaných lídrů stran, které se účastní předčasných voleb byl lídr hnutí Změna, Jan Korytář. Ten představil v Interview Daniely Drtinové své hnutí, jeho postoje a plány, se kterým jsou do voleb. Jeho faktické výroky z ...