Ivan Bartoš
Piráti

Ivan Bartoš

Byly tam (v projektu S-Karty - pozn. Demagog.cz) zapojeny firmy blízké panu Drábkovi (...) jedna z firem, která byla nedílnou součástí toho řetězce S-Karty, byla firma IDTAX, která měla za úkol v tom řetězci zprostředkovávat tzv. elektronickou účtenku.
Interview Daniely Drtinové, 13. října 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok hodnotíme na základě informací z webů parlamentilisty.cz, tn.nova.cz a piratskenoviny.cz jako pravdivý.

Podle Pirátskýchnovin je: "iDTAX Česká republika, s. r. o. (...) jediná v České republice "prodává" elektronické účtenky". Článek také označuje osobu Jaromíra Drábka jako společníka firmy, tehdejšího náměstka Vladimíra Šišku jako jednatele společnosti. JaromírDrábek spojitost s firmou nepopírá.

Kauze se obšírněji věnovala TVNOVA.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Volby 2013: Česká pirátská strana

Interview Daniely Drtinové, 13. října 2013

Dalším z hostů Interview Daniely Drtinové byl předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Diváky se snažil seznámit především se snahou pirátů o větší transparentnost informací, elektronizaci některých procesů i prosazení více ...