Ivan Bartoš
Piráti

Ivan Bartoš

My v našem programu hovoříme i o elektronické ID kartě, v podstatě nějaké elektronické občance, která by byla samozřejmě dobrovolná.
Interview Daniely Drtinové, 13. října 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Volební program Pirátů, který je dostupný na webu strany, popisuje zmíněné opatření následovně:

“Každý občan bude mít nárok na bezplatné vydání elektronického podpisu, který bude na jeho žádost součástí elektronického občanského průkazu. Zavedeme možnost elektronického občanského průkazu, což bude čipová karta a každé jiné zařízení, které bude obsahovat elektronický podpis s osobními údaji, který stát ověřil.”

Bartoš tedy popisuje korektně jak přítomnost bodu v programu, tak i dobrovolnost zmíněného opatření.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Volby 2013: Česká pirátská strana

Interview Daniely Drtinové, 13. října 2013

Dalším z hostů Interview Daniely Drtinové byl předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Diváky se snažil seznámit především se snahou pirátů o větší transparentnost informací, elektronizaci některých procesů i prosazení více ...