Ivan Bartoš
Piráti

Ivan Bartoš

Řada důchodců si vybírá svoje důchody na poště.
Interview Daniely Drtinové, 13. října 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Podle údajů MPSV bylo v roce 2012 v České republice 2 871 453 důchodců.

Jak informuje MPSV, bylo prostřednictvím České pošty v roce 2012, kdy byla v září zavedena tzv. sKarta, vyplaceno 1 395 479 důchodů. Jedná se o téměř polovinu vyplácených důchodů, výrok tedy hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Volby 2013: Česká pirátská strana

Interview Daniely Drtinové, 13. října 2013

Dalším z hostů Interview Daniely Drtinové byl předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Diváky se snažil seznámit především se snahou pirátů o větší transparentnost informací, elektronizaci některých procesů i prosazení více ...