Ivan Bartoš
Piráti

Ivan Bartoš

Je možnost ta referenda slučovat, tak jako ve Švýcarsku.
Interview Daniely Drtinové, 13. října 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Pokud svůj výrok Ivan Bartoš myslel, tak, že je možno hlasovat ve více referendech zároveň, má pravdu. Ve Švýcarsku je skutečně běžnou praxí, že referenda probíhají ve stejný den.

Podle švýcarské ústavy (s. 45-46, .pdf) je také v případě, kdy občanská iniciativa navrhne částečnou změnu ústavy a splní podmínky pro referendum, možno hlasovat o dvou návrzích zároveň. Prvním je návrh občanské iniciativy a druhým může být protinávrh Federálního shromáždění, pakliže ho podá. Volič má možnost hlasovat pro oba 2 návrhy. V případě, že tak učiní má ještě možnost uvést, který návrh preferuje. Nejedná se však v pravém slova smyslu o sloučení referend, spíše o možnost vícenásobné volby.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Volby 2013: Česká pirátská strana

Interview Daniely Drtinové, 13. října 2013

Dalším z hostů Interview Daniely Drtinové byl předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Diváky se snažil seznámit především se snahou pirátů o větší transparentnost informací, elektronizaci některých procesů i prosazení více ...