Ivan Bartoš
Piráti

Ivan Bartoš

Již několik let funguje v Čechách zákon č. 106, právo na informace, kdy má občan na jisté informace právo si je vyžádat.
Interview Daniely Drtinové, 13. října 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Ivan Bartoš hovoří o zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinnost zveřejňovat informace se podle tohoto zákona vztahuje na státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Podle § 2 odst. 1 mají tyto subjekty povinnost poskytnout informace, které se vztahují k jejich působnosti.

Podle § 3 odst. 1 tohoto zákona si může o informaci zažádat každá fyzická i právnická osoba.

Podle § 3 odst. 3 se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“ Povinné subjekty poskytují informace na základě žádosti nebo zveřejněním.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Volby 2013: Česká pirátská strana

Interview Daniely Drtinové, 13. října 2013

Dalším z hostů Interview Daniely Drtinové byl předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Diváky se snažil seznámit především se snahou pirátů o větší transparentnost informací, elektronizaci některých procesů i prosazení více ...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů