Petr Fiala
ODS

Petr Fiala

Stojíme proti velmi silné, velmi početné koalici, která je, jak už jsem říkal, doplňována Komunistickou stranou Československa, nám to... Čech a Moravy, promiňte.
Interview Daniely Drtinové, 10. prosince 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Pravděpodobná budoucí vládní koalice ČSSD, ANO disponuje společně 111 hlasy v Poslanecké Sněmovně. S hlasy KSČM je to až 144 hlasů z 200 což jednoznačně lze považovat za silnou koalici, neboť tento počet spolehlivě překračuje i ústavní většinu v dolní komoře.

Strana KSČM se skutečně připojila k hlasování formující se koalice například v důležitém hlasování o návrhu státního rozpočtu na rok 2014 (1. čtení), či návrhu na potvrzení předsedů výborů PS nebo hlasování o opatření Senátu o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Kdo stane v čele ODS

Interview Daniely Drtinové, 10. prosince 2013

V Interview Daniely Drtinové vystoupila jedna z prudce stoupajících hvězd jinak pohasínající ODS: bývalý ministr školství, profesor politologie a emeritní rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. Výhradním tématem pořadu byla o...