Petr Fiala
ODS

Petr Fiala

S Občanskou demokratickou stranou v ideové rovině jsem spojen velmi dlouho, vlastně od první poloviny 90. let a je to celkem veřejně o mně známo.
Interview Daniely Drtinové, 10. prosince 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

To, že poslanec Fiala je ideově spojen s ODS již od první poloviny 90. let se nepodařilo ověřit, nicméně jeho postoje odráží konzervativní a pravicové smýšlení, a proto hodnotíme výrok jako pravdivý.

Poslanec Fiala v minulosti o sobě řekl: „Měl jsem i v minulosti mnoho různých nabídek vstoupit do politiky, ale vždy jsem říkal, že pokud to jednou udělám, tak to bude s ODS, s níž jsem dlouhodobě spolupracoval od 90. let - a i v tomto smyslu jsem konzervativní člověk.“
Ideovou spjatost s ODS lze pozorovat i z jeho tvorby: Ve svých knihách opakovaně formuloval pravicová stanoviska, čímž by mohl ODS pomoci překonat současnou ideovou vyprázdněnost.
Poslanec Fiala také uvádí 17 principů moderní pravice.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Kdo stane v čele ODS

Interview Daniely Drtinové, 10. prosince 2013

V Interview Daniely Drtinové vystoupila jedna z prudce stoupajících hvězd jinak pohasínající ODS: bývalý ministr školství, profesor politologie a emeritní rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. Výhradním tématem pořadu byla o...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů