Korupce, minulost a církve

Publikováno 29. ledna 2017

Ministr kultury Herman s poslancem Filipem nám tentokrát připravili nelehkou zkoušku. Uvodní část jejich debaty se týkala míry korupce v České republice. Druhá třetina jejich souboje se totiž nesla v duchu česko-německých vztahů dnes a dříve, hodnotily se i poválečné dohody a odsun Němců. Třetí část pak patřila neméně závažnému tématu, a to církevním restitucím. I tam pánové podnikli historický exkurz, tentokrát do dob Josefa II. K ruce jsme si museli vzít expertní stanoviska, nález Ústavního soudu, odbornou historickou literaturu i sčítání lidu z roku 1950. Vy si naštěstí výsledky naší práce můžete přehledně přečíst v naší analýze.

Otázky Václava Moravce (záznam)
Moderátor: Václav Moravec

Výroky

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „Ta zpráva (Transparency international - pozn. Demagog.cz) je o tom, že si některé skupiny lidí přivlastňují nebo prolobovávají zákony, podle kterých čerpají prostředky ze státního rozpočtu a o tom to je.“

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „Rekonstrukce státu je velmi netransparentní projekt, který si zavazoval před volbami 2013 poslance. My jsme to odmítli, protože tam bylo jen heslo, nic víc.“

Daniel Herman

Daniel Herman: „Já jsem hlasoval pro ten zákon (o střetu zájmů - pozn. Demagog.cz). Jak poprvé, tak podruhé.“

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „Já jsem nehlasoval pro občanský zákoník. Měl jsem výhrady, že nový občanský zákoník vytváří prostředí, které je velmi netransparentní.“

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „Nevím jak ministr Herman, ale já jsem pro ten zákon (o střetu zájmů - pozn. Demagog.cz) hlasoval nejméně třikrát. Ve 3. čtení, po vrácení Senátem a po prezidentenském vetu.“

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „My jsme se řídili tím, že je lepší mít aspoň něco (myšlena je novela zák. o střetu zájmů - pozn. Demagog.cz), když byl parlamentem odmítnut náš návrh (KSČM) o majetkových přiznáních, který skutečně řešil tyto poměry. “

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „Kvůli jednomu člověku se měnil lustrační zákon.“

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „My (Poslanecká sněmovna - pozn. Demagog.cz) jsme dokázali přijmout novelu ústavy o NKÚ, jeho postavení a Senát ji zbořil. “

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „Dovolím si opravit veřejnoprávní televizi. Nejde o návrh Jiřího Zimoly (k círk. restitucím - pozn. Demagog.cz) a sociální demokracie. Jde o návrh toho, kdo má legitimitu předložit návrh zákona a to je Jihočeský kraj. Tedy zastupitelstvo Jihočeského kraje. “

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „Váš předseda Pavel Bělobrádek to uznal v jednom televizním pořadu (že círk. restituce jsou darem státu církvím - pozn. Demagog.cz).“

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „Jsou tam církve (v zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi - pozn. Demagog.cz), které do roku ´89 ani neexistovaly.“

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „Neudělali jsme nejméně ten krok, který udělalo Polsko. Když byla dohoda 4+2, tzn. 4 vítězné velmoci druhé světové války a slučující se německé státy, tak Polsko požádalo o to, že součástí vyjednávání musí být stabilizace jejich hranic. A podívejte se na text česko-německé deklarace, pořád je tam místo „státní hranice“ „stávající hranice.“ A to jsme vyčítali nejen my jako komunisté.“

Daniel Herman

Daniel Herman: „Situace Polska a České republiky je jiná. Hranice ČR nikdo nezpochybňoval, to je hranice staletá, dokonce ani v době Hitlera nikdo českou státnost úplně nevygumoval tak, jako se to stalo v Polsku. Polská hranice se posouvala, naše hranice byla vždycky mimo diskuzi, ta byla jasná. Ano, při obsazení v roce ´38 se s hranicí hýbalo, ale to je nulitní, to je akt zlý který porušoval všechny mez. smlouvy. V Polsku šlo o východní Prusko, to je úplně jiná situace.“

Daniel Herman

Daniel Herman: „Země, které byly po 2. světové válce součástí té svobodné části Evropy, tak tu věc řešily optikou politickou, tzn. byl jsi zločinec, kolaboroval jsi s nacisty, byl jsi nacista, byl jsi členem nějaké zločinecké organizace, budeš právem potrestán. Kdežto země, které se staly součástí vlivové zóny sovětského impéria, tak ty to řešily optikou etnickou bez zkoumání viny nebo neviny.“

Daniel Herman

Daniel Herman: „Obě strany říkají, že česko-německé vztahy jsou dnes na nejlepším bodě, co kdy byly, obchodní výměna je obrovská...“

Daniel Herman

Daniel Herman: „Oni se vzdali jakýchkoliv majetkových nároků (sudetští Němci - pozn. Demagog.cz) oprávněně, protože to byl bohužel ten alergický bod, který zatěžoval naše vztahy celá léta, ale k normalizaci dochází.“

Daniel Herman

Daniel Herman: „Sněmy se konají každý rok vždycky na svatodušní svátky. Vedeme o tom diskuzi v rámci KDU, že by možná jela širší delegace.“

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „Vy jste tady uvedl (k Hermanovi - pozn. Demagog.cz), že naše hranice se nehýbaly. Copak to nebyl absolutní útok na ČSR, které existovalo 20 let a museli jsme postoupit pohraničí?“

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „My jsme bojovali do poslední chvíle o to, aby ta deklarace nebyla pouhá deklarace, ale aby to byl smluvní závazek SRN. A že tam budou státní hranice. “

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „To byl právě, na rozdíl od tehdejšího národně socialistického ministra spravedlnosti, který to měl právě na etnickém principu, že to byl právě Klement Gottwald, který řekl: „Ne, nebudou se odsouvat všichni, protože jsou tady němečtí antifašisté.““

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „Není pravda, že to bylo postaveno (odsun - pozn. Demagog.cz) jen na etnickém principu. Tak to není. “

Daniel Herman

Daniel Herman: „Předevčírem Bavorský zemský sněm, jeho prezidentka a řada poslanců, si poprvé zde v Praze spolu s naším parlamentem, s oběma komorami, připomínali oběti holokaustu. “

Daniel Herman

Daniel Herman: „Jestli je v rámci toho vyhnaneckého spektra nějaká organizace, která řekněme se hlásí k nějakým revanšistickým tendencím, tak to je takzvaný Witikobund, který je tam chápaný jako naprosto extremistická organizace, organizace, se kterou se nikdo nebaví, ale jinak se mainstream zřekl jakýchkoli majetkových požadavků, aby nebyly zpochybňovány majetkoprávní jistoty občanů ČR.“

Daniel Herman

Daniel Herman: „My jsme jako KDU-ČSL u toho nebyli (u zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi - pozn. Demagog.cz), já jsem v té době plus mínus před 10 lety pracoval na ministerstvu kultury (...) já jsem poukazoval tehdy na to, že měla být vedena mnohem širší diskuze s tehdejší opozicí.“

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip: „Ten majetek nebyl církví. To bysme si museli připomenout Josefa II. a to, jak to zestátnil Josef II. církvím a pronajal jim to k tomu náboženskému rituálu.“

Daniel Herman

Daniel Herman: „Já musím odmítnout to, že to nebyl církevní majetek. Chci tady ocitovat stanovisko generální prokuratury ze dne 20. května 1954 v době vlády vaší (vůči Filipovi - pozn. Demagog.cz) strany. "Majetek církví a náboženských společností není socialistickým vlastnictvím aní vlastnictvím osobním. Církevní majetek nebyl zestátněn. Vlastnictví církví nebo církevních institutů trvá a stát na majetek toliko dozírá".“