Martin Kuba, Milan Urban

Publikováno 12. února 2012

Tématem Otázek byla především energetika, Státní energetická koncepce a reakce ČR na německé loňské rozhodnutí o ukončení provozu jaderných elektráren. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS) a stínový ministr téhož Milan Urban (ČSSD) se střetli především v názoru na to, jakým způsobem by se česká vláda měla nové situaci postavit, jestli by měla nebo neměla stavět "trafačky" na hranicích. 

Otázky Václava Moravce (záznam)
Moderátor: Václav Moravec

Výroky

Martin Kuba
důležitý výrok

Martin Kuba: „To, co říkal pan předseda Urban, není pravda, energetická koncepce se nezabývá cenotvorbou. Totiž ta cenotvorba bude vyplývat ze zdroje těch mixů. Pokud se rozhodneme, že budeme podporovat obnovitelné zdroje, tak ta cena prostě poroste.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Státní energetická koncepce (.pdf) schválená v roce 2004 a její aktualizace z roku 2010 se skutečně nezabývá cenotvorbou. V kapitole Dílčí cíle a jejich specifikace v jednotlivých oblastech a části Liberalizace a integrace trhu s elektřinou se pouze zmiňují obecné faktory, které by mohly mít do jisté míry vliv na podobu trhu s elektřinou, konkrétní opatření na tvorbu koncových cen však absentují. Zde má tedy ministr Kuba pravdu.
Cena elektrické energie je tvořena cenou silové elektřiny a pak také cenou za přenos elektřiny prostřednictvím České přenosové soustavy (ČEPS). Do koncové ceny také ze zákona zasahuje Energetický regulační úřad a to na základě vyhlášky (.pdf) č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.

Co se týče zmíněného energetického mixu, Česká republika se zavázala vůči EU, že bude sama zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie - konkrétně do roku 2020 se jedná o 13% podíl (viz Státní energetická koncepce (.pdf, str. 12). Vliv mixu na cenu elektrické energie je nepochybný - podle typu mixu a podílu jednotlivých složek je významné, nakolik a za jakou cenu si energetika dokáže pořídit fosilní paliva, jak nákladná bude výstavba nových energetických zdrojů, resp. zmodernizování přenosové soustavy. Dalším významným faktorem jsou procesy na celoevropském trhu a významné pohyby v energetikách jednotlivých evropských zemích - např. plánované uzavření jaderných elektráren ve Spolkové republice Německo. Výrok ministra Kuby je tak, co se týče názoru na vliv mixu na cenu, platný.     
Milan Urban

Milan Urban: „V prvé řadě je potřeba říct, že aktualizace té energetické koncepce měla proběhnout už dávno podle zákona, protože po pěti letech je vláda povinná projednat naplňování a případně aktualizovat Státní energetickou koncepci. Zatím je tady platná koncepce z roku 2004, pod kterou jsem podepsán, a žádná aktualizace od té doby neproběhla.“

Milan Urban

Milan Urban: „Dukovany mají povolení do roku 2015.“

Milan Urban

Milan Urban: „Poláci ty trafačky (trafostanice, pozn.) na těch hranicích prostě stavět budou. “

Martin Kuba

Martin Kuba: „My jsme definovali společně se zástupci podnikatelů a myslím si, že s velkým procentem podnikatelů České republiky, se Svazem průmyslu a dopravy, s Hospodářskou komorou, prioritní země, pokud jenom zmíním, prioritních zemí je 12, zájmových zemí mimo Evropskou unii je 28.“

Milan Urban

Milan Urban: „Embargo na íránskou ropu, to je velký zásah do těch již zadlužených zemí. Řecko, jestli je na kolenou, ta si lehne úplně, protože ono velmi značně odebírá tu íránskou ropu“

Milan Urban

Milan Urban: „Cena ropy má velký vliv pro výpočet ceny plynu, na burzách, protože ten vzorec je z lehkých a těžkých topných olejů.“

Martin Kuba

Martin Kuba: „Ono to projednávání nebylo příliš otevřené a Česká republika, je třeba říct, že vždycky tlačila na to, aby se projednávalo otevřeně, všechny parametry byly položeny na stole.“