Milan Urban
SOCDEM

Milan Urban

V prvé řadě je potřeba říct, že aktualizace té energetické koncepce měla proběhnout už dávno podle zákona, protože po pěti letech je vláda povinná projednat naplňování a případně aktualizovat Státní energetickou koncepci. Zatím je tady platná koncepce z roku 2004, pod kterou jsem podepsán, a žádná aktualizace od té doby neproběhla.
Otázky Václava Moravce, 12. února 2012

Tento výrok byl ověřen jako

zavádějící

Plné odůvodnění

V § 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií najdeme, že "naplňování státní energetické koncepce vyhodnocuje ministerstvo (průmyslu - pozn.) nejméně jedenkrát za 5 let a o výsledcích vyhodnocení informuje vládu."

Zmiňovaná koncepce z r. 2004 obsahovala mj. i tzv. indikativní (krátkodobé) cíle, které byly vládou také v r. 2005 vyhodnoceny. O plnění cílů energetické koncepce se mj. také zmiňuje Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006. MPO ČR rovněž v říjnu 2009 (.pdf) a v únoru 2010 (ke stažení dole) připravilo aktualizace této koncepce.

Aktuálně je tedy sice stále platná koncepce z r. 2004, vláda ČR i MPO ČR ale od té doby dokument pravidelně hodnotí a připravuje jeho aktualizovaná znění.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Martin Kuba, Milan Urban

Otázky Václava Moravce, 12. února 2012

Tématem Otázek byla především energetika, Státní energetická koncepce a reakce ČR na německé loňské rozhodnutí o ukončení provozu jaderných elektráren. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS) a stínový ministr téhož Milan ...