Demagog.cz

Nerealizováno: Dávky hmotné nouze (druhá část)

V návaznosti na zveřejnění analýzy plnění vládních slibů doplňujeme pravidelně i několik kratších analytických textů. Ty mohou dovysvětlovat politický a mediální kontext, na který ve factcheckové analýze nezbylo místo. Dalším z nich je text popisující plnění slibu o dávkách v hmotné nouzi.

Komentář 27. května 2019

Navazujeme tak na první díl tohoto příspěvku, který detailně rozebíral, o jakých dávkách hmotné nouze se v rámci analýzy slibu bavíme a za jakých podmínek jsou dávky přiznávány. V druhém díle detailněji rozebíráme, jaké kroky v tomto směru vláda podnikla a jaké dále plánuje. Aktualizován je k 3. 7. 2019.

Podle plánu legislativních prací vlády na rok 2019 (.pdf, str. 17) by se novela měla týkat zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Na str. 17 se dočteme: „Zefektivnění poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi tak, aby byla poskytována dávková pomoc potřebným a aby byl prohlouben princip, že výhodnější je být aktivní a pracovat než požívat dávky pomoci v hmotné nouzi zejména dlouhodobě, úprava dávkové pomoci směřující k dostupnosti bydlení.“ Novela by na rozdíl od současné úpravy měla důsledněji a přímějším způsobem podmiňovat přijetí dávky pracovní aktivitou příjemce, byť i v současné době je právě aktivita při hledání zaměstnání relevantním kritériem, jak popisujeme v dřívějším textu.

Podle stejného dokumentu (str. 15) mělo Ministerstvo práce a sociálních věcí předložit novelu zákona o dávkách v hmotné nouzi v dubnu letošního roku, což se však nestalo. Dle harmonogramu obsaženém na stejné straně měl tak zákon nabýt účinnosti již začátkem roku 2020. Novela, která by podmiňovala dávky aktivitou příjemce nebyla doposud předložena. Premiér Babiš a ministryně pro místní rozvoj Dostálová také prohlásili, že s předložením zákona nepočítají. Důvodem by měla být skutečnost, že by zákon nemohl adekvátně reagovat na místně odlišné problémy. Nehodnotíme v žádném případě, zda předložení či nepředložení zákona je dobrým či špatným krokem. Ze strany hodnocení programového prohlášení jde však o další slib, jehož splnění bylo ještě před koncem vládního období vyloučeno samotným premiérem, neboť na něm vláda údajně ztratila zájem. Dalším z takových slibů byl příslib přijmout zákon o sociálním bydlení. V něm se však již vláda odchýlila k jinému způsobu řešení problému, v oblasti sociálních dávek však přinejmenším MPSV stále plánuje legislativní kroky, proto je slib zatím hodnocen jako nerealizovaný.

Dle dostupných informací chystá ministryně Maláčová revizi dávek na bydlení. Návrh by měl počítat s tím, že lidé budou od roku 2021 dostávat jen jednu dávku – tzv. přídavek na bydlení, namísto současného příspěvku a doplatku. Rozdíl mezi těmito formami podpory rámcově popisujeme rovněž v dřívějším textu. Tento přídavek by ovšem zásadně neměl být vyplácen do nebytových prostor, tedy ani ubytoven. Ministerstvo si od návrhu slibuje jak zjednodušení dávkové podpory , tak omezení jejího zneužívání. Zejména tento postup ale vzbuzuje četné kontroverze v tom smyslu, že odříznutí obyvatel ubytoven od dávek je uvrhne do bytové nouze a nevyřeší obchod s chudobou, jak je jeho ambicí. Proti této verzi se bouří neziskové organizace i ubytovatelé. Ministryně práce a sociálních věcí Maláčová se však brání tím, že média pracují s provizorním návrhem a odkazuje na chystaný výsledný návrh zákona. Konečná podoba dávek je tak otázkou následujících týdnů a měsíců.

Sliby vlády jsou monitorovány díky podpoře Nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku. Výstup je součástí grantového projektu Sliby vlády Andreje Babiše. Autorkou je Ivana Procházková.