Demagog.cz

Počty „dvojministra“ Havlíčka

Kolik peněz dává stát na kompenzace podnikatelům? Podle vicepremiéra Havlíčka skoro miliardu korun denně. Ve skutečnosti je to však několikanásobně méně. V našem komentáři se dozvíte, jakou částkou stát pomohl za celou dobu pandemie, kolik to bylo v posledních měsících a že ministr se buď mýlí, nebo chystá pro podnikatele překvapení na únor.

Komentář 24. února 2021

Vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček na tiskové konferenci po jednání s prezidentem republiky v Lánech, které se uskutečnilo 20. února 2021, mj. uvedl (čas 5:24), že předmětem jednání byla také podoba další podpory ze strany státu na dopady pandemie koronaviru. Dle jeho slov byla řeč i o tom, „jestli rozpočet bude mít dostatek zdrojů na to, abychom na tyto enormní částky, které podnikatelům dnes dáváme, což je skoro miliarda denně, měli.“

V našem komentáři se proto zaměříme na Havlíčkovo tvrzení, že výše kompenzací pro podnikatele přijde stát na 1 miliardu korun denně.

Nejprve je třeba uvést, že se celková podpora státu pro epidemií postižené podnikatele skládá z několika částí (.png). Vedle samotných přímých opatření či odkladů daní a odvodů stát započítává do pomoci taktéž záruční programy, u nichž se však jedná o úvěry poskytnuté soukromými finančními institucemi, za které stát poskytl zejména prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky částečnou záruku. V tomto případě se tak nejedná o přímou finanční podporu, neboť stát se zavazuje vyplatit jen část prostředků, a to pouze v případě, že úvěry u komerčních subjektů nebudou řádně splaceny.

Podpora celkem

Zaměříme se proto na přímou kompenzační podporu či odklady záloh a odvodů, jejichž přehled (.png) zveřejnilo Ministerstvo financí naposledy ke konci ledna 2021. Největší přímé výdajové položky tvoří programy Antivirus A, A Plus a B (k 31. lednu vyplaceno celkem 27 miliard Kč), které za daných podmínek kompenzují zaměstnavatelům mzdy ve výši 80 %, 100 % a 60 %. Dále také kompenzační bonus pro OSVČ, malá s. r. o, DPP/DPČ (26,3 mld. Kč) ve výši 500 Kč na den, který mohou čerpat podnikatelé a živnostníci, jejichž podnikatelská činnost byla omezena kvůli vládním restrikcím.

Ministerstvo financí sem řadí i odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění, tedy program Antivirus C (13,3 mld. Kč), a zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (dle odhadu Ministerstva financí k 31. lednu 12,5 mld. Kč). Další podporu představují taktéž ošetřovná pro zaměstnance (9,9 mld. Kč) a OSVČ (2,5 mld. Kč), tedy kompenzace pro ty, kteří nemohou vykonávat své zaměstnání či svou podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě, dále zrušení minimálních záloh pro OSVČ na sociální (7,4 mld. Kč) a zdravotní (6,9 mld. Kč) pojištění a nakonec i několik podpůrných COVID programů. Například program COVID-Nájemné (5,1 mld. Kč) kompenzuje 50 % nájemného těm fyzickým a právnickým osobám, jejichž podnikatelská činnost byla v maloobchodním prodeji a službách omezena vládou. Zbylé COVID programy jsou či již byly zaměřeny na podporu odvětví jako cestovní ruch, kultura, sport či zemědělství (8,9 mld. Kč). Celkem 300 milionů pak ministerstvo uvádí jako podporu díky zavedení zpětného působení daňové ztráty (loss carryback) a programů na podporu firem.

V rámci odkladů záloh daní dle odhadů Ministerstva financí představovala největší podporu prominutí červnových záloh na daň z příjmů fyzických a právnických osob (22 miliard Kč) a individuální žádosti o úpravu záloh na daň z příjmů fyzických a právnických osob (11 miliard Kč).

V tomto směru se tedy jednalo o celkový souhrn doposud (k 31. lednu 2021) vyplacených kompenzací – přímá opatření tvořila 120,1 mld. Kč, všechny odklady záloh daní celkem 35,7 mld. Kč.

Podpora za měsíc

Jaká je však výše kompenzačních opatření v rámci jednoho měsíce? Jako příklad může posloužit leden 2021, tedy zatím poslední publikované údaje Ministerstva financí (.xlsx, list Opatření COVID-19) o plnění státního rozpočtu. Dle nich činila výše vynaložených přímých opatření 9,3 mld. Kč ze všech veřejných rozpočtů (ze státního rozpočtu 8,7 mld. Kč), po započtení odkladů a úprav záloh daní se jednalo o 10 miliard Kč, respektive 9 miliard ze státního rozpočtu. Za leden tak bylo v průměru na den vyplaceno zhruba 323 milionů Kč. Tyto údaje tudíž nijak nepoukazují na to, že by stát měl vyplácet až jednu miliardu denně, jak uvedl vicepremiér Havlíček.

Stejně tak ani výdaje u předchozích měsíců nenaznačují, že by vyplácené kompenzace dosahovaly hodnot výrazně blížících se uvedené jedné miliardě denně. V prosinci 2020 (.xlsx, list Opatření COVID-19) dosahovala (.xlsx, list Opatření COVID-19) přímá opatření společně s odklady a úpravami záloh daní 12,9 mld. Kč, tedy 416 milionů denně (z veřejných rozpočtů).

Stát tedy podnikatelům pomáhá mnohem nižší částkou, než kterou uvádí Karel Havlíček. V lednu to bylo v průměru 323 milionů, o měsíc dříve 416 milionů korun denně. Nicméně nemůžeme vyloučit, že stát v únoru 2021 náhle ztrojnásobil poskytovanou podporu podnikatelům a vicepremiér Havlíček mluví o předběžných číslech Ministerstva financí za únor. Když člověk přeci jen řídí dvě ministerstva a vstává ve čtvrt na pět, mohou se dít zvláštní věci.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů