Volby 2017: Lídr ANO v ČRo

Publikováno 10. září 2017

V rámci předvolebního ověřování lídrů největších politických stran přinášíme ve spolupráci s Českým rozhlasem analýzu dalšího rozhovoru. Andrej Babiš z hnutí ANO probral v rozhovoru velké množství témat, od kondice české ekonomiky a daní až k světové bezpečnosti a unijním záležitostem. A došlo i na Čapí hnízdo. Jak jeho výroky obstály po faktické stránce?

Český rozhlas (záznam)
Moderátor: Vladimír Kroc

Výroky

Andrej Babiš
důležitý výrok

Andrej Babiš: „Dneska máme 200 tisíc volných pracovních míst, ale bohužel polovina je požadavek základní vzdělání do těch montoven.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
V současné době je za druhé čtvrtletí v České republice dohromady 183 499 volných pozic. Vyplývá to z analýzy neobsazenosti volných pracovních míst Úřadu práce ČR. Téměř polovina z nich - 87 755 míst - obsahuje požadavek na základní vzdělání nebo praktickou školu.

Andrej Babiš
důležitý výrok

Andrej Babiš: „Problém u navyšování platů je to, že nikdy ministři nechtěli uposlechnout moje doporučení, abysme navyšovali platy hlavně u těch, kteří mají nejmíň, učitelé, sociální služby, kultura, ano i policisti.“

Nepravda

zobrazit odůvodnění
Andrej Babiš ve svých veřejných vyjádřeních opravdu většinou podporoval růst platů těchto profesí. Všechny ovšem ve funkčním období této vlády přidáno dostaly (některé opakovaně), takže není jasné, o jakém neuposlechnutém doporučení Babiš mluví. Naznačování, že Babiš byl původcem zvyšování mezd ve veřejné sféře (u uvedených profesí), a to navzdory svým vládním kolegům, je hodnoceno jako nepravdivé. 

Andrej Babiš v médiích vyjadřoval podporu navýšení platů v sociálních službách (platy jsou zde podle něj „katastrofální“). Zvyšování platů učitelů též nezpochybňoval, pouze se vedly spory o jejich výši a o době, kdy nárůst nastane. Zvednout platy bezpečnostním sborům naopak v únoru 2017 ministerstvo financí pod Babišovým vedením nechtělo, považovalo růst platů v tomto sektoru za dostatečný (stanovisko MF - .doc, str. 2). Babišův úřad k zamýšlenému návrhu na zvýšení uvedl:

Objem prostředků na platy příslušníků považujeme za dostatečný a v posledních letech stále se navyšující (2014/2013 došlo k nárůstu objemu o 2 %; 2015/2014 o 5 %; 2016/2015 o 3 %; 2017/2016 o 5 %). Vzhledem k tomu, že se s vysokou pravděpodobností dá předpokládat, že v rámci rozpočtových prací v oblasti tvorby parametrů návrhu státního rozpočtu na rok 2018 dojde ve vládní koalici k určité shodě nad plošným navýšením objemu prostředků na platy, je potřeba tuto otázku řešit komplexně, tedy s ohledem na ostatní skupiny zaměstnanců odměňovaných z prostředků státního rozpočtu (pedagogové, státní úředníci, vojáci, aj.) a toto rozhodnutí realizovat s účinností od 1.1.2018, tedy až schválené rozpočty příslušných kapitol na rok 2018 budou obsahovat prostředky na zabezpečení navýšení platů.


Platové tarify pro příslušníky bezpečnostních složek se ovšem za vlády Bohuslava Sobotky zvýšily, a to od 1. 7. 2017 o 10 %. Došlo k tomu i navzdory názoru Andreje Babiše.


Platy zaměstnanců v sociálních službách se od července zvýšily, a to od 9,4 % až do 23 % podle příslušného platového tarifu. Tato zvýšení se mají dotknout zhruba 165 tisíc lidí.

Platy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců se zvedly v listopadu 2015 – nepedagogickým pracovníkům o 3 %, pedagogickým o 3,3 %. Dne 1. 9. 2016 se dále zvedly platy zaměstnanců ve školství, a to v průměru o 4 % nepedagogickým pracovníkům a o 6 % pedagogickým pracovníkům. Stalo se tak díky nařízení vlády. Od července 2017 dochází k dalšímu navýšení platů nepedagogických zaměstnanců. 


V kultuře za této vlády stoupl průměrný plat o 35 %, zvedly se i tarifní platy.

Pro úplnost dodejme, že 11. 9. - tedy po tomto rozhovoru - vláda rozhodla o zvýšení platů státním zaměstnancům o 10 % a učitelům o 15 %, a to od 1. listopadu 2017.
Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Dneska ten růst je tažen hlavně spotřebou obyvatelstva, lidi už nemají strach utrácet.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „My jsme skutečně za období tý naší vlády napumpovali navíc do důchodů asi 56 miliard a taky neustále se navyšují platy.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Skutečně se nedaří investovat, taky se nedaří čerpat evropské peníze.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Já jsem snížil dluh o 70 miliard, my jsme skončili v Evropě druzí za Lucemburskem.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „A skutečně jsme vybrali obrovské množství daní a odvodů, 604 miliard za období tý naší vlády, ještě do konce července.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Já jsem taky plánoval, plánoval mínus, ano, ale potom jsem udělal maximum, abysem měl plus a taky jsem ho měl. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Není možné, když GIBS má průměrný plat 60 tisíc a mě na vládě přehlasují a ještě jim navýší o 21 % platy a nedaj tím učitelům, tak to není jako možné. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Já jsem jenom dával příklad. Starostu v New Yorku volí přímo obyvatelé. Byl tam Michael Bloomberg, nejúspěšnější. A víte, kolik tam má zastupitelů? 51. A New York je tak velký, jak Česká republika, 9 milionů obyvatel, dokonce má větší rozpočet, 2 tisíce miliard, my máme 1 300. A v Praze víte, kolik máme zastupitelů? 1 171.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „A když mě pan Sobotka vykopl z vlády, tak dokonce ČEZ přikázal české vládě, jak má ministr financí hlasovat na valné hromadě.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Ta sprosťárna s tím trestním stíháním kvůli Čapímu hnízdu, vždyť to je, to je, ty lidi přece tomu musí rozumět, že 10 let stará kauze.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Tak se podívejte, jak hlasovaly tradiční strany ohledně navýšení hazardu? Přišli jsme o 400 milionů, byli proti mně, ano. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „My jsme šestá nejbezpečnější země na světě.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „A co se týká samozřejmě boje proti terorismu, že ty rozvědky vlastně někdy mají takové zákony, že když ten terorista v Berlíně zabije lidi, tak oni věděli, že vypálil školu v Itálii, ale oni museli čekat, až zase něco se stane.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Pane redaktore, já jsem jediný český ministr, který od vstupu do Evropské unie prosadil jediný český legislativní návrh, a to je boj proti DPH reverse charge.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „... byl jsem ve Financial Times, napsali, že jsem vydíral Evropu. Ano, vydíral jsem, protože jsem říkal, to je náš český národní zájem a Francouz byl proti mně. “

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „A 11, 11 vlád trvalo 2 roky.“

Andrej Babiš

Andrej Babiš: „Musíme vyřešit režim v Sýrii a v Libyi a v těch krajinách, odkaď vlastně přicházejí ti migranti. Dneska už chodí jenom migranti z Afriky.“