Volby 2017: Lídr ODS v ČRo

Publikováno 12. září 2017

Dalším lídrem politické strany, který přišel do Českého rozhlasu, a ocitl se tak v centru našeho ověřování, je předseda ODS Petr Fiala. Mluvilo se samozřejmě o školství, ale také o EET, byrokracii a Evropské unii. Jak jeho vystoupení dopadlo po faktické stránce, to si můžete přečíst v naší analýze.

Český rozhlas (záznam)
Moderátor: Jiné

Výroky

Petr Fiala
důležitý výrok

Petr Fiala: „No, například naše děti mají špatné znalosti, nebo zhoršující se znalosti v matematice, přírodních vědách, dokonce i ve čtenářské gramotnosti.“

Pravda

zobrazit odůvodnění
Znalosti žáků se testují prostřednictvím mezinárodního průzkumu PISA (Programme for International Student Assassment), který je prováděn mezi státy OECD. Poslední dostupné výsledky tohoto šetření jsou z roku 2015. Průzkum je prováděn od roku 2000 každé tři roky. 
Hlavní zjišťovanou oblastí PISA 2015 byla přírodovědná funkční gramotnost (.pdf, str. 5). Mezi již tradiční oblasti pak patří matematická a čtenářská gramotnost. 


V testu přírodovědné a matematické gramotnosti byl výsledek (.pdf, str. 8–9) žáků ČR srovnatelný s průměrem zemí OECD. V testu čtenářské gramotnosti byli žáci mírně pod průměrem zemí OECD. Ve všech oblastech se ale výsledek českých žáků oproti minulému testování z roku 2012 zhoršil. Nicméně nejhorší byl výsledek v roce 2009. 
Výrok na základě dat a výsledků šetření PISA hodnotíme jako pravdivý. Je ale nutno zmínit, že toto šetření je často středem kritiky kvůli relevanci jeho výsledků a možné nereprezentativnosti. Výsledky například mohou být zkresleny chováním žáků. Každopádně se ale jedná o jediný tak velký projekt, který umožňuje sledovat vývoj výsledků nejen mezi zeměmi, ale také v čase. 


Petr Fiala

Petr Fiala: „Podívejme se, jakou tady máme dneska situaci. Vysoké školy doteď nevědí, kolik dostanou. Jak máme po nich chtít špičkovou kvalitu a excelentní výzkum, když nemají ani takové peníze, jaké měly před několika lety v době ekonomické krize.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „ Máme tady o 30 tisíc státních zaměstnanců víc, z toho je tu spousta nových úředníků.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „Lidé nechtějí dělat řemesla, máme problémy se získáváním dětí, aby studovaly technické a přírodovědné obory.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „A mě hrozně mrzí a musím to říct, že jsme tady v době, kdy jsem byl ve vládě, připravili projekt toho duálního systému, zkoušelo se to. A sociálně demokratická vláda nebo sociálně demokratičtí ministři školství v tom nepokračovali.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „Hlavně já jsem hrdý na to, že jsme byli první parlamentní strana, která předložila volební program ve 190 konkrétních krocích.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „My od počátku kritizujeme tento nástroj (EET a kontrolní hlášení, pozn. Demagog.cz). “

Petr Fiala

Petr Fiala: „Připomeňme si, co nám tady říkal bývalý ministr financí Andrej Babiš o tom, když se zavede do pohostinství a restaurací EET. Říkal, tržby se zvednou o 100 procent. Ať se každý podívá, o kolik se zvedly tržby.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „Děje se totéž, co v Chorvatsku (po zavedení EET, pozn. Demagog.cz). Nezvyšuje se příjem, příjem daní do státního rozpočtu. A jenom se likvidují některé živnosti.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „Jestliže jsme na 122. místě na světě v komplikovanosti daňového systému, to si naši lidi nezaslouží. A jestli jsme na 130. místě na světě, pokud jde o vyřízení stavebního povolení, u nás to trvá neskutečně dlouho.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „U nás žije a pracuje půl milionu cizinců.“

Petr Fiala

Petr Fiala: „My jsme se při vstupu do Evropské unie zavázali, že až splníme určitá kritéria, tak euro automa..., de facto automaticky přijmeme.“