Petr Fiala
ODS

Petr Fiala

U nás žije a pracuje půl milionu cizinců.
Český rozhlas, 12. září 2017

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Číslo půl milionu odpovídá celkovému počtu cizinců žijících v ČR v roce 2016, jak dokládají data Českého statistického úřadu.

Pokud se podíváme detailněji (.xls) na národnosti, nejvíce je zde Ukrajinců (skoro 110 tisíc), následovaní jsou Slováky (107 tisíc lidí), dále tu jsou třeba Vietnamci (58 tisíc) a Poláci (přes 20 tisíc). Jen cca polovina (.xls) z tohoto půl milionu cizinců zde však má trvalý pobyt, druhá část (221 tisíc) má jen dlouhodobý pobyt (nad 90 dní).

Kolik cizinců v ČR pracuje, nelze přesně uvést (určitý počet cizinců zde pracuje nelegálně, ale hlavně cizince podle typu potřebného povolení eviduje buďto ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo ministerstvo vnitra – přesné a sjednocené statistiky nejsou). Existují pouze kvalifikované odhady: nejnovější odhad ČSÚ pro rok 2015 uvádí 323 tisíc cizinců na úřadech práce a téměř 80 tisíc cizinců s platným živnostenským oprávněním (což samozřejmě neznamená, že živnost provozují).

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Volby 2017: Lídr ODS v ČRo

Český rozhlas, 12. září 2017

Dalším lídrem politické strany, který přišel do Českého rozhlasu, a ocitl se tak v centru našeho ověřování, je předseda ODS Petr Fiala. Mluvilo se samozřejmě o školství, ale také o EET, byrokracii a Evropské unii. Jak jeho vyst...