Výstřižek z projevu Petra Pavla překrucuje jeho slova

Na facebooku se šíří příspěvek s videem, podle něhož prezident Petr Pavel řekl, že „Západ manipuluje Ukrajinu“ a využívá ji ve vlastním boji proti Rusku. Daná slova však příspěvek vytrhl z delšího vyjádření Petra Pavla o tom, že tuto rétoriku používá ruský prezident Vladimir Putin. Konkrétně Petr Pavel uvedl, že Putin ruským občanům „lhal, že Západ Ukrajinu manipuluje“.

Meta fact-check 27. června 2023

Na facebooku se šíří příspěvek, který uvádí, že prezident Petr Pavel „přiznal, že Západ využívá Ukrajinu proti Rusku“. Odkazuje se přitom na slova Petra Pavla z konference Média a Ukrajina, kde dle autora textu prezident řekl, že „Západ Ukrajinu manipuluje a ponouká k tomu nejhoršímu, protože chce Ukrajinu využít jako nástroj ve vlastním boji proti Rusku“.

Příspěvek zároveň obsahuje i video, které zachycuje Petra Pavla, jak tato slova skutečně říká – jedná se nicméně jen o výstřižek z Pavlova projevu, ve kterém chybí zásadní část na začátku věty. Na konferenci Média a Ukrajina, kterou 22. června 2023 pořádal Český rozhlas, totiž Petr Pavel doslova uvedl (video, čas 3:38): „Putin ruskému národu prostřednictvím propagandy vštěpoval identitu oběti, přesvědčoval Rusy, že mají důvod cítit se ohroženi a mají plné právo se tomuto ohrožení bránit. Lhal, že Západ Ukrajinu manipuluje a ponouká k tomu nejhoršímu, protože chce Ukrajinu využít jako nástroj ve vlastním boji proti Rusku.“

Doplňme, že video s touto neúplnou citací Petra Pavla začal 22. června 2023 šířit telegramový kanál neČT24. Právě od něj pak dané video i text samotného příspěvku převzala řada uživatelů sociální sítě Facebook. Vhodné je také zmínit, že účet neČT24 označuje za svůj telegramový kanál česká verze ruského propagandistického webu Sputnik. Stejný kanál také např. na začátku roku 2023 šířil podobné video se sestříhaným vyjádřením Petra Pavla a nepravdivě tehdy uváděl, že Pavel vyzývá ke vstupu do války s Ruskem.

Na závěr tedy shrňme, že prezident Petr Pavel na konferenci Média a Ukrajina neřekl, že podle něj Západ manipuluje a využívá Ukrajinu ve vlastním boji proti Rusku. Část projevu, na kterou se facebookový příspěvek ve videu odkazuje, je vytržená z Pavlova delšího vyjádření o tom, že danou rétoriku používá naopak ruský prezident Vladimir Putin. Petr Pavel na konferenci Média a Ukrajina doslova řekl, že Putin ruským občanům „lhal, že Západ Ukrajinu manipuluje“.

Z těchto důvodů jsme příspěvky, které uvádí, že Petr Pavel přiznal, že „Západ využívá Ukrajinu proti Rusku“, v rámci naší spolupráce se sociální sítí Facebook označili jako nepravdivé. Výskyty samotného videa, které obsahuje část Pavlova projevu vytrženou z kontextu, jsme označili pro chybějící kontext.