Demagog.cz

Jana Drápalová

Jana Drápalová (SZ)

  • 11
  • 0
  • 0
  • 0

Výroky

Jana Drápalová

Jana Drápalová

Problémem těch zásad územního rozvoje kraje je, že navrhoval silnice pro dálkovou tranzitní dopravu do obydlených území, které už dnes jsou zatíženy nad limity znečištění ovzduší a hluku. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 2. října 2012

Výrok hodnotíme jako pravdivý. Jedním z hlavních důvodů zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje verdiktem Nejvyššího správního soudu bylo skutečně nedostatečné posouzení vlivu staveb na zdraví a životní prostředí.

Dle argumentace odpůrců je např. trasa R43 přes Bystrc nevhodná, právě kvůli překračování hygienických limitů hlučnosti a prašnosti.