Jana Drápalová
Zelení

Jana Drápalová

Strana zelených (Zelení)

0
0
Bez tématu 11 výroků
Komunální volby 2022 4 výroky
Doprava 1 výrok
Pravda 13 výroků
Nepravda 2 výroky
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 0 výroků
Rok 2022 4 výroky
Rok 2014 6 výroků
Rok 2012 5 výroků

Jana Drápalová

Město už připravuje družstevní výstavbu, už na několika lokalitách.
Předvolební debata České televize, 14. září 2022
Komunální volby 2022
Pravda
Město už připravuje družstevní výstavbu, už na několika lokalitách.

Město Brno aktuálně připravuje výstavbu družstevních bytů v šesti lokalitách, kterými jsou Kamenný vrch v Novém Lískovci, Francouzská v městské části Brno-střed, bývalý dřevopodnik Rumiště, Přízřenice, Alej v Holáskách a Na Kaménkách v Černovicích. V rámci těchto projektů by mělo v Brně vzniknout přibližně 1 600 nových městských bytů. Podle slov brněnského náměstka pro bydlení Jiřího Olivy z července 2022 již probíhají projekční práce, a to v pěti z těchto oblastí (kromě Černovic). Nejdále aktuálně pokročila příprava projektu v lokalitě Kamenný vrch, kde budoucí výstavbu již schválili brněnští radní.

Za účelem realizace výstavby by podle Memoranda o spolupráci mělo vzniknout družstvo, jehož zakladateli by kromě města byly také Teplárny Brno a CD Centrum Coms, tedy společnosti, které město Brno ze 100 % vlastní.

Jana Drápalová

Město teď má poměrně hodně bytů, je to zhruba 20 % bytového fondu.
Předvolební debata České televize, 14. září 2022
Komunální volby 2022
Nepravda
Do vlastnictví města patří 14,7 % ze všech bytů v Brně.

Celkový bytový fond v Brně v současné době činí, podle náměstka primátorky Jiřího Olivy, cca 190 000 bytů. Z nich město Brno vlastní zhruba 28 000 bytů, tedy přibližně 14,7 %. Doplňme, že v roce 2016 činil podíl městských bytů 15,6 % (.pdf, str. 72), v roce 2011 dokonce 19,7 %. Celkový počet bytů ve vlastnictví města se pak dlouhodobě pohybuje kolem 30 tisíc.

Vzhledem k tomu, že město Brno vlastní 14,7 %, a nikoli Janou Drápalovou zmíněných 20 %, z celého bytového fondu v Brně, hodnotíme tento výrok jako nepravdivý.

Jana Drápalová

Brno je jedno z měst, ve kterém se nedaří dlouhodobě snižovat počet nehod chodců, cyklistů s automobily.
Předvolební debata České televize, 14. září 2022
Doprava
Komunální volby 2022
Pravda
Počet nehod cyklistů s nekolejovými vozidly se v Brně dlouhodobě pohybuje okolo 60 srážek za rok. Do roku 2019 se dlouhodobě neměnil ani počet srážek chodců s osobními automobily, v letech 2020 a 2021 mírně klesl, roli zde ale hrálo zklidnění provozu vlivem pandemie covidu-19.

Data o počtu dopravních nehod lze nalézt např. v databázi na webu Centra dopravního výzkumu. Zde je možné dohledat počty „srážek s chodcem“ pro osobní automobily (jak s přívěsem, tak bez něj). V případě jízdních kol databáze uvádí jen souhrnný počet srážek „s jedoucími nekolejovými vozidly“, kam kromě osobních automobilů spadají i autobusy či trolejbusy. Graf níže proto u nehod cyklistů zobrazuje tato obecnější data.

Počet nehod s účastí cyklisty a jedoucího nekolejového vozidla se v Brně dlouhodobě pohybuje zhruba mezi 40 a 70 nehodami za rok. V posledních pěti letech se každoročně jedná o cca 60 střetů. Doplňme, že v letošním roce se podle posledních dostupných dat od ledna do konce srpna stalo již 49 těchto nehod.

Počty nehod osobních automobilů s chodcem se pak mezi lety 2007 a 2019 pohybovaly zhruba mezi 125 a 160 střety za rok. V roce 2019 se např. jednalo o 139 střetů. V letech 2020 a 2021 lze v grafu vidět mírný pokles na přibližně 100 nehod za rok, uveďme však, že roli mohla hrát pandemie covidu-19, kvůli níž se oproti předchozím letům snížil provoz na silnicích i celkový počet nehod v České republice

Pro úplnost doplňme, že údaje poskytuje Policie ČR a v databázi se nachází hodnoty od roku 2006. Jelikož parametry vycházejí pouze z nehod, které jsou šetřeny policií, nelze vyloučit, že nehod je ve skutečnosti více, nejsou však zaznamenané a nahlášené.

Jana Drápalová

Odtahy vozidel parkujících u přechodů pro chodce poklesly za ty čtyři roky poslední asi ze 750 ročně na nulu.
Předvolební debata České televize, 14. září 2022
Komunální volby 2022
Nepravda
Ačkoliv za poslední tři roky počet vozidel odtažených z přechodů klesá, nespadl až na nulu. V roce 2019 se z přechodů odtáhlo 347 vozidel, v roce 2020 136 a minulý rok 68. Údaje z roku 2018 (tedy ze stavu před čtyřmi lety) nejsou dostupné.

Data Městské policie Brno o odtazích vozidel, která parkují u přechodů pro chodce, jsou z minulých let dostupná pouze pro roky 2015, 2019, 2020 a 2021. V roce 2015 bylo v Brně odtaženo (.xlsx) celkem 1 085 vozidel, která podle § 27 odst. 1 písm. c) stála „na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi“.

O čtyři roky později se podle stejného odstavce a písmena v zákonu odtáhlo (.xlsx) 347 vozidel, v roce 2020 136 vozidel a minulý rok 68 vozidel (.zip, Export_Odtah_2_2020.txt a Export_Odtah_2_2021.txt). 

Samotná Městská policie Brno uvádí, že údaje za rok 2018 již nejsou k dispozici. Záznamy městské policie, které jsou starší než tři roky, se totiž z databáze automaticky vymazávají. Nedokážeme proto z veřejně dostupných zdrojů ověřit, zda před čtyřmi lety, tedy v roce 2018, došlo ke zhruba 750 odtahům vozidel z přechodů pro chodce, jak tvrdí Jana Drápalová.

Část výroku o tom, že počet odtahů poklesl za poslední čtyři roky na nulu, však neodpovídá skutečnosti. Loni bylo z přechodů odtaženo 68 vozidel, výrok tak hodnotíme jako nepravdivý.

Jana Drápalová

My jsme ještě v Brně nikdy nebyli v koalici s komunisty, prakticky jsme byli Zelení jenom jednou v koalici, to byla koalice 4 subjektů, ČSSD, KDU-ČSL a Brno 2006.
ČT24, 25. září 2014
Pravda

Zelení skutečně po volbách v roce 2006 utvořili koalici s ČSSD, KDU-ČSL a Brnem 2006, jak dokládá jejich programové prohlášení.

V koalici se stranou KSČM nebyla ani v roce 2010, kdy již Strana Zelených byla opoziční, stejně jako v roce 2002, kdy SZ stála proti koalici ODS a KDU-ČSL, v roce 1998 (.pdf) proti koalici ODS, KDU-ČSL, ODA, DEU a Hnutí za prosperitu Brna.

V roce 1994 získala strana jeden zastupitelský mandát. Volby vyhrála ODS, sestavovala také koalici a měla svou primátorku a není tak možné, aby se v městské koalici setkali spolu Zelení a komunisté.

Jana Drápalová

Dneska už podle zákona o zadávání veřejných zakázek je povinnost zveřejňovat na profilu zadavatele všechny smlouvy nad 500 000 korun. (...) My jsme jako Strana zelených samozřejmě i pro zveřejňování smluv na menší objem zakázek.
ČT24, 25. září 2014
Pravda

Výrok hodnotíme jako pravdivý s ohledem na zákon č. 137/2006 Sb. a program Strany zelených.

V zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2014 (pdf.) v paragrafu 147a je řečeno:

„Veřejný zadavatel uveřejní podle odstavce 1 písmene a) celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. povinnost posle odstavce 1 písmene e) se nevztahuje na:
a) smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH.

Strana zelených ve svém programu prosazuje centrální registr smluv. Díky tomu by měly být zveřejněny všechny smlouvy na veřejné zakázky obecních a městských úřadů.

Jana Drápalová

My navrhujeme snížení ceny jízdného (na MHD), aby se snížil ten trend poklesu cestujících.
ČT24, 25. září 2014
Pravda

Z výroční zprávy za rok 2013 (.pdf, str. 23) vyplývají tyto údaje o přepravených osobách:

201320122011celkem přepravených osob (tis.)351 454352 274354 566

Jedná se o souhrnné číslo pro cestující využívající tramvajovou, trolejbusovou, autobusovou a lodní městskou hromadnou dopravu.

Trend poklesu cestujících je tedy zřejmý. Zlevnění roční předplatní jízdenky na MHD je prvním bodem předvolebního programu Zelených v Brně. Ve zvláštní sekci pak obšírněji vysvětlují své pohnutky k tomuto kroku.

Zda tento krok povede přímo k změně trendu poklesu cestujících, nelze předem zcela odhadnout, nicméně fakta obsažená v obou částech výroku (popis trendu a to, že Zelení navrhují konkrétní opatření) odpovídají skutečnosti.

Jana Drápalová

Městská část Brno střed se do toho elektronického zápisu (do školek) prozatím nezapojila.
ČT24, 25. září 2014
Pravda

Městská část Brno-střed se elektronického zápisu dětí do MŠ skutečně neúčastní.

Jana Drápalová

My jsme rozšiřovali kapacitu (školek) už v roce 2011 (v Novém Lískovci) a v roce 2013 jsme otevírali další třídy pro 25 dětí. U nás vlastně problém s kapacitou školek vůbec nenastal. Naopak ještě pomáháme dalším MČ, takže k nám chodí děti z Bosonoh a ze Starého Lískovce.
ČT24, 25. září 2014
Pravda

Kapacity předškolní výuky v městské části Brna Nový Lískovec byly skutečně v roce 2011 navýšeny. Informuje o tom Lískáček (.pdf, str. 1), zpravodaj městské části Brno – Nový Lískovec ve svém prvním, lednovém čísle z roku 2012. Rovněž byla v letech 2012 a 2013 navýšena kapacita o 50 a 25 míst v ZŠ Svážná v Novém Lískovci, jak uvádí oficiální webové stránky města Brna.

Server zapisdoms.brno.cz uvádí, že v Novém Lískovci fungují tři mateřské školy, v současnosti bylo přihlášeno 165 dětí a přijato 91 dětí. Drápalová číselné údaje vysvětlila po našem dotazu tím, že se do mateřských škol v Novém Lískovci hlásily i děti mladší tří let, ale dvouleté děti nejsou pro prioritou z důvodů finančních či kvůli mateřským dovoleným.

Čísla ověřil Demagog.cz ještě ve statistice serveru zapisdoms.brno.cz, která vykazuje, že dvouletých dětí se letos hlásilo do mateřských škol v Novém Lískovci 48, ani jedno z dětí přijaté nebylo ze zřejmě výše uvedených důvodů. Tříletých dětí se z městské části Nový Lískovec hlásilo 59 z toho bylo 58 přijatých, dalších 10 dětí bylo přijato z jiných městských částí Brna. Čtyřleté, pětileté a šestileté děti z Nového Lískovce byly přijaty všechny. Kapacitní problémy tedy Nový Lískovec pro děti ze své městské části nemá a přijímá i děti z jiných městských částí.

Jana Drápalová

Zelení říkají, že dítě má mít místo ve školce v okamžiku, kdy dosáhne 3 roky.
ČT24, 25. září 2014
Pravda

Výrok hodnotíme jako pravdivý s výhradou, neboť zelení sice ve svém brněnském programu garantují místa pro děti od dvou let věku. Avšak ve svém celostátním programu uvádí, že zavedou “zákonný nárok na místo pro dítě ve školce od tří let věku” a výrok je tedy možné hodnotit jako pravdivý.