Demagog.cz

Jana Drápalová
Jana Drápalová (Zelení)
Lídryně kandidátky Zelených a Žít Brno
Brno je jedno z měst, ve kterém se nedaří dlouhodobě snižovat počet nehod chodců, cyklistů s automobily.
Předvolební debata České televize, 14. září 2022
Výrok ve výběru Demagog.cz
Doprava
Komunální volby 2022

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Počet nehod cyklistů s nekolejovými vozidly se v Brně dlouhodobě pohybuje okolo 60 srážek za rok. Do roku 2019 se dlouhodobě neměnil ani počet srážek chodců s osobními automobily, v letech 2020 a 2021 mírně klesl, roli zde ale hrálo zklidnění provozu vlivem pandemie covidu-19.

Data o počtu dopravních nehod lze nalézt např. v databázi na webu Centra dopravního výzkumu. Zde je možné dohledat počty „srážek s chodcem“ pro osobní automobily (jak s přívěsem, tak bez něj). V případě jízdních kol databáze uvádí jen souhrnný počet srážek „s jedoucími nekolejovými vozidly“, kam kromě osobních automobilů spadají i autobusy či trolejbusy. Graf níže proto u nehod cyklistů zobrazuje tato obecnější data.

Počet nehod s účastí cyklisty a jedoucího nekolejového vozidla se v Brně dlouhodobě pohybuje zhruba mezi 40 a 70 nehodami za rok. V posledních pěti letech se každoročně jedná o cca 60 střetů. Doplňme, že v letošním roce se podle posledních dostupných dat od ledna do konce srpna stalo již 49 těchto nehod.

Počty nehod osobních automobilů s chodcem se pak mezi lety 2007 a 2019 pohybovaly zhruba mezi 125 a 160 střety za rok. V roce 2019 se např. jednalo o 139 střetů. V letech 2020 a 2021 lze v grafu vidět mírný pokles na přibližně 100 nehod za rok, uveďme však, že roli mohla hrát pandemie covidu-19, kvůli níž se oproti předchozím letům snížil provoz na silnicích i celkový počet nehod v České republice

Pro úplnost doplňme, že údaje poskytuje Policie ČR a v databázi se nachází hodnoty od roku 2006. Jelikož parametry vycházejí pouze z nehod, které jsou šetřeny policií, nelze vyloučit, že nehod je ve skutečnosti více, nejsou však zaznamenané a nahlášené.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů