Předvolební debata z Brna

Druhá analýza předvolební debaty ČT je tu! Přinášíme vám 24 výroků z druhého segmentu brněnské debaty, který se týkal bydlení a dopravy (nejen šalinové). Doplňme, že debaty se účastnil i René Černý za hnutí ANO, u něj jsme ale žádný faktický a ověřitelný výrok nezaznamenali.

Ověřili jsme

Předvolební debata České televize ze dne 14. září 2022 (moderátor Jakub Železný, záznam)

Řečníci s počty výroků dle hodnocení

Jana Drápalová

Lídryně kandidátky Zelených a Žít Brno

0
0

Petr Hladík

Lídr kandidátky KDU-ČSL a STAN v Brně

0
0

Marek Lahoda

Lídr kandidátky v Brně

0
0
0

Jiří Oliva

Lídr kandidátky v Brně

0
0

Tomáš Skřička

Lídr kandidátky SPD, TRIKOLORA, MORAVANÉ

0
0
0

Markéta Vaňková

Lídryně kandidátky ODS a TOP 09 v Brně

0
0
0

Výroky

Jana Drápalová Zelení
Petr Hladík KDU-ČSL
Marek Lahoda Piráti
Jiří Oliva SOCDEM
Tomáš Skřička SPD
Markéta Vaňková ODS
Doprava 5 výroků
Komunální volby 2022 24 výroků
Regiony 1 výrok
Sociální politika 1 výrok
Pravda 20 výroků
Nepravda 4 výroky
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 0 výroků

Petr Hladík

Máme vytipovanou lokalitu na tzv. Západní bráně. Půlka toho pozemku velkého je soukromých investorů, půlka je města. (...) Do konce roku tam bude jezdit nová šalina, bude tam nová zastávka v polích.
Doprava
Komunální volby 2022
Pravda
V rozvojové oblasti Západní brány patří přibližně polovina pozemků městu, druhá největší část právnickým osobám. Lokalitou vede nová tramvajová trať, od prosince letošního roku by z nové zastávky podle plánu dopravního podniku měly jezdit tramvaje.

V brněnské městské části Starý Lískovec leží rozvojová lokalita Západní brána, ve které by měla vzniknout nová bytová zástavba. V této nové čtvrti by kromě hlavní ulice a bytových domů měly vzniknout také obchody, kancelářské prostory nebo například mateřská škola. Zvlášť by v areálu měly být také ubytovací prostory pro studenty, jelikož oblast leží nedaleko univerzitního kampusu.

Zdroj: Územní studie Západní brána – západní část (.pdf, str. 43|44)

Rozvojová lokalita má rozlohu přibližně 100 hektarů (.pdf, str. 65|66), přibližně polovinu pozemků v rozvojové lokalitě vlastní město Brno, druhá největší část náleží právnickým osobám, pozemky pod některými komunikacemi pak vlastní stát či kraj.

Skrze rozvojovou lokalitu vede nová, 900 m dlouhá tramvajová trať spojující zastávky Osová a Nemocnice Bohunice. Trať je momentálně v testovací fázi provozu, Dopravní podnik města Brna plánuje spustit ostrý provoz v prosinci tohoto roku. Po této trati by měla jezdit linka č. 8, ta bude jezdit část své trasy tak, jako tomu bylo doposud, tedy ze stanice Líšeň - Mifkova, přes několik zastávek včetně Hlavního nádraží, nicméně u zastávky Osová odbočí na nově vystavěný úsek trati a bude pokračovat přes nově vybudovanou zastávku Nová Jihlavská až k nové konečné - Nemocnici Bohunice. Právě zastávka Nová Jihlavská se nachází v těsné blízkosti plánované výstavby na Západní bráně, před zahájením stavby tramvajové tratě na místě skutečně nebyla žádná zástavba a území bylo de facto opuštěné.

 

Jiří Oliva

Za toto volební období se zkolaudovalo víc nových městských bytů než za předchozích 10 let dohromady.
Komunální volby 2022
Sociální politika
Nepravda
Během současného volební období, tj. od roku 2018, se v Brně podle dat bytového odboru města zkolaudovalo zhruba 200 nových obecních bytů. Za předcházejících deset let (2008–2017) jich však bylo zkolaudováno celkově 429.

Náměstek brněnské primátorky Jiří Oliva srovnává výstavbu nových městských bytů v Brně během současného volebního období, jež začalo v roce 2018, s obdobím předchozích deseti let (2008–2017). 

Podle Strategie bydlení města Brna 2018–2030 došlo v Brně mezi roky 2008 a 2017 k dokončení – tzn. získání kolaudačního souhlasu (.pdf, str. 1) – celkem 429 obecních bytů (.pdf, str. 65; .pdf, str. 30).

Co se týče aktuálního volebního období, v roce 2018 bylo podle těchto dokumentů zkolaudováno 12 a v roce 2019 11 bytů. V roce 2020 poté došlo k výraznému nárůstu, a to na 139 bytů (.pdf, str. 30).

Data za rok 2021 a 2022 se nám ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo dohledat, s dotazem jsme se proto obrátili na bytový odbor města Brna. Ten webu Demagog.cz zaslal tabulku za léta 2018–2022 (.jpg), která nicméně obsahuje mírně odlišná data než předcházející dokumenty města. Pro rok 2019 např. uvádí 13 nových zkolaudovaných bytů (tj. o 2 více než veřejné dokumenty), v roce 2020 pak 138 bytů (tj. o 1 méně než veřejné dokumenty města).

V roce 2021 byl poté podle bytového odboru kolaudační souhlas udělen v případě 25 bytů. Celkově tak od roku 2018 došlo ke kolaudaci přibližně 200 bytů. V říjnu 2022 pak bytový odbor počítá s kolaudací dalších 23 bytových jednotek, i pokud bychom však tyto byty zahrnuli do celkového množství zkolaudovaných bytů v tomto volebním období, nedostaneme číslo vyšší než 250. Jelikož bylo v Brně v deseti letech, které předcházely současnému volebnímu období, zkolaudováno 429 obecních bytů, hodnotíme výrok Jiřího Olivy jako nepravdivý.

Zdroje dat: 2008–2020 (.pdf, str. 65; .pdf, str. 30); 2021 a 2022 (.jpg)

Jana Drápalová

Brno je jedno z měst, ve kterém se nedaří dlouhodobě snižovat počet nehod chodců, cyklistů s automobily.
Komunální volby 2022
Doprava
Pravda
Počet nehod cyklistů s nekolejovými vozidly se v Brně dlouhodobě pohybuje okolo 60 srážek za rok. Do roku 2019 se dlouhodobě neměnil ani počet srážek chodců s osobními automobily, v letech 2020 a 2021 mírně klesl, roli zde ale hrálo zklidnění provozu vlivem pandemie covidu-19.

Data o počtu dopravních nehod lze nalézt např. v databázi na webu Centra dopravního výzkumu. Zde je možné dohledat počty „srážek s chodcem“ pro osobní automobily (jak s přívěsem, tak bez něj). V případě jízdních kol databáze uvádí jen souhrnný počet srážek „s jedoucími nekolejovými vozidly“, kam kromě osobních automobilů spadají i autobusy či trolejbusy. Graf níže proto u nehod cyklistů zobrazuje tato obecnější data.

Počet nehod s účastí cyklisty a jedoucího nekolejového vozidla se v Brně dlouhodobě pohybuje zhruba mezi 40 a 70 nehodami za rok. V posledních pěti letech se každoročně jedná o cca 60 střetů. Doplňme, že v letošním roce se podle posledních dostupných dat od ledna do konce srpna stalo již 49 těchto nehod.

Počty nehod osobních automobilů s chodcem se pak mezi lety 2007 a 2019 pohybovaly zhruba mezi 125 a 160 střety za rok. V roce 2019 se např. jednalo o 139 střetů. V letech 2020 a 2021 lze v grafu vidět mírný pokles na přibližně 100 nehod za rok, uveďme však, že roli mohla hrát pandemie covidu-19, kvůli níž se oproti předchozím letům snížil provoz na silnicích i celkový počet nehod v České republice

Pro úplnost doplňme, že údaje poskytuje Policie ČR a v databázi se nachází hodnoty od roku 2006. Jelikož parametry vycházejí pouze z nehod, které jsou šetřeny policií, nelze vyloučit, že nehod je ve skutečnosti více, nejsou však zaznamenané a nahlášené.

Jana Drápalová

Odtahy vozidel parkujících u přechodů pro chodce poklesly za ty čtyři roky poslední asi ze 750 ročně na nulu.
Komunální volby 2022
Nepravda
Ačkoliv za poslední tři roky počet vozidel odtažených z přechodů klesá, nespadl až na nulu. V roce 2019 se z přechodů odtáhlo 347 vozidel, v roce 2020 136 a minulý rok 68. Údaje z roku 2018 (tedy ze stavu před čtyřmi lety) nejsou dostupné.

Data Městské policie Brno o odtazích vozidel, která parkují u přechodů pro chodce, jsou z minulých let dostupná pouze pro roky 2015, 2019, 2020 a 2021. V roce 2015 bylo v Brně odtaženo (.xlsx) celkem 1 085 vozidel, která podle § 27 odst. 1 písm. c) stála „na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi“.

O čtyři roky později se podle stejného odstavce a písmena v zákonu odtáhlo (.xlsx) 347 vozidel, v roce 2020 136 vozidel a minulý rok 68 vozidel (.zip, Export_Odtah_2_2020.txt a Export_Odtah_2_2021.txt). 

Samotná Městská policie Brno uvádí, že údaje za rok 2018 již nejsou k dispozici. Záznamy městské policie, které jsou starší než tři roky, se totiž z databáze automaticky vymazávají. Nedokážeme proto z veřejně dostupných zdrojů ověřit, zda před čtyřmi lety, tedy v roce 2018, došlo ke zhruba 750 odtahům vozidel z přechodů pro chodce, jak tvrdí Jana Drápalová.

Část výroku o tom, že počet odtahů poklesl za poslední čtyři roky na nulu, však neodpovídá skutečnosti. Loni bylo z přechodů odtaženo 68 vozidel, výrok tak hodnotíme jako nepravdivý.

Marek Lahoda

(...) narostl počet aut o 60 tisíc pouze za posledních 10 let.
Komunální volby 2022
Doprava
Pravda
Mezi lety 2012 a 2021 skutečně narostl počet automobilů zaregistrovaných na území Brna o takřka 60 tisíc.

Údaje společnosti Brněnské komunikace, která spadá pod město Brno, nám ukazují, že v roce 2012 dosáhl počet automobilů registrovaných na území Brna 164 834 (.pdf, str. 36–37). V roce 2022 pak bylo registrováno 222 684 aut. Mezi lety 2012 a 2021 tedy počet automobilů narostl přibližně o 60 tisíc (konkrétně o 57 850).

Uveďme nicméně, že hodnoty zcela neodpovídají reálné situaci v Brně, jelikož „v celkovém počtu nejsou započítána firemní vozidla, která jsou evidována v jiných krajích a provozována na území města Brna“ (.pdf, str. 36). Dodejme také, že v roce 2013 město změnilo (str. 36) systém registru vozidel a došlo tak k administrativnímu snížení počtu automobilů.

Jana Drápalová

Město teď má poměrně hodně bytů, je to zhruba 20 % bytového fondu.
Komunální volby 2022
Nepravda
Do vlastnictví města patří 14,7 % ze všech bytů v Brně.

Celkový bytový fond v Brně v současné době činí, podle náměstka primátorky Jiřího Olivy, cca 190 000 bytů. Z nich město Brno vlastní zhruba 28 000 bytů, tedy přibližně 14,7 %. Doplňme, že v roce 2016 činil podíl městských bytů 15,6 % (.pdf, str. 72), v roce 2011 dokonce 19,7 %. Celkový počet bytů ve vlastnictví města se pak dlouhodobě pohybuje kolem 30 tisíc.

Vzhledem k tomu, že město Brno vlastní 14,7 %, a nikoli Janou Drápalovou zmíněných 20 %, z celého bytového fondu v Brně, hodnotíme tento výrok jako nepravdivý.

Jana Drápalová

Město už připravuje družstevní výstavbu, už na několika lokalitách.
Komunální volby 2022
Pravda
Město už připravuje družstevní výstavbu, už na několika lokalitách.

Město Brno aktuálně připravuje výstavbu družstevních bytů v šesti lokalitách, kterými jsou Kamenný vrch v Novém Lískovci, Francouzská v městské části Brno-střed, bývalý dřevopodnik Rumiště, Přízřenice, Alej v Holáskách a Na Kaménkách v Černovicích. V rámci těchto projektů by mělo v Brně vzniknout přibližně 1 600 nových městských bytů. Podle slov brněnského náměstka pro bydlení Jiřího Olivy z července 2022 již probíhají projekční práce, a to v pěti z těchto oblastí (kromě Černovic). Nejdále aktuálně pokročila příprava projektu v lokalitě Kamenný vrch, kde budoucí výstavbu již schválili brněnští radní.

Za účelem realizace výstavby by podle Memoranda o spolupráci mělo vzniknout družstvo, jehož zakladateli by kromě města byly také Teplárny Brno a CD Centrum Coms, tedy společnosti, které město Brno ze 100 % vlastní.

Petr Hladík

Město Brno má aktuálně 30 tisíc bytů.
Komunální volby 2022
Pravda
Město Brno vlastní zhruba 28 000 městských bytů.

Město Brno momentálně vlastní zhruba 28 000 městských bytů různých typů. Nejčastějšími jsou běžné byty, které tvoří zhruba 90 %, další typy bytů jsou určené např. pro seniory. Doplňme, že z celkového počtu městských bytů je podle informací z června 2022 volných bytů zhruba tisíc, ty jsou ovšem často ve velmi špatném stavu či neobyvatelné. Nejvíce volných bytů pak mají městské části Brno-střed a Brno-sever. Uveďme, že Petr Hladík neuvádí počet městských bytů zcela přesně, stále se nicméně pohybuje v rámci naší 10% tolerance, a jeho výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Petr Hladík

My jsme v tomto volebním období postavili 250 nových bytů; víc jak 100 startovacích, zhruba 140 pro seniory, víc jak 50 pro handicapované, také pro samoživitele a asi 40 sociálních bytů jsme postavili.
Komunální volby 2022
Pravda
Brno v letech 2018–2022 postavilo (či dokončuje stavbu) celkem 224 nových obecních bytů. Počty bytů se speciálním určením uvedené Petrem Hladíkem odpovídají počtu bytů nově postavených či rekonstruovaných.

Předně uveďme, že nynější končící volební období začalo na podzim 2018. Ustavující schůze zastupitelů, mezi nimiž je i Petr Hladík (KDU-ČSL), proběhla 20. listopadu zmíněného roku.

Město Brno vlastní v současnosti zhruba 28 000 městských bytů, z čehož běžné byty tvoří zhruba 90 %. Další druhy bytů představují například byty pro seniory, startovací byty pro mladé rodiny, byty s bezbariérovým přístupem, sociální byty nebo byty pro samoživitele.

Informace o počtu rekonstruovaných či nově postavených bytů v Brně se nám ve veřejně dostupných zdrojích podařilo nalézt jen za roky 2018–2020 (.pdf, str. 4). S žádostí o informace jsme se proto obrátili na bytový odbor města Brna, které nám zaslalo tabulku s daty (.jpg), která uvádíme v přehledu níže.

Bytový odbor ve své statistice v kolonce „nové byty“ uvádí celkový počet 224 bytových jednotek. Dodejme ale, že například v budově v Plynárenské ulici (.pdf, str. 6), kde se původně nacházelo 17 bytů, je po rekonstrukci vybydleného domu k dispozici 15 bytů. Proto bytový odbor u této položky zmiňuje záporný počet nových bytů, který dále zahrnuje i do celkového výpočtu nových bytů. 

Doplňme také, že v případě posledních tří budov v tabulce by podle informací bytového odboru mělo dojít k „dokončení realizace“ až na konci roku 2022 či na začátku roku 2023 (.jpg). Odbor byty v těchto objektech nicméně zahrnuje do své statistiky „nových bytů“. Číslo, které ve výroku zmiňuje Petr Hladík, tj. 250 bytů, se pak od této statistiky nových bytů mírně liší.

Petr Hladík ve výroku dále vyjmenovává počty bytů určených jako startovací a sociální byty, pro seniory nebo pro handicapované. Tato čísla dle dat bytového odboru odpovídají množství speciálních bytů, které v sobě zahrnuje byty zcela nově postavené i rekonstruované (s ohledem na jejich budoucí využití).

Celkově vzniklo mezi lety 2018 a 2022 rekonstrukcí, nástavbami či přímo v novostavbách 14 bytů pro samoživitele, 39 bytů sociálních, 57 bytů pro zdravotně postižené, 129 bytů pro seniory a 107 startovacích bytů. Ani v tomto případě se čísla uváděná Petrem Hladíkem od těchto počtů zásadně neliší. Zopakujme však, že se nejedná jen o byty „nově postavené“ (např. v novostavbách), ale i o byty, které byly do své současné podoby rekonstruovány. Výrok z těchto důvodů hodnotíme jako pravdivý s výhradou.

Petr Hladík

Bude to 8 minut na Hlavní nádraží (tramvají ze Západní brány, pozn. Demagog.cz).
Komunální volby 2022
Doprava
Nepravda
Od prosince by měla jezdit tramvaj po nové trati od bohunické nemocnice přes Západní bránu na Osovou a dále na Hlavní nádraží. Podle plánu zveřejněného Dopravním podnikem města Brna by cesta ze zastávky Nová Jihlavská na Hlavní nádraží měla trvat cca 14 minut.

Petr Hladík mluví o brněnské rozvojové lokalitě Západní brána ve Starém Lískovci, kde by měla vzniknout nová bytová zástavba. Skrze rozvojovou lokalitu již vede nová, 900 m dlouhá tramvajová trať spojující zastávky Osová a Nemocnice Bohunice. Trať je momentálně v testovací fázi provozu, Dopravní podnik města Brna plánuje spustit ostrý provoz v prosinci tohoto roku. Po této trati by měla jezdit linka č. 8, ta bude jezdit část své trasy tak, jako tomu bylo doposud, tedy ze stanice Líšeň - Mifkova, přes několik zastávek včetně Hlavního nádraží, nicméně u zastávky Osová odbočí na nově vystavěný úsek trati a bude pokračovat přes nově vybudovanou zastávku Nová Jihlavská až k nové konečné - Nemocnici Bohunice. Právě zastávka Nová Jihlavská se nachází v těsné blízkosti plánované výstavby na Západní bráně.

Petr Hladík uvedl, že se lidé ze Západní brány dostanou na Hlavní nádraží za 8 minut, vzhledem ke kontextu jeho tvrzení, má zjevně na mysli právě cestu tramvají. Aktuálně platí, že trasu mezi zastávkami Osová a Hlavní nádraží ujede tramvaj za 13 minut (první ranní spoj dokonce za 12). Vzhledem k tomu, že Nová Jihlavská se (směrem od Hlavního nádraží) nachází ještě stanici za Osovou, bude čas jízdy ještě o něco delší. Podle magazínu Šalina vydávaného brněnským dopravním podnikem, by měla linka č. 8 urazit trasu z Hlavního nádraží až na konečnou Nemocnice Bohunice za 15 minut, z nové zastávky uprostřed Západní brány tedy bude cesta na Hlavní nádraží trvat mezi 13 a 15 minutami.

Čas jízdy tramvaje ze Západní brány na Hlavní nádraží tedy Petr Hladík neuvedl správně, jeho výrok proto hodnotíme jako nepravdivý.

Petr Hladík

My jsme v tomto období přijali zásady spolupráce mezi městem a soukromými investory. A na základě toho nestaví ti soukromí investoři jenom byty, ale i tu okolní infrastrukturu.
Komunální volby 2022
Pravda
Brno přijalo zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury. Dle těchto zásad se někteří investoři zavázali vybudovat tuto infrastrukturu nebo poskytnout městu příspěvek na její budování, Brno s nimi na oplátku spolupracuje při procesu schvalování projektů.

Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna, které brněnští zastupitelé schválili v březnu 2021 (.pdf, str. 13–14), nabyly účinnosti v dubnu téhož roku.

Jedná se o dokument (.pdf), jehož cílem je, aby souběžně s projektem vznikala adekvátní veřejná technická infrastruktura, tedy zasíťování, dostatečná kapacita komunikací a parkovišť, ale i školky a školy nebo rekreační plochy zeleně.

Postupovat podle zmiňovaných zásad je pro město Brno závazné, pro městské části a pro investory poté jen doporučené. Pokud investoři na zásady přistoupí, mohou s městem uzavřít smlouvu, na jejímž základě poskytnou městu investiční příspěvek (.pdf, str. 6) ve výši 800 korun za metr čtvereční podlahové plochy do Fondu developerských projektů. Výdaje z něj jsou pak podle města Brna určené na konkrétní projekty v oblasti budování veřejné infrastruktury. Kromě finančního investičního příspěvku se developeři mohou s městem dohodnout na tzv. nepeněžním plnění (.pdf, str. 2–3), v jehož rámci se investoři zavazují veřejnou infrastrukturu sami vybudovat či připravit projektovou dokumentaci. O hodnotu tohoto nepeněžního plnění se jim poté snižuje výše finančního investičního příspěvku, který podle zásad mají městu poskytnout.

Město se pak ve smlouvách naopak zavazuje poskytnout investorům součinnost při schvalovacím procesu jejich investičních záměrů (.pdf, str. 3). Podle tvůrců zásad může spolupráce s městem investorům zjednodušit přípravu projektu a urychlit tak celou výstavbu. Podle města zásady také „jasným, transparentním a předvídatelným způsobem stanovují pravidla a poskytují všem stranám jisté garance“ (.pdf, str. 3).

Podle informací z června 2022 Brno za rok fungování zásad uzavřelo s investory pětatřicet smluv o spolupráci. Na jejich základě měli do Fondu developerských projektů odvést 280 milionů korun, reálně do něj do června vložili přibližně 40 milionů Kč. Někteří developeři v té době kritizovali město Brno za to, že dle nich zásady nedodržuje. „Rádi bychom výstavbu občanské vybavenosti řešili sami, ale v současnosti to není možné. V tomto bodě se schválené zásady nedodržují. Často tedy dodatečnou občanskou vybavenost stavíme, například dětská hřiště, veřejná prostranství se zelení, a k tomu ještě platíme městu příspěvek. To považujeme za velké selhání pravidel,“ uvedl tehdy například ředitel brněnské developerské společnosti Impera František Šudřich.

Někteří investoři nicméně na základě zásad skutečně s městem uzavřeli smlouvy, ve kterých se zavazují také veřejnou infrastrukturu sami vystavět. Znění některých těchto smluv (.pdf;. .pdf; .pdf) schválili brněnští zastupitelé na začátku září tohoto roku. K uzavření dalších smluv došlo již dříve, například na konci roku 2021 či v únoru 2022 (.pdf). Z těchto důvodů výrok Petra Hladíka hodnotíme jako pravdivý.

Marek Lahoda

Momentálně už jsme na 14 procentech (podílu městských bytů na trhu s byty, pozn. Demagog.cz).
Komunální volby 2022
Pravda
Do vlastnictví města patří necelých 15 % ze všech bytů v Brně.

Celkový bytový fond v Brně v současné době činí, podle náměstka primátorky Jiřího Olivy, cca 190 tisíc bytů. Z nich město Brno vlastní zhruba 28 tisíc bytů, tedy přibližně 14,7 %. Doplňme, že v roce 2016 činil podíl městských bytů 15,6 % (.pdf, str. 72), v roce 2011 dokonce 19,7 %. Celkový počet bytů ve vlastnictví města se pak dlouhodobě pohybuje kolem 30 tisíc.

Marek Lahoda

Ten projekt Nové Zbrojovky (...), kde může bydlet až 10 tisíc lidí.
Komunální volby 2022
Pravda
V rámci výstavby areálu Nová Zbrojovka se skutečně počítá s kapacitou bydlení až pro 10 000 lidí.

Areál Nové Zbrojovky vlastní společnost CPI Radovana Vítka. Šéf projektu Ladislav Všetečka v roce 2019 pro Blesk.cz uvedl (video 01:10), že ve čtvrti Nová Zbrojovka by mohlo najít bydliště až 10 000 lidí. Tehdy však mluvil pouze o odhadu s odkazem na změnu územního plánu. Bytovou výstavbu CPI plánovalo podle Všetečky zahájit v roce 2023 až 2025. Kapacitu pro deset tisíc lidí zmiňoval v roce 2018 např. i web Českého rozhlasu.

Územní plán pro oblast Nové Zbrojovky byl nakonec změněn (.pdf) v roce 2021, novější informace o aktuálně plánovaném počtu bytů se nám nicméně nepodařilo ve veřejně dostupných zdrojích dohledat. Výrok Marka Lahody proto na základě vyjádření Ladislava Všetečky hodnotíme jako pravdivý.

Jiří Oliva

My projektujeme 1 000 bytů v pěti lokalitách, máme založena 3 družstva a v současné době, zrovna do zítra, běží lhůta pro to, aby ti uchazeči se tam hlásili. (...) Je tam přihlášených přes 900 uchazečů.
Komunální volby 2022
Pravda
Město Brno projektuje tisíc bytů v pěti lokalitách a v červnu založilo tři družstva, která budou mít výstavbu na starost. Do 15. září (tedy den po konání debaty) skutečně běžela lhůta pro přihlašování zájemců do projektu, den před debatou magistrát evidoval již 946 uchazečů.

V rámci projektu výstavby družstevních bytů v Brně aktuálně probíhají projekční práce v pěti lokalitách, které dohromady zahrnou 1 005 bytů (.pdf, str. 6–14). Jedná se o oblasti Kamenný vrch v Novém Lískovci, Francouzská v městské části Brno-střed, bývalý dřevopodnik Rumiště, PřízřeniceV Aleji v Holáskách.

Rada města Brna v květnu (.pdf) a červnu (.pdf, str. 10–12) schválila založení prvních tří bytových družstev, a to Dostupné bydlení Kamenný vrch II, Dostupné bydlení Francouzská a Dostupné bydlení V Aleji. Jde o lokality, kde příprava výstavby aktuálně postoupila nejdále, podle primátorky Vaňkové (ODS) by pro ně mělo být letos vydáno územní rozhodnutí.

V těchto lokalitách by měla byty stavět právě městem založená družstva, do kterých by poté vstupovali zájemci o byty jako další družstevníci. Prvním krokem k výběru budoucích družstevníků bylo přihlašování zájemců do projektu, které běželo od června 2022 až do 15. září, tedy do jednoho dne po konání debaty. Kteří žadatelé nakonec získají družstevní byt, rozhodne sada kritérií (výše příjmů a to, jestli má žadatel děti a trvalé bydliště v Brně) a poté los.

Podle dokumentu k projektu Dostupné družstevní bydlení v Brně bude bytový odbor MMB nejprve oslovovat zájemce z roku 2018 (.pdf, str. 4). Podle slov brněnského náměstka pro bydlení Jiřího Olivy ze září 2020 se tehdy do projektu přihlásilo asi sedm set uchazečů, o dva roky později jich zůstalo zhruba pět set. Zatím však nejsou dostupné informace o počtu žadatelů z aktuálního přihlašování, s dotazem jsme se proto obrátili na Magistrát města Brna. Milan Berka z Bytového odboru uvedl, že od začátku přihlašování do 13. září (tedy dne předcházejícímu ověřované debatě) včetně, přišlo 946 ověřených přihlášek, na konci přihlašování se pak jednalo o 1 071 přihlášek.

Jiří Oliva tedy uvedl všechny faktické informace ve výroku správně. Brno projektuje opravdu více než tisíc družstevních bytů a za tím účelem již založilo tři družstva. O družstevní byt do 13. září zažádalo dokonce 946 uchazečů, tento počet nicméně spadá do našeho 10% tolerančního pásma, a výrok jako celek proto hodnotíme jako pravdivý.

Jiří Oliva

Právní předpisy v České republice nám nařizují, abychom to (výstavbu bytů soukromých investorů společně s městem, pozn. Demagog.cz) soutěžili v koncesi.
Komunální volby 2022
Pravda
Nutnost jít cestou koncesního řízení oznámilo město již v březnu letošního roku. Učinilo tak na základě své právní analýzy, která ovšem není veřejně dostupná. Nutnost soutěžení v koncesi potvrdil mluvčí brněnského magistrátu.

Koncese, o které mluví náměstek primátorky Brna Oliva, je v českém právu speciální druh veřejných zakázek, který je upraven v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Od ostatních druhů veřejných zakázek se liší zejména tím, že přenáší riziko na dodavatele.

V polovině února letošního roku informovalo vedení města Brna, že zahájí spolupráci se soukromým subjektem, konkrétně Českou spořitelnou, na výstavbě nových bytových domů. Byty by se postavily ze soukromých financí, nájemníky by pak vybíralo přímo město.

O měsíc později informoval server iDNES.cz, že dva týdny po oznámení spolupráce Brna s Českou spořitelnou přišli městští právníci s analýzou, že takový postup není v souladu se zákony, jelikož dohoda města a jedné společnosti zvýhodňuje konkrétního stavitele. Zpravodajský web iDNES.cz dále uvádí, že zřejmě nejlepším řešením je podle radního Olivy a právníků koncese. Kvůli tomuto postupu se přitom celý proces výstavby prodlouží.

Také portál CzechCrunch potvrdil, že se původní záměr radnice změnil a nakonec se na výstavbu zamýšlených bytů vypíše koncesní řízení. Mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek to zdůvodnil tím, že v tuzemsku existuje jiný právní systém než v Rakousku, kde se město původně inspirovalo.

Konkrétní právní analýzu o tom, zda je koncesní řízení k takovéto spolupráci mezi městem a soukromníkem nutné, jsme ve veřejně dostupných zdrojích nenašli.

Celkově hodnotíme výrok jako pravdivý. Právní analýza města Brna dle iDNES.cz potvrzuje nutnost koncesního řízení, o které navíc hovořil i mluvčí magistrátu.

Tomáš Skřička

Dopadové studie, to byl jeden z důvodů, proč nebyl schválen územní plán.
Regiony
Komunální volby 2022
Pravda
Údajně nedostatečné posouzení dopadů nového územního plánu na udržitelný rozvoj v tzv. stabilizovaných plochách byl jedním z uváděných důvodů neschválení návrhu územního plánu. Lze jej nalézt v pokynech přijatých zastupitelstvem i např. ve vyjádření primátorky Vaňkové.

Územní plán Brna pochází už z roku 1994. Původně měl platit do roku 2010, později měla platnost končit v letošním roce. Město proto v roce 2020 představilo návrh nového plánu. Výslednou podobu dokumentu vedení města projednávalo v červnu 2022, v té době již nicméně nový stavební zákon z minulého roku umožnil prodloužit platnost současného územního plánu až do roku 2028. Brněnští zastupitelé nakonec kvůli neshodám nový územní plán neschválili a vrátili jej k přepracování.

Proti změnám plánu se postavili například zastupitelé za ČSSD, pochybnosti měli také členové ODS. Obě strany jsou přitom v Brně koaličními partnery společně s KDU-ČSL a Piráty. Proti novému územnímu plánu se vymezila také opoziční hnutí ANO a SPD.

Brněnští zastupitelé a starostové městských částí měli k návrhu řadu výhrad. „Největší problém mám s tím, že nebylo zpracováno posouzení na udržitelný rozvoj ve stabilizovaných plochách,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Upřesněme, že tzv. stabilizované plochy jsou oblasti, u nichž územní plán nemění jejich původní účel využití. 

Podle Jiřího Olivy (ČSSD) byl při schvalování nového plánu zásadní problém v pozemcích, které město dostalo bezplatně od státu. „Je nejprve nutno vyřešit, aby město nemuselo vracet pozemky, které získalo bezúplatně od státu a které byly městu vydány s podmínkou, že tam nedojde ke změně územního plánu. Chceme, aby bylo garantováno, že město o ty klíčové pozemky nepřijde,“ řekl.

Starostce Králova Pole Karin Karasové (ANO) vadilo, že plán podle ní umožňuje výstavbu bydlení v oblastech, kde není odpovídající infrastruktura. Hnutí ANO pak kritizovalo dle něj zbytečné zahušťování zástavby, která se může rozšiřovat na úkor zeleně a vnitrobloků. Stejný názor sdílí také starosta Líšně Břetislav Štefan (ČSSD).

Zastupitelstvo předložený návrh vrátilo městskému odboru územního plánování s řadou pokynů, mezi které mj. patří právě úkol doplnit vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území „o posouzení zvýšené intenzity zátěže ve stabilizovaných plochách“.

Zastupitelé Brna tedy nový územní plán kritizovali z vícero důvodů. Neúplnost dopadových studií – přesněji absence posouzení dopadů územního plánu na stabilizované plochy v případě, že by se v nich dále stavělo – byla přitom jednou z uvedených příčin neschválení, a to např. podle primátorky Markéty Vaňkové. Požadavek na doplnění dopadové studie lze nalézt také v pokynech schválených zastupitelstvem. Výrok Tomáše Skřičky proto hodnotíme jako pravdivý.

Markéta Vaňková

My v programu (...) máme především družstevní bydlení a potom spolupráci s těmi soukromými investory.
Komunální volby 2022
Pravda
V programu koalice ODS a TOP 09 se nachází v sekci bydlení na prvním místě body o podpoře družstevního bydlení a spolupráci s developery.

Brněnská předvolební koalice ODS a TOP 09 vyjadřuje ve svém programu, v sekci „Bydlení a rozvoj města”, na prvním místě podporu družstevního bydlení, které považuje za „nejlepší a nejlevnější formu bydlení, především pro mladé rodiny s dětmi”.

Hned jako druhý bod je skutečně zmíněna spolupráce se soukromými developery, která by měla fungovat na základě Zásad (.pdf) pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury. Ve spolupráci s developery plánuje koalice například investice do brownfieldů.

Markéta Vaňková

(...) se nám podařilo přijmout tady ty zásady (spolupráce mezi městem a soukromými investory, pozn. Demagog.cz).
Komunální volby 2022
Pravda
Dokument s názvem Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna, schválili brněnští zastupitelé skutečně v době, kdy Markéta Vaňková zastávala funkci primátorky Brna.

Primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS) hovoří o dokumentu „Zásady spolupráce s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“ (.pdf), který brněnští zastupitelé schválili v březnu 2021 (.pdf, str. 13–14). Zásady nabyly účinnosti v dubnu téhož roku.

Dokument nastavuje transparentní pravidla pro spolupráci města a soukromých investorů na výstavbě a financování veřejné infrastruktury. Brno mj. vyzvalo investory, aby o svých plánech město informovali již ve fázi přípravy (.pdf, str. 6). Investoři budou městu platit investiční příspěvek ve výši 800 korun za metr čtvereční čisté podlahové plochy. Doplňme, že postup dle Zásad je pro město Brno závazný, pro soukromé investory a městské části je ovšem pouze doporučený.

Markéta Vaňková je brněnskou primátorkou od roku 2018. Zastupitelé města tedy dokument schválili v době, kdy stála v čele magistrátu. Výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Markéta Vaňková

Na základě těch nově stanovených zásad (spolupráce mezi městem a soukromými investory, pozn. Demagog.cz) už jsme uzavřeli asi za rok a půl 48 smluv.
Komunální volby 2022
Pravda
Podle vyjádření vedoucího investičního odboru magistrátu Tomáše Pivce podepsalo Brno s investory na základě zmíněných zásad, platných od dubna 2021, již 48 smluv.

Primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS) mluví o smlouvách uzavřených mezi investory a městem Brnem na základě dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“ (.pdf). Ten brněnští zastupitelé schválili v březnu 2021 (.pdf, str. 13–14). Zásady následně nabyly účinnosti 1. dubna téhož roku, tedy před necelým rokem a půl.

Podle informací z června 2022 Brno za rok fungování zásad uzavřelo s investory pětatřicet smluv o spolupráci. Na jejich základě měli do Fondu developerských projektů odvést 280 milionů korun, reálně do něj do června vložili přibližně 40 milionů korun. Vedoucí investičního odboru magistrátu města Brna Tomáš Pivec pro Demagog.cz uvedl, že ke dni 19. září je na základě těchto zásad „uzavřeno 48 smluv“. Výrok Markéty Vaňkové proto hodnotíme jako pravdivý.

Doplňme, že v Registru smluv, v němž podle zákona musí město zveřejňovat smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun, se nachází celkem 36 záznamů smluv, k jejichž uzavření došlo mezi Brnem a investory právě na základě zmíněných zásad. Jedná se konkrétně o smlouvy o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury a smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku ze strany investorů městu. Brno se naopak ve smlouvách zavazuje developerům poskytovat součinnost při schvalovacím procesu investičních záměrů (.pdf, str. 15).

Některé smlouvy ve spojitosti s těmito zásadami uzavřelo město s developery ještě dříve, než samotný dokument zásad vstoupil v platnost. První z těchto smluv se společností Západní brána Brno (.pdf, str. 26) např. říká, že se firma s městem dohodla na budoucí úpravě podle daných zásad, pokud je Brno schválí. Ve dvou případech poté podepsalo (.pdf) s developery memoranda o spolupráci (.pdf), která mají podobný charakter jako smlouvy uzavírané později, již přímo na základě zásad.

Na začátku září 2022 poté brněnské zastupitelstvo schválilo dalších 8 návrhů těchto smluv. V Registru smluv nicméně k datu 19. září ještě uvedeny nejsou.

Markéta Vaňková

Na základě těchto smluv se zavázali ti investoři dát do rozpočtu města Brna přibližně 370 milionů Kč, které my investujeme v rámci té související infrastruktury.
Komunální volby 2022
Pravda
Podle dostupných smluv se developeři zavázali přispět městu na výstavbu infrastruktury nejméně 288 milionů korun. Vedoucí investičního odboru města Brna nám potvrdil, že celková částka k datu debaty činila 370 milionů.

Primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS) mluví o smlouvách uzavřených mezi investory a městem Brnem na základě dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“ (.pdf). Ten brněnští zastupitelé schválili v březnu 2021 (.pdf, str. 13–14). Zásady následně nabyly účinnosti 1. dubna téhož roku, tedy před necelým rokem a půl.

Dokument nastavuje transparentní pravidla pro spolupráci města a soukromých investorů při výstavbě a financování veřejné infrastruktury. Pokud investoři na zásady přistoupí, mohou s městem uzavřít smlouvu, na jejímž základě poskytnou městu investiční příspěvek (.pdf, str. 6) do Fondu developerských projektů ve výši 800 korun za metr čtvereční podlahové plochy. Výdaje z něj jsou pak podle města Brna určené na konkrétní projekty v oblasti budování veřejné infrastruktury. Město se pak ve smlouvách naopak zavazuje poskytnout investorům součinnost při schvalovacím procesu pro jejich investiční záměry (.pdf, str. 3).

Doplňme, že kromě finančního investičního příspěvku se developeři mohou s městem dohodnout na tzv. nepeněžním plnění (.pdf, str. 2–3), v jehož rámci se investoři zavazují veřejnou infrastrukturu sami vybudovat či připravit projektovou dokumentaci. O hodnotu tohoto nepeněžního plnění se jim poté snižuje výše finančního investičního příspěvku.

Podle informací z června 2022 Brno za rok fungování zásad uzavřelo s investory pětatřicet smluv o spolupráci. Na jejich základě měli do Fondu developerských projektů postupně odvést 280 milionů korun. Reálně do něj nicméně do konce června vložili jen 40 milionů korun (.pdf, str. 67).

Znění smluv, které investoři s Brnem uzavřeli, lze nalézt v Registru smluv. V něm totiž podle zákona musí město zveřejňovat smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun. U některých z těchto smluv nicméně není přesná výše investičního příspěvku, který se odvíjí od rozlohy podlahové plochy, uvedena. Pokud bychom sečetli alespoň k 18. září zveřejněné smlouvy, u kterých je výše investičního příspěvku uvedena, dostaneme se na 258 milionů Kč.

Doplňme, že na začátku září 2022 brněnské zastupitelstvo schválilo dalších 8 návrhů těchto smluv obsahujících závazky investičních příspěvků v souhrnné výši téměř 30 milionů Kč. Podle Registru smluv nicméně ke dni 18. září k jejich podepsání ještě nedošlo.

Vzhledem k chybějící výši investičního příspěvku v některých smlouvách jsme se obrátili na investiční odbor města Brna. Vedoucí odboru Tomáš Pivec pro Demagog.cz uvedl, že podle smluv „celková výše příspěvků činí 370 mil. Kč“. Ve Fondu developerských projektů je pak podle něj v současnosti „cca 45 mil. Kč“. Na základě vyjádření investičního odboru proto výrok Markéty Vaňkové hodnotíme jako pravdivý.

Markéta Vaňková

Konkrétně z těch uzavřených smluv už je tam závazek na vznik nových tisíc míst ve školách, (...) se zavázali ti developeři postavit 5 200 nových bytů.
Komunální volby 2022
Pravda
Podle vyjádření vedoucího investičního odboru magistrátu Tomáše Pivce Brno podepsalo s investory smlouvy, podle kterých by developeři měli postavit 5 200 nových bytů a vybudovat mateřské školy, v nichž by mělo vzniknout 1 000 nových míst.

Předně uveďme, že zde primátorka Brna Markéta Vaňková mluví o smlouvách uzavřených ve spojitosti se „Zásadami pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“, které brněnské zastupitelstvo schválilo v březnu 2021 (.pdf, str. 13–14).

Na základě tohoto dokumentu mohou developeři s městem podepsat smlouvu, v níž se zavazují městu poskytnout investiční příspěvek (.pdf, str. 6) ve výši 800 korun za metr čtvereční podlahové plochy do Fondu developerských projektů. Výdaje z něj jsou pak podle města Brna určené na konkrétní projekty v oblasti budování veřejné infrastruktury. Město se ve smlouvách naopak zavazuje poskytnout investorům součinnost při schvalovacím procesu pro jejich investiční záměry (.pdf, str. 3), například právě záměrů výstavby bytových komplexů apod.

Kromě finančního investičního příspěvku se developeři mohou s městem dohodnout na tzv. nepeněžním plnění (.pdf, str. 2–3), v rámci něhož se investoři zavazují veřejnou infrastrukturu sami vybudovat. Sem spadá technická infrastruktura (tedy zasíťování, dostatečná kapacita komunikací a parkovišť atd.) či objekty občanské vybavenosti, například zmiňované základní a mateřské školy (.pdf, str. 2–3).

Ve veřejně dostupných zdrojích se nám souhrnné počty míst ve školách, které se developeři zavázali podle smluv postavit, nepodařilo dohledat. S dotazem jsme se proto obrátili na investiční odbor města Brna. Vedoucí odboru Tomáš Pivec pro Demagog.cz uvedl, že „v rámci uzavřených smluv bude nově zřízeno 1000 míst pro děti v mateřských školkách“. Podle jeho slov se také developeři zavázali vystavět „5 200 bytů“. Na základě vyjádření Tomáše Pivce tak výrok hodnotíme jako pravdivý.

Petr Hladík

My jsme schválili před těmi pěti lety, když jsem já měl na starost bydlení, tu strategii (bydlení města Brna, pozn. Demagog.cz), tam jsme si to (družstevní bydlení, pozn. Demagog.cz) vytyčili jako jeden z pilířů.
Komunální volby 2022
Pravda
Město si ve své „Strategii bydlení města Brna 2018–2030“ vytyčilo podporu výstavby družstevního bydlení jako jednu z hlavních priorit. Ke schválení Strategie došlo v červnu 2018, již v roce 2017 však probíhala příprava analytické části Strategie, mj. pod vedením náměstka Hladíka.

Petr Hladík se stal radním města Brna v červnu 2016 a jako první náměstek tehdejšího primátora Petra Vokřála měl na starost oblast bydlení. Rada města Brna od 1. dubna 2017 zřídila (.pdf, str. 7) Pracovní skupinu pro vznik Strategie bydleníŘídící výbor pro vznik Strategie bydlení, ve kterém jako předseda figuroval právě Petr Hladík (KDU-ČSL). Jak napovídá název obou orgánů, jejich cílem byla příprava strategického dokumentu k problematice bydlení.

Řídící výbor o analytické části (.pdf) dokumentu s názvem Strategie bydlení města Brna 2018–2030 jednal již během roku 2017 (str. 9). Zpracována pak byla k lednu 2018 (str. 2). Dokument má kromě zmíněné analytické části také strategickou část (.pdf). Celá strategie byla schválena v červnu 2018. Již analytická část vytyčuje (.pdf, str. 10) čtyři prioritní oblasti, na které se má Brno soustředit. Strategická část se pak těmito oblastmi detailněji zabývá (.pdf, str. 3; 6–22). Jako hlavní priority jsou uvedeny (.pdf, str. 10):

  • uchování a regenerace stávajícího bytového fondu,
  • rozvoj všech forem bytové výstavby,
  • podpora bydlení pro obyvatele se specifickými potřebami,
  • spolupráce s obyvatelstvem a jinými subjekty.

Druhá priorita, tzv. „prioritní oblast B“ (.pdf, str. 31) zahrnuje několik cílů a opatření, pomocí kterých chce město těchto cílů dosáhnout. Jedním z takových opatření je také „vytvoření systému podpory výstavby finančně dostupného bydlení – družstevního, nájemního“ (.pdf, str. 31, 38).

Cíl je více specifikován v Akčním plánu 2021–2024 (.pdf), který Rada města Brna doporučila ke schválení v červnu 2022. Plán uvádí (.pdf, str. 8.), že „pilotní městský projekt dostupného družstevního bydlení, kdy výstavbu budou realizovat družstva bez zisku za nákladové ceny, je jedním z hlavních nástrojů snahy o zásadní zlepšení dostupnosti bydlení v Brně“. Město chce vybudovat více než 1 600 družstevních bytů (str. 8).

Řídící výbor pro vznik Strategie bydlení, ve kterém jako předseda figuroval náměstek Hladík, byl tedy zřízen v roce 2017. V témže roce začala příprava dokumentu Strategie bydlení města Brna 2018–2030, přičemž její analytická část byla vypracována k lednu následujícího roku. Podpora výstavby družstevního bydlení je dle Strategie skutečně jednou z priorit. K samotnému schválení Strategie nicméně došlo až v červnu 2018. Výrok Petra Hladíka proto hodnotíme jako pravdivý s výhradou.

Marek Lahoda

Vzhledem k těm schváleným pokynům, které dalo (k návrhu územního plánu, pozn. Demagog.cz) zastupitelstvo, tak bude potřeba tyto pokyny zapracovat a znovu projednat jak s veřejností, tak s městskými částmi.
Komunální volby 2022
Pravda
Brněnské zastupitelstvo vrátilo pořizovateli návrh nového územního plánu s šesti pokyny, podle kterých musí být návrh upraven. Upravený návrh bude po zapracování pokynů projednán s městskými částmi a také s veřejností.

Územní plán Brna (ÚPmB) pochází už z roku 1994. Původně měl platit do roku 2010, později měla platnost končit v letošním roce. Město proto v roce 2020 představilo návrh nového plánu vypracovaného Kanceláří architekta města Brna. Výslednou podobu dokumentu vedení města projednávalo v červnu 2022, v té době již nicméně nový stavební zákon z minulého roku umožnil prodloužit platnost současného územního plánu až do roku 2028.

Brněnští zastupitelé nakonec kvůli neshodám nový územní plán neschválili a se svými pokyny jej vrátili k přepracování. Jedná o následujících šest pokynů:

  1. „Zpřesnění a doplnění regulace zástavby ve stabilizovaných plochách, především ve vnitroblocích a včetně definování jejich chráněných hodnot po lokalitách.
  2. Rozčlenit typ ploch s rozdílným způsobem využití PLOCHY BYDLENÍ – B, a to na plochy vymezované pro ‚bydlení individuální‘ (v rodinných domech) a plochy pro ‚bydlení hromadné‘ (v bytových domech).
  3. Doplnění ‚Vyhodnocení vlivů ÚPmB na udržitelný rozvoj území‘ o posouzení zvýšené intenzity zátěže ve stabilizovaných plochách; případně doplnění dokumentace o řádné odůvodnění, které dostatečně zdůvodní, proč není toto zvýšení v Návrhu ÚPmB posouzeno.
  4. Uvedení do souladu (1) způsobu vymezení pozemků bezúplatně převedených z majetku České republiky do majetku města Brna se (2) stanovenými podmínkami těchto převodů, kterými je město Brno smluvně i legislativně vázáno.
  5. Prověřit opodstatněnost a přiměřenost změn stavebních ploch na nestavební.
  6. Důkladné opakované posouzení připomínek městských částí z veřejného projednání.“

Jak pokyny uvádí, pořizovatel musí zapracovat do nového návrhu například „vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ nebo zpřesnit regulaci zástavby. Právě součást prvního bodu, stavba ve vnitroblocích, je jedním ze zmiňovaných problémů neschváleného návrhu. Například opoziční hnutí ANO nebo starosta Líšně Břetislav Štefan (ČSSD) kritizují právě dle nich zbytečnou možnost zahušťování zástavby, která se může rozšiřovat na úkor zeleně a vnitrobloků. 

Jak uvádí šestý bod, k upravenému návrhu je třeba opakovaně posoudit připomínky městských částí z veřejného projednání, kterého se účastnili jak zástupci městských částí, tak veřejnost. Tato veřejná projednání jsou veřejně dostupná a zpravidla živě vysílaná online.

Brněnské zastupitelstvo tedy schválilo pokyny, podle kterých bude nový návrh územního plánu upraven. Návrh pak musí být projednán s městskými částmi i veřejností. Výrok Marka Lahody proto hodnotíme jako pravdivý.

Marek Lahoda

Na tramvajové tratě se dají získávat peníze z evropských fondů.
Doprava
Komunální volby 2022
Pravda
Výstavbu a modernizaci tramvajové dopravy podporují zejména Evropský fond regionálního rozvoje a Kohezní fond Evropské unie.

V rámci Evropského fondu regionálního rozvoje (.pdf, str. 27 a 33) či Kohezního fondu, také nazývaném Fond soudržnosti, je možné mimo jiné získat dotace na prodloužení a modernizaci tramvajových tratí či nákup tramvají. 

Několik měst napříč členskými zeměmi EU získalo za poslední roky výraznou finanční podporu tramvajové dopravy právě z těchto evropských fondů. Jako příklad můžeme uvést slovenské město Košice, které v roce 2015 získalo 38,6 milionů eur na nákup 33 tramvají z České republiky. Mezi další města patří například bulharská Sofie, která z Fondu regionálního rozvoje v roce 2018 získala 46,6 milionu eur na modernizaci tramvajové infrastruktury. Zmínit můžeme také lotyšskou Rigu, která na stejné účely získala v roce 2017 z Fondu soudržnosti 65,5 milionů eur.

Zmiňme, že záměry těchto dotací souvisí mimo jiné se snahou o dekarbonizaci hromadné dopravy.