Jana Drápalová
Zelení

Jana Drápalová

Strana zelených (Zelení)

0
0
Bez tématu 11 výroků
Komunální volby 2022 4 výroky
Doprava 1 výrok
Pravda 13 výroků
Nepravda 2 výroky
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 0 výroků
Rok 2022 4 výroky
Rok 2014 6 výroků
Rok 2012 5 výroků
Pouze ve výběru Demagog.cz 4 výroky

Jana Drápalová

Já jsem v krajském zastupitelstvu byla od roku 2004 do roku 2008 a byla jsem členkou komise dopravy.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 2. října 2012
Pravda

Výrok je pravdivý. Jana Drápalová skutečně byla v letech 2004 až 2008 členkou zastupitelstva Jihomoravského kraje a také členkou Komise dopravy a územního plánování Rady Jihomoravského kraje. V tomto volebním období již Jana Drápalová zastupitelkou kraje není.

Jana Drápalová

První půjčka, kterou si Jihomoravský kraj bral, tak byla celá bezvýhradně použita právě na zlepšení stavu silnic 2. a 3. třídy.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 2. října 2012
Pravda

Na základě dohledaných článků a informací ze stránek Jihomoravského kraje a zpravodajských článků hodnotíme výrok jako pravdivý.

Jana Drápalová s největší pravděpodobností myslí úvěr sjednaný v roce 2005 s ČSOB ve výši 850 mil. Kč. Ten byl sjednán na údržbu silniční sítě kraje, konkrétně na silnice II. a III. třídy. Podle zprávy ČTK v článku na denikreferendum.cz úvěr splácí Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

Pro úplnost dodáváme, že v roce 2005 poskytla (.doc) kraji úvěr také Evropská investiční banka. Týkal se období do roku 2008 a byl ve výši 1,2 mld. Kč. Peníze byly určeny především na financování projektů s finanční spoluúčastí fondů Evropské unie.

Jana Drápalová

Co se týče toho našeho slibu, že by senioři nad 70 let a doprovod dětí do 3 let jezdili v integrovaném systému zdarma, tak to už funguje od roku 2007 v Brně...
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 2. října 2012
Pravda

Podle ceníku (.pdf) IDS JMK platného od 1.1.2008 platí jízdné zdarma v zónách 100, 101 (které pokrývají celé území města) pro seniory nad 70 let, držitele průkazu ZTP, ZTP/P a jejich průvodci a také průvodce dítěte do tří let.

Jana Drápalová

Problémem těch zásad územního rozvoje kraje je, že navrhoval silnice pro dálkovou tranzitní dopravu do obydlených území, které už dnes jsou zatíženy nad limity znečištění ovzduší a hluku.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 2. října 2012
Pravda

Výrok hodnotíme jako pravdivý. Jedním z hlavních důvodů zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje verdiktem Nejvyššího správního soudu bylo skutečně nedostatečné posouzení vlivu staveb na zdraví a životní prostředí.

Dle argumentace odpůrců je např. trasa R43 přes Bystrc nevhodná, právě kvůli překračování hygienických limitů hlučnosti a prašnosti.

Jana Drápalová

17 uvolněných zastupitelů placených z rozpočtu kraje je nejvíc, co kdy ve všech volebních obdobích bylo.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 2. října 2012
Pravda

Výrok Jany Drápalové je hodnocen jako pravdivý, správně totiž popisuje současný počet uvolněných zastupitelů a také fakt, že v tomto volebním období je uvolněných zastupitelů nejvíc v historii kraje.

Uvolněných zastupitelů je skutečně v Jihomoravském kraji 17. Vyplývá to z usnesení zastupitelstva (.rtf) ze dne 21. listopadu 2008 - bod 7. V minulém volebním období bylo uvolněných zastupitelů celkem 13. Dokládá to informace z ustavujícího jednání (bod 4) zastupitelstva daného období, které se konalo 16. prosince 2004. Ustavující zasedání kraje ve volebním období 2000-2004 se konalo 20. prosince 2000. Na tomto jednání byl přijat návrh hejtmana Stanislava Juránka (bod 5), který navrhl stanovit počet uvolněných zastupitelů na 4 - hejtman a náměstci hejtmana.

Počet uvolněných zastupitelů 2000 - 2004 4 2004 - 2008 13 2008 - 2012 17

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů