Andréa Komárková
Nezávislí

Andréa Komárková

Nezávislí

0
Bez tématu 6 výroků
Pravda 0 výroků
Nepravda 4 výroky
Zavádějící 1 výrok
Neověřitelné 1 výrok
Rok 2018 6 výroků

Andréa Komárková

Já jsem nováček na politické scéně.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Nepravda
Andréa Komárková se v politice pohybuje minimálně od roku 2016.

Andréa Komárková nyní na primátorku kandiduje za Nezávislí kandidáti společně pro město BRNO, bezpečnost, dostupné bydlení a dopravu vyřešíme a víme jak na to. Avšak již v říjnu 2016 figurovala na kandidátce strany SPD ve volbách do zastupitelstev krajů, za stejnou stranu neúspěšně kandidovala i v parlamentních volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017.

Andréa Komárková

Dvě třetiny občanů Brna nedosáhnou na žádnou hypotéku.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Neověřitelné
Serveru Demagog.cz se nepodařilo najít jakékoliv informace, které by tento výrok potvrzovaly.

V dokumentu města Strategie bydlení města 2018-2030 (Analytická a Strategická část) se hovoří pouze o tom, že se "hypotéky staly dostupné především domácnostem s vysokými příjmy." (.pdf, str. 22).

Od října tohoto roku Česká národní banka chystá zpřísnění podmínek pro poskytování hypoték. Dluh žadatele o hypotéku by nově neměl překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Současně by měl žadatel vynakládat na splátku dluhu nejvýše 45 % svého měsíčního čistého příjmu. Podle analytiků by tato změna mohla ohrozit třetinu žadatelů.

Je nicméně třeba rozlišovat mezi lidmi, kteří o hypotéku požádají a jejichž žádost je zamítnuta a těmi, kteří se kvůli své finanční situaci rozhodnou o hypotéku ani nežádat. Taková čísla ale k dispozici nejsou.

Všechny tyto informace navíc platí pro Českou republiku jako celek, konkrétní čísla pro Brno se bohužel nepodařilo dohledat.

Andréa Komárková

Praha to ruší (rezidentní parkování, pozn. Demagog.cz), některé oblasti rezidenčního parkování, neosvědčuje se to, podnikatelé tam krachují.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Nepravda
Pražské městské části rezidentní parkování neruší. Naopak dochází k rozšiřování zón placeného stání.

Praha zóny placeného stání (ZPS) neruší. Ve skutečnosti tento systém naopak zavádějí stále další městské části, například Střížkov, Vysočany a Libeň či další oblasti v Praze 5, 6 a 8. K rozšiřování dochází zejména v těch oblastech, které sousedí s městskými částmi, v nichž jsou zóny ZPS již zavedeny. Řidiči se totiž hromadně přesouvají a parkují právě v oblastech s nezavedenou ZPS.

Andréa Komárková

Platí se 150–200 Kč na hodinu za pečovatelskou službu.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Zavádějící
Pečovatelská služba tak, jak ji zákon ukládá městům a krajům, nemůže ze zákona takovou úhradu vyžadovat. Úhrada je zde maximálně 130 Kč. V podobných částkách se pohybuje nadstandardní péče, kterou obce a kraje mohou poskytovat dobrovolně.

Obce a kraje, resp. společnosti, které k tomu zřizují, jsou ze zákona poskytovateli sociálních služeb. Maximální hodnotu úhrady za pečovatelskou péči stanovuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí v § 6. Jde například o pomoc při jídle, osobní hygieně, úklidu nebo zajištění stravy. Vyhláška určuje v § 6 odst. 2 maximální hodnotu úhrady za hodinu nebo úkon, přičemž hodinová sazba u těch, které lze na hodiny měřit, nesmí překročit 130 Kč. Za poskytnutí celodenní stravy (min. 3 hlavní jídla) je pak účtováno maximálně 170 Kč, za další úkonové činnosti méně.

Konkrétní ceny pak v Brně stanovují městské části ceníkem a v rozsahu zákonem předepsané pečovatelské služby respektují maximálně stanovené ceny. Takto mají například veřejně dostupné ceníky městské části Královo pole, Brno-střed (.pdf) nebo Brno-sever (.pdf). Podle § 35 odst. 4 zákona o sociálních službách však "mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti fakultativně". Na tyto už se ceník nevztahuje, nejde přímo o pečovatelskou službu dle litery zákona, ale jde o kategorii tzv. různé. Může jít o pedikúru, doprovod při procházce nebo odvoz prádla do prádelny (praní je již opět ošetřeno ceníkem). Na tyto aktivity tak mohou být úhrady i vyšší, například zmíněné Brno-střed (.pdf, str. 2) si tak účtuje 250 Kč za poskytnutí pedikúry v domově klienta.

Jde však o jakýsi nadstandard služeb nabízený městskou částí dobrovolně. V rozsahu zákonem vymezené pečovatelské služby, která pokrývá většinu nutných potřeb klientů, částka nepřesahuje 130 Kč za hodinu.

Andréa Komárková

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje dotace na výstavbu obecních bytů a momentálně tam leží 2 mld.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Nepravda
Ministerstvo v současné době takové dotace neposkytuje, číslo 2 miliardy však odpovídá plánu ministryně Dostálové, který by se podle jejích slov mohl začít realizovat na jaře 2019.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) poskytuje v letošním roce v rámci dotačního programu Podpora bydlení finanční prostředky na pečovatelské byty, komunitní domy seniorů a bytové domy bez bariér, a to v odhadované výši 300 mil. korun. O podpoře výstavby obecních bytů k pronájmu, o čemž mluvila Komárková, zde ministerstvo neuvádí žádné informace. Finanční podporu pro výstavbu obecních bytů přitom MMR neposkytovalo ani v předchozích třech letech.

Komárková by mohla mluvit o plánovaném programu MMR, kde ministryně Dostálová přislíbila zaprvé nízkoúročené půjčky obcím, zadruhé až stoprocentní dotace na výstavbu nových městských bytů. Dotační část by měla podle plánu sestávat právě z částky 2 mld. Kč. Podle plánů by měla stejná investice přitékat každý rok.

V současné době však ministerstvo žádné podobné dotace neposkytuje.

Andréa Komárková

Kromě toho jsem se ještě dozvěděla, že máme uvolněných přes dva tisíce volných bytů.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Nepravda
Podle informací z magistrátu má město v současné době 1200 neobydlených bytů.

Podle dokumentu Strategie bydlení města Brna (.pdf, str. 30) mělo město Brno, případně městské části, ve svém vlastnictví ke konci roku 2016 přesně 28 696 bytů.

Vznesli jsme dotaz na magistrát a tisková mluvčí Mgr. Loukotová odpověděla, že technicky je volných bytů 1400, přičemž u 200 bytů probíhá obsazování, celkem jich je neobsazených 1200. Na rekonstrukci z těchto 1200 bytů podle mluvčí čeká 745 bytů, zbylých cca 455 rekonstrukci patrně nevyžaduje.