Andréa Komárková
Nezávislí

Andréa Komárková

Platí se 150–200 Kč na hodinu za pečovatelskou službu.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako

zavádějící

Zkrácené odůvodnění

Pečovatelská služba tak, jak ji zákon ukládá městům a krajům, nemůže ze zákona takovou úhradu vyžadovat. Úhrada je zde maximálně 130 Kč. V podobných částkách se pohybuje nadstandardní péče, kterou obce a kraje mohou poskytovat dobrovolně.

Plné odůvodnění

Obce a kraje, resp. společnosti, které k tomu zřizují, jsou ze zákona poskytovateli sociálních služeb. Maximální hodnotu úhrady za pečovatelskou péči stanovuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí v § 6. Jde například o pomoc při jídle, osobní hygieně, úklidu nebo zajištění stravy. Vyhláška určuje v § 6 odst. 2 maximální hodnotu úhrady za hodinu nebo úkon, přičemž hodinová sazba u těch, které lze na hodiny měřit, nesmí překročit 130 Kč. Za poskytnutí celodenní stravy (min. 3 hlavní jídla) je pak účtováno maximálně 170 Kč, za další úkonové činnosti méně.

Konkrétní ceny pak v Brně stanovují městské části ceníkem a v rozsahu zákonem předepsané pečovatelské služby respektují maximálně stanovené ceny. Takto mají například veřejně dostupné ceníky městské části Královo pole, Brno-střed (.pdf) nebo Brno-sever (.pdf). Podle § 35 odst. 4 zákona o sociálních službách však "mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti fakultativně". Na tyto už se ceník nevztahuje, nejde přímo o pečovatelskou službu dle litery zákona, ale jde o kategorii tzv. různé. Může jít o pedikúru, doprovod při procházce nebo odvoz prádla do prádelny (praní je již opět ošetřeno ceníkem). Na tyto aktivity tak mohou být úhrady i vyšší, například zmíněné Brno-střed (.pdf, str. 2) si tak účtuje 250 Kč za poskytnutí pedikúry v domově klienta.

Jde však o jakýsi nadstandard služeb nabízený městskou částí dobrovolně. V rozsahu zákonem vymezené pečovatelské služby, která pokrývá většinu nutných potřeb klientů, částka nepřesahuje 130 Kč za hodinu.

Výrok jsme zmínili

Komunální volby v Brně

Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Brněnská debata kandidátů na primátora přinesla téměř rekordní množství výroků, čemuž 19 výroky přispěl i aktuální primátor Vokřál. Diskuze se povětšinou zaobírala situací kolem obecních bytů a problémů s novým územním plánem. ...