Petra Quittová
STAN

Petra Quittová

Starostové a nezávislí (STAN)

0
0
0
Bez tématu 5 výroků
Pravda 5 výroků
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 0 výroků
Rok 2018 5 výroků

Petra Quittová

Brno Kometa 2x vyhrála, tam šly taky prostředky z města, ale šlo i více peněz do městských částí a do školství. Povedlo se také získat 100% vlastnictví brněnských veletrhů.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Kometa v letech 2017 a 2018 vyhrála titul. Městské části i brněnské školství zaznamenaly navýšení finanční podpory ze strany města Brna. Město vlastní 100 % akcií veletrhů.

Kometa Brno získala mistrovský titul extraligy v letech 2017 a 2018. Město Kometu podpořilo příspěvkem ve výši 16 milionů korun v roce 2018. 

Do resortu školství skutečně plyne z města více finančních prostředků. V roce 2014 připadlo na vzdělávání a školské služby 143 mil. korun, zatímco v roce 2018 investovalo město 176 mil. korun (list Výdaje).

Brno od roku 2014 přerozděluje čím dál tím víc peněz i svým městským částem. V roce 2014 město poskytlo transfery MČ ve výši 1,027 mld. korun; v roce 2015 1,083 mld. korun; v roce 2016 1,137 mld. korun; v roce 2017 1,367 mld. korun; v roce 2018 1,564 mld. korun (list Transfery).

Brněnské veletrhy město koupilo v roce 2016 od původního většinového vlastníka Messe Düsseldorf, nabylo tak 95% podílu akcií. Brno postupně vytlačilo menšinové akcionáře a v současnosti je 100% držitelem akcií veletrhů.

Petra Quittová

Dělám místostarostku Brna-Černovic 8 let a bytová politika je mým rezortem. Každá městská část má nastavená kritéria žádosti o městský byt. V minulosti šlo podat pouze na 1 městskou část, nyní změna koncepce umožnila zažádat kdekoli.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Městské části mají svá kritéria, dle kterých vybírají žadatele o byty. Od roku 2014 je možné podat žádost na více městských částech.

Petra Quittová je místostarostkou Brna-Černovic od roku 2010. Mezi její kompetence patří mimo bytovou politiku také např. školství nebo kultura.

Co se týče žádostí o městský byt – žádost přijímá městská část, kterou si žadatel zvolí. Každá městská část má svá vlastní kritéria pro výběr žadatelů o byt, která schvalují zastupitelé jednotlivých městských částí. Od listopadu roku 2014 je také možno podat žádost o byt na více městských částech.

Petra Quittová

Dřív kompetence stanovení nájmů (obecních bytů, pozn. Demagog.cz) byla dána starostům městských částí, kteří si v městské části sami stanovovali nájmy. Vinohrady byly za 41 korun na úrovni sociálního bydlení, hodně se to lišilo.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Před změnami v bytové politice města byla kompetence stanovení nájmů obecních bytů věcí starostů městských částí. Díky tomu se značně lišilo nájemné v městských částech, např. na Vinohradech začínalo na 43 korunách za metr čtvereční. Nyní je tato kompetence v rukou magistrátu.

Brněnské zastupitelstvo schválilo (.pdf, str. 25, bod 74) v červnu 2017 změnu pravidel pro pronájem městských bytů, jež vešla v platnost v říjnu 2017. Jednou ze změn jsou "sjednocující prvky pro určování výše nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv a nově uzavíraných dodatků k nájemním smlouvám u městských částí i města s cílem zachovat dostupnost bytového fondu, ale současně vytvářet zdroje pro jeho další rozvoj".

Zatímco dříve byla kompetence stanovení nájmů obecních bytů v rukou starostů městských částí, které si samy určovaly minimální nájemné, po zavedení změn tato kompetence patří magistrátu, jenž stanovuje minimální nájemné pro všechny městské části. Minimální nájemné v jednotlivých městských částech se skutečně velmi lišilo. Na Vinohradech se platilo přibližně od 43 korun za metr čtvereční. Jiná situace byla např. v Brně-střed nebo v Jundrově, kde nájemníci platili za metr čtvereční nejméně 90 korun.

Petra Quittová

My máme právě v Černovicích (výši nájmu obecního bytu, pozn. Demagog.cz) třeba 62 korun 24 haléřů, kdy bydlí stávající nájemníci, a podle nové koncepce ten nový nájemník platí 79 korun 81 haléřů.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
V městské části Brno-Černovice je současná výše nájemného v obecních bytech 79 Kč, přičemž dříve uzavřené nájemní smlouvy stanovily nájem ve výši 62 Kč.

Od března roku 2012, kdy zastupitelstvo městské části Černovice schválilo bytovou koncepci (.pdf), byla výše nájemného v obecních bytech 62,24 Kč (.pdf, str. 8) za metr čtvereční. Z úřední desky městské části Černovice a na ní vyvěšených výzev (pdf, 1., 2., 3.) vidíme, že v současné době nabízí městská část novým nájemníkům obecní byty za cenu 78,85 Kč za metr čtvereční.

Petra Quittová

V Bystrci je problém, i když se postavila nová školka, je nedostatek míst.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018
Pravda
Aktuální data svědčí o pravdivosti výroku Quittové.

Z kontextu diskuze vyplývá, že předmětem řešení jsou městské mateřské školky. Podle aktuálních dat ze stránek zapisdoms.brno.cz byl v Bystrci podstatný převis zájemců nad skutečně přijatými dětmi. Přestože některé školky braly dokonce více dětí, než kolik je deklarovaná kapacita, desítky dětí byly odmítnuty. Řešením jsou pak školky soukromé, ty jsou však řádově o několik tisíc korun dražší.

Nejnovější z městem spravovaných mateřských škol je mateřská škola Zvídálek, založená v roce 2013, i v ní bylo odmítnuto 92 dětí.