Demagog.cz

Petra Quittová
Petra Quittová (STAN)
Dělám místostarostku Brna-Černovic 8 let a bytová politika je mým rezortem. Každá městská část má nastavená kritéria žádosti o městský byt. V minulosti šlo podat pouze na 1 městskou část, nyní změna koncepce umožnila zažádat kdekoli.
Předvolební debata České televize, 20. září 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Městské části mají svá kritéria, dle kterých vybírají žadatele o byty. Od roku 2014 je možné podat žádost na více městských částech.

Petra Quittová je místostarostkou Brna-Černovic od roku 2010. Mezi její kompetence patří mimo bytovou politiku také např. školství nebo kultura.

Co se týče žádostí o městský byt – žádost přijímá městská část, kterou si žadatel zvolí. Každá městská část má svá vlastní kritéria pro výběr žadatelů o byt, která schvalují zastupitelé jednotlivých městských částí. Od listopadu roku 2014 je také možno podat žádost o byt na více městských částech.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů