Helena Sýkorová
KSČM

Helena Sýkorová

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

0
0
Bez tématu 3 výroky
Pravda 2 výroky
Nepravda 1 výrok
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 0 výroků
Rok 2014 3 výroky

Helena Sýkorová

Snaha města regulovat hazard na nulu nebo úplné minimum ta už je vidět i v návrhu rozpočtu nebo předpokladu rozpočtu na příští rok, kdy v tomto rozpočtu město získalo částku nebo získá kolem 200 miliónů, zatímco v příštím roce je už vzhledem k regulaci počtu heren počítáno jen se 75 miliony.
ČT24, 24. září 2014
Pravda

Helena Sýkorová má ve svém výroku pravdu, byť jej formuluje poněkud krkolomně.

V rozpočtu schváleném na rok 2013 (.xls, záložka Daňové a Transfery) je výše položky Odvod z výherních hracích automatů rovna 200 milionům korun, v případě rozpočtu na rok 2014 (.xls, záložka Daňové a Transfery) je výše stejné položky rovna 67 milionům korun, což přibližně odpovídá zmíněné částce 75 milionů korun.

Helena Sýkorová

V dřívějších dobách, kdy se postupně vyvíjela brněnská vyhláška regulující hazard, tak jsme tam měli nastaveno vzdálenosti, ve kterých nesmí být žádné zařízení, kde je hazard provozován, přesto ale Ministerstvo financí tehdy na tuto skutečnost nereagovalo a třeba v Kohoutovicích v blízkosti zdravotnického zařízení v několikametrové vzdálenosti byly zrovna dvě herny.
ČT24, 24. září 2014
Pravda

Výrok hodnotíme jako pravdivý, jelikož v lednu roku 2014 brněnští zastupitelé schválili novelu vyhlášky o regulaci hazardu. Již v roce 2003 byly ve vyhlášce (.pdf, str. 3) stanoveny vzdálenosti, ve kterých nesmí být žádné zařízení.

Pravdou také je, že konkrétně ve zmiňovaných Kohoutovicích jsou v blízkosti dvou heren, zdravotnická zařízení, což znázorňuje i následující mapa hazardu. Tyto herny se zde nachází i přes neslučitelnost s blízkostí zdravotnického zařízení, a dokonce i přes to, že byl vyhláškou hazard v této oblasti celoplošně zakázán.

Helena Sýkorová

Pokud jde o vyhlášku týkající se regulace hazardu, tak tam je hazard dovolen oficiálně jen v několika oblastech, které jsou vyjmenované v příloze vyhlášky, na zbytku území města je zakázán. A KSČM je ve svém programu pro nulovou regulaci hazardu.
ČT24, 24. září 2014
Nepravda

Příloha k vyhlášce 1/2014 (.pdf) uvádí šest městských částí, ve kterých je provozování loterií na určitých místech povoleno. Výslovně také říká: " Na území ostatních městských částí není provozování loterií a jiných podobných her povoleno. "

Brněnská buňka KSČM ve svém programu deklaruje, že bude dodržovat "omezení provozu heren a výherních hracích automatů".

Výrok hodnotíme jako nepravdivý, jelikož KSČM ve svém programu neprosazuje nulovou regulaci, jak uvedla Helena Sýkorová.