Demagog.cz

Helena Sýkorová
Helena Sýkorová
V dřívějších dobách, kdy se postupně vyvíjela brněnská vyhláška regulující hazard, tak jsme tam měli nastaveno vzdálenosti, ve kterých nesmí být žádné zařízení, kde je hazard provozován, přesto ale Ministerstvo financí tehdy na tuto skutečnost nereagovalo a třeba v Kohoutovicích v blízkosti zdravotnického zařízení v několikametrové vzdálenosti byly zrovna dvě herny. ČT24, 24. září 2014

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Výrok hodnotíme jako pravdivý, jelikož v lednu roku 2014 brněnští zastupitelé schválili novelu vyhlášky o regulaci hazardu. Již v roce 2003 byly ve vyhlášce (.pdf, str. 3) stanoveny vzdálenosti, ve kterých nesmí být žádné zařízení.

Pravdou také je, že konkrétně ve zmiňovaných Kohoutovicích jsou v blízkosti dvou heren, zdravotnická zařízení, což znázorňuje i následující mapa hazardu. Tyto herny se zde nachází i přes neslučitelnost s blízkostí zdravotnického zařízení, a dokonce i přes to, že byl vyhláškou hazard v této oblasti celoplošně zakázán.