Jan Korytář
Změna

Jan Korytář

Změna

0
0
Bez tématu 13 výroků
Pravda 12 výroků
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 1 výrok
Rok 2014 1 výrok
Rok 2013 9 výroků
Rok 2012 3 výroky
Pouze ve výběru Demagog.cz 3 výroky

Jan Korytář

V Jablonci je velká státní zakázka za 400 milionů, kdy se tam rozšiřuje stávající protipovodňová štola, která by mohla klidně ještě několik let počkat. Tuto zakázku získaly společnosti Syner a Metrostav.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 30. srpna 2012
Pravda

Výrok Jana Korytáře je vzhledem k dohledaným informacím pravdivý.

V Jablonci nad Nisou se skutečně buduje protipovodňová štola. Cena této zakázky je cca 434 milionů Kč. Zhotoviteli (tedy i vítězi této zakázky) jsou společnosti Syner, s.r.o. a Metrostav a.s.

Nutnost tento projekt realizovat, resp. možnost s ním jistý čas počkat, nejsme schopni relevantně posoudit. Jablonecký projekt je realizován prostřednictvím programu "Podpora prevence před povodněmi II. etapa" (.pdf).

Jan Korytář

Například Lukáš Martin, náměstek primátorky v Liberci, je zároveň jednatelem společnosti Korid.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 30. srpna 2012
Pravda

Výrok Jana Korytáře hodnotíme na základě dohledaných informací jako pravdivý.

Lukáš Martin je náměstek pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu města Liberce. Jak vyplývá z internetových stránek firmy KORID LK, spol. s.r.o. (je vlastněna ze 100 % Libereckým krajem) a jejím jednatelem je skutečně Lukáš Martin.

Jan Korytář

Protože třeba krajskou nemocnici, kde jsou zástupci ČSSD, v dozorčí radě a mají tyto platy, tak zároveň vede pan Veselka, ekonomický náměstek je pan Kittner a to jsou politici, kteří jsou spřízněni dlouhodobě s ODS.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 30. srpna 2012
Pravda

Na základě informací ze stránek Krajské nemocnice Liberec a. s. hodnotíme výrok jako pravdivý.

V dozorčí radě krajské nemocnice má sociální demokracie skutečně velké zastoupení. Konkrétně jsou zástupci ČSSD předseda Zdeněk Bursa a členové Martin Sepp, Milan Šír a František Hruša. Za KSČM je v dozorčí radě Stanislav Mackovík, Jan Marek zastupuje Liberec občanům. František Šebek, Pavel Buchvald a Dušan Morman zastupují nemocniční personál.

Generálním ředitelem je Jiří Veselka, ekonomickým ředitelem Jiří Kittner. Jiří Kittner je bývalým libereckým primátorem za ODS, Jiří Veselka dříve pracoval jako jeho náměstek. Dá se tedy říct že i on je dlouhodobě s ODS spřízněn.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů