Josef Řihák
SOCDEM

Josef Řihák

Sociální demokracie (SOCDEM)

Bez tématu 10 výroků
Pravda 4 výroky
Nepravda 2 výroky
Zavádějící 3 výroky
Neověřitelné 1 výrok
Rok 2012 10 výroků

Josef Řihák

Co se týká evropských peněz, tak jsme, tuším, čtvrtej nejlepší kraj v jeho čerpání. (Středočeský kraj)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Nepravda

Výrok je na základě údajů ministerstva vnitra hodnocen jako nepravdivý.

Analýza Odboru strukturálních fondů MV ČR srovnává úspěšnost čerpání evropských peněz krajskými úřady v ČR. Z údajů vyplývá, že krajský úřad ve Středočeském kraji obsadil v celkovém objemu získaných peněz páté (nikoliv čtvrté) místo (před krajem se umístili: Moravskoslezský, Jihomoravský, Liberecký kraj a Kraj Vysočina). Index úspěšnosti, jenž zohledňuje objem schválených žádostí na počet obyvatel v daném kraji dokonce řadí Středočeský kraj v celorepublikovém srovnání až na poslední místo.

Josef Řihák

Paní hejtmanka už někdy před dvěma měsíci žádala pana ministra Kalouska, aby byly vzaty v úvahu audity (audity na čerpání peněz z fondů EU)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Pravda

Výrok Josefa Řiháka hodnotíme jako pravdivý, a to na základě zprávy uvedené na webových stránkách Středočeského kraje. Tato zpráva informuje, že hejtmanka Zuzana Moravčíková poslala už dva dopisy ministru financí Miroslavu Kalouskovi, a to 23. srpna a 10. září. To je 46 dní (k 8. 10. 2012), což jsou téměř dva měsíce.

Josef Řihák

Takže ten úvěr, tuším, že podepsal Tonda Podzimek, bývalý radní, kterýho zplnomocnil kdysi hejtman, hejtman Bendl.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Zavádějící

Výrok Josefa Řiháka je hodnocen jako zavádějící, neboť úvěr sice podepsal Antonín Podzimek, jeho zmocnění k podpisu však schválilo zastupitelstvo, nikoli pouze hejtman Bendl.

Dle informací Komerční banky byl zmiňovaný úvěr až do výše čtyř miliard korun podepsán 12. září 2007, tedy v době, kdy byl hejtmanem Středočeského kraje skutečně Petr Bendl. Z uvedené zprávy Komerční banky vyplývá, že smlouvu skutečně podepsal radní Středočeského kraje pro finance Antonín Podzimek. Antonína Podzimka zmocnilo k podpisu příslušného úvěru zastupitelstvo, nikoli hejtman a to na jednání (.zip; .doc - str. 4; bod 4a) 13. srpna 2007.

Josef Řihák

My se tady bavíme, víte, ty závazky týkající se 4 miliard, tak ty jsou přece splatný do roku 2025 a ty závazky kolem nemocnic, které se vzaly, které podepsal hejtman Bendl a spol, tak 2007. (dále v diskuzi se Josef Řihák opravil na 2027)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Neověřitelné

Závazky týkající se úvěru ve výši 4 miliard Kč, které si přímo půjčil Středočeský kraj, jsou splatné do 20 let od podepsání smlouvy. Tuto informaci uvádí v tiskové zprávě o poskytnutí úvěru Středočeskému kraji Komerční banka.

Úvěrová smlouva s KB byla podepsána 12. září 2007, tedy v době, kdy byl středočeským hejtmanem Petr Bendl.

Také závazky, které se týkají nemocnic a činí 2 miliardy Kč, byly přijaty v době hejtmanství Petra Bendla. O tom informuje tisková zpráva na internetových stránkách kraje. Podmínky tohoto úvěru se však nepodařilo dohledat.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dohledat podmínky závazků přijatých nemocnicemi, hodnotíme výrok jako neověřitelný.

Josef Řihák

Jediný, co já vím, co se musí začít splácet a ten se pravidelně splácí, tak je bohužel ta jedna miliarda, která se proinvestovala na silnice, minulý rok.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Nepravda

Senátor Řihák se mýlí, neboť kromě splácení dluhu z roku 2007 se splácí také úvěr, který si Středočeský kraj vzal na nemocnice v roce 2008. Výrok je tak hodnocen jako nepravdivý, a to na základě rozpočtů z let 2011 a 2012.

RokÚvěr 2007 - splátkaÚvěr 2008 - splátka 2011 (.xls - Dluhová služba) 271 440 000192 488 000 2012 (.xls - Dluhová služba) 296 757 000185 979 000

Josef Řihák

Příjem Středočeského kraje 15,8 miliard,ale on nemusí splatit těch 6 miliard, který dluží ihned, protože na to má smlouvu a tam byl pribor, tuším, klouzavý do 2 %.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Zavádějící

Ačkoli příjem Středočekého kraje v roce 2012 zhruba odpovídá uvedenému údaji, stejně jako výše úvěru přijatého krajem, v případě priboru je odchylka od skutečné hodnoty příliš velká a výrok proto hodnotíme jako zavádějící.

Příjem Středočeského kraje činí dle rozpočtu na rok 2012 (.xls), který je uveden na internetových stránkách Středočeského kraje, 15 626 836 000 Kč.

Co se týká úvěru Středočeského kraje, na oficiálních stránkách lze nalézt zprávu, že byly podepsány úvěry smlouvy v hodnotě 6 miliard Kč, z toho 4 miliardy si vzal kraj a 2 miliardy nemocnice.

Zároveň v archivu tiskových zpráv Komerční banky, se kterou Středočeský kraj uzavřel úvěrovou smlouvu, je uvedeno, že Komerční banka poskytla kraji tříměsíční referenční úrokové sazby vyhlašované ČNB - tzv. 3M PRIBOR, který ke 12. září 2007, kdy byla smlouva podepsána, činil 3,30 %. Doba splatnosti má být až 20 let, tedy do roku 2027.

Josef Řihák

Dále máme stipendia třeba pro učně, pro obory o technické, o které je zájem, tak máme stipendia. Dává se tam například prvnímu ročníku 300 korun měsíčně, 400 korun v druhém ročníku, 500 korun ve třetím ročníku a dává se v pololetí, když máte výborné známky, tak dostáváte 1000, 2000, 3000.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Pravda

Výrok Josefa Řiháka je hodnocen na základě dohledaných informací o nastavení učňovských stipendií v kraji jako pravdivý.

Středočeský kraj má nastaveny následující pravidla (nebo zde - .pdf) pro udílení stipendií pro učně následovně: "Finanční podpora pro žáky podporovaných oborů vzdělání bude složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny (při dosažení výborných studijních výsledků):Žák 1. ročníku 300 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč,
Žák 2. ročníku 400 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč,
Žák 3. a 4. ročníku 500 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč."
Jelikož se dohledané informace shodují s výrokem senátora Řiháka, hodnotíme jeho výrok jako pravdivý.

Josef Řihák

Podle zákona do roku 2015 se má sjednotit integrovaná doprava ne s tou pražskou, to je daný zákonem
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Zavádějící

Integrovaná doprava se v roce 2015 sice skutečně má sjednotit, tato skutečnost ovšem není dána zákonem, ale vyplývá z usnesení zastupitelstva Středočeského kraje, tudíž je výrok hodnocen jako zavádějící.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo 27. června 2005 (.zip - .doc - str. 21-22) usnesení 5g - Návrh Integrovaného dopravního systému ve Středočeském kraji, kde počítá s postupným zaváděním integrované dopravy s tím, že jako koncový termín je uveden rok 2015. Toto sjednocení integrované dopravy se týká pouze Středočeského kraje. V tomto případě jde o sloučení dopravy na území Středočeského kraje a vytvoření krajského integrovaného systému. S Prahou se pak má jednat o další spolupráci v rámci obou krajů, nicméně tohoto faktu se výrok Josefa Řiháka netýká.

Josef Řihák

Máme nejvíc silnic, 8600 kilometrů silnic. (ze všech krajů)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Pravda

Středočeský kraj podle statistik Ředitelství silnic a dálnic spravuje 2 367, 939 km II. třídy a 6 257, 251 km III. třídy. Dohromady to je 8625, 19 km. Výrok Josefa Řiháka tak hodnotíme jako pravdivý, neboť reálný stav odpovídá informaci obsažené v jeho výroku.

Josef Řihák

...město Příbram, kde je dluhová služba 1,8 % a v Mladé Boleslavi 7,22 %.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Pravda

Podle návrhu závěrečného účtu města Mladá Boleslav (.doc - str. 11) byla dluhová služba města 7,22 % za rok 2010 a v roce 2011 dokonce 21,63 %. Dluhová služba města Příbram byla pro srovnání za rok 2010 1,9 % (.pdf - str. 1). Za rok 2011 sice není údaj k dispozici, ale to nemá na hodnocení vliv.

Pro informaci: Co je ukazatel dluhové služby ?