Josef Řihák
SOCDEM

Josef Řihák

Dále máme stipendia třeba pro učně, pro obory o technické, o které je zájem, tak máme stipendia. Dává se tam například prvnímu ročníku 300 korun měsíčně, 400 korun v druhém ročníku, 500 korun ve třetím ročníku a dává se v pololetí, když máte výborné známky, tak dostáváte 1000, 2000, 3000.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok Josefa Řiháka je hodnocen na základě dohledaných informací o nastavení učňovských stipendií v kraji jako pravdivý.

Středočeský kraj má nastaveny následující pravidla (nebo zde - .pdf) pro udílení stipendií pro učně následovně: "Finanční podpora pro žáky podporovaných oborů vzdělání bude složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny (při dosažení výborných studijních výsledků):Žák 1. ročníku 300 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč,
Žák 2. ročníku 400 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč,
Žák 3. a 4. ročníku 500 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč."
Jelikož se dohledané informace shodují s výrokem senátora Řiháka, hodnotíme jeho výrok jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce Speciál - Středočeský kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012

Poslední zastávkou předvolebních Otázek Václava Moravce před krajskými a 1. kolem senátních voleb byl Středočeský kraj. Lídři šesti nejsilnějších stran v kraji měli ideální možnost oslovit potenciální voliče těsně před volbami....