Miroslav Rovenský
KDUČSLED

Miroslav Rovenský

Koalice KDU-ČSL, SNK-ED a nezávislí kandidáti (KDUČSLED)

0
0
Bez tématu 4 výroky
Pravda 3 výroky
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 1 výrok
Rok 2012 4 výroky

Miroslav Rovenský

...šéfová komunistů po zatčení Davida Ratha prohlásila, že se jedná pouze o nedorozumění... (myšlena "šéfová" v kraji)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Pravda

O prohlášení předsedkyně středočeských komunistických zastupitelů Jiřiny Fialové informoval v květnu například server První zprávy s odvoláním na agenturu Mediafax. Doslova uvádí: "Zadržení Davida Ratha považujeme za nedorozumění."

Miroslav Rovenský

Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost bude samozřejmě zajímavý v příštím období, ale nám na podobném programu na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy zůstalo tentokrát zhruba 54 miliard.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Pravda

Výrok Miroslava Rovenského hodnotíme jako pravdivý.

Podobným programem k programu Vzdělání a konkurenceschopnost je myšlen Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, který byl schválen 1. října 2007 a byla mu, podle výroční zprávy OP Výzkum a Vývoj pro inovace (.pdf - str. 4) za rok 2011, přidělena částka 2 436 095 160 eur, což při tehdejším kurzu činilo 67 090 060 706,4 Kč.

Z výroční zprávy OP Výzkum a Vývoj pro inovace z roku 2009 (.pdf - str. 4) vyplývá, že zatím nedošlo k proplácení prostředků, ale jen k "budování implementačních struktur", jak se uvádí v shrnutí této výroční zprávy.

Výroční zpráva za rok 2010 (.pdf) na straně 5 udává, že: "...V roce 2012 bylo příjemcům celkem proplaceno 77,3 mil eur...", což při kurzu pohybujícím se kolem 25 Kč za 1 euro činí cca 1 932 500 000 Kč.

Výroční zpráva OP Výzkum a Vývoj pro inovace (.pdf) za rok 2011, ve které se na straně 5 uvádí, že: "... V roce 2011 bylo příjemcům celkem proplaceno 513,7 mil. EUR (13,3 mld. Kč), tedy přibližně21 % alokace OP, ... "

Celkem tak bylo z původních 67 mld. Kč k 1. 1. 2012 vyplaceno celkem cca 15, 2325 mld. Kč. Z toho vyplývá, že v OP zbylo 51 857 560 706,4 Kč. Tato částka, ke které se můžeme dopracovat na základě posledních dostupných údajů, se od částky uvedené Miroslavem Rovenským příliš neliší a my proto hodnotíme výrok jako pravdivý.

Miroslav Rovenský

Takže my přicházíme s takovým projektem, který je hlavním bodem našeho volebního programu a tím jsou elektronické aukce nakupovaného zboží a služeb...
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Pravda

Na základě programu koalice KDU-ČSL a SNK-ED pro Středočeský kraj hodnotíme výrok jako pravdivý.

Jde konkrétně o bod programu pojmenovaný " Otevřené hejtmanství ". Zcela konkrétně v něm stojí: "... V případě volebního úspěchu prosadí křesťanští a evropští demokraté projekt „Otevřené hejtmanství“, který prosadí povinnost využívat elektronické aukce a tím porovnávat ceny nakupovaného zboží a služeb. Využití e-aukcí a ostatních elektronických nástrojů, je cestou k finančním úsporám a přinese větší transparentnost výběrových řízení. "

Miroslav Rovenský

...a statutární město Ostrava, který tento systém používá už dva roky, tak za rok a půl existence tohoto systému dokázalo ušetřit zhruba sto milionů korun. (sytém elektronických aukcí)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Neověřitelné

Pro časový úsek roku a půl, který zmiňuje Miroslav Rovenský se nám nepodařilo nalézt relevantní data a výrok proto hodnotíme jako neověřitelný.

Podařilo se nám dohledat pouze celkové statistiky ostravského systému elektronických aukcí. Z nich vyplývá, že systém byl zaveden před pěti lety původně pro nákup elektrické energie a až v r. 2010 se prosadil i v dalších oblastech. Celková úspora města Ostravy za 5 let fungování díky systému elektronických aukcí činila do r. 2012 129,69 milionů korun.