Miroslav Rovenský
KDUČSLED

Miroslav Rovenský

...a statutární město Ostrava, který tento systém používá už dva roky, tak za rok a půl existence tohoto systému dokázalo ušetřit zhruba sto milionů korun. (sytém elektronických aukcí)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Pro časový úsek roku a půl, který zmiňuje Miroslav Rovenský se nám nepodařilo nalézt relevantní data a výrok proto hodnotíme jako neověřitelný.

Podařilo se nám dohledat pouze celkové statistiky ostravského systému elektronických aukcí. Z nich vyplývá, že systém byl zaveden před pěti lety původně pro nákup elektrické energie a až v r. 2010 se prosadil i v dalších oblastech. Celková úspora města Ostravy za 5 let fungování díky systému elektronických aukcí činila do r. 2012 129,69 milionů korun.

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce Speciál - Středočeský kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012

Poslední zastávkou předvolebních Otázek Václava Moravce před krajskými a 1. kolem senátních voleb byl Středočeský kraj. Lídři šesti nejsilnějších stran v kraji měli ideální možnost oslovit potenciální voliče těsně před volbami....