Otázky Václava Moravce Speciál - Středočeský kraj

Poslední zastávkou předvolebních Otázek Václava Moravce před krajskými a 1. kolem senátních voleb byl Středočeský kraj. Lídři šesti nejsilnějších stran v kraji měli ideální možnost oslovit potenciální voliče těsně před volbami. 

Evropské peníze - téměř ve všech krajských diskuzích se mluvilo právě o této problematice. I v debatě z Prahy se probírala výše prostředků, které může kraj čerpat, nastavení systému kontroly nebo budoucí podoba operačních programů, ze kterých si může region na dotace z EU sáhnout. 
Politici se samozřejmě nemohli vyhnout ani dalším palčivým tématům. Jelikož je jedním z velkých problémů Středočeského kraje míra zadlužení, debata se svezla i k této otázce. Konfrontováni otázkou z publika, reagovali jednotliví lídři na úvěry kraje, jejich splácení a také jejich smysluplnost.
Další téma, které rezonovalo ve všech krajích, je otázka dopravy a stavu silniční infrastruktury. I zde byl diskutován problém komunikací, dopravní obslužnost a budoucí možné dobudování integrovaného dopravního systému.

Předvolební analýzu výroků politiků ve 13 českých krajích uzavřeme, řečeno s Václavem Moravcem, větou: "Volič rozhodne".

Ověřili jsme

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty ze dne 8. října 2012 (moderátor Václav Moravec, záznam)

Řečníci s počty výroků dle hodnocení

Pavel Jetenský

0

Helena Langšádlová

0

Raduan Nwelati

0

Josef Řihák

Miroslav Rovenský

0
0

Lukáš Tůma

0
0

Výroky

Pavel Jetenský KSČM
Helena Langšádlová TOP 09
Raduan Nwelati ODS
Josef Řihák SOCDEM
Miroslav Rovenský KDUČSLED
Lukáš Tůma Zelení
Pravda 22 výroků
Nepravda 6 výroků
Zavádějící 4 výroky
Neověřitelné 8 výroků

Helena Langšádlová

Já jsem dopředu řekla, že nikdy žádné funkce kumulovat nebudu, proto také pokud bych se stala hejtmankou, tak se vzdám i svého poslaneckého mandátu.
Pravda

Nejen Helena Langšádlová, ale i ostatní kandidáti na hejtmana z koalice stran TOP 09 a Starostové slíbili, že v případě získání postu složí své senátorské či poslanecké mandáty. Tato informace je uvedena v tiskové zprávě TOP 09 z 31. května 2012.

Miroslav Rovenský

...šéfová komunistů po zatčení Davida Ratha prohlásila, že se jedná pouze o nedorozumění... (myšlena "šéfová" v kraji)
Pravda

O prohlášení předsedkyně středočeských komunistických zastupitelů Jiřiny Fialové informoval v květnu například server První zprávy s odvoláním na agenturu Mediafax. Doslova uvádí: "Zadržení Davida Ratha považujeme za nedorozumění."

Pavel Jetenský

ROPové fondy Středočeského kraje měly 16,8 miliardy. (Regionální operační program)
Pravda

Výrok Pavla Jetenského hodnotíme jako pravdivý, a to na základě dat měsíční zprávy o čerpání prostředků z ROP.

Jak uvádí měsíční zpráva (.pdf - str. 111) čerpání na měsíc říjen: "... S příjemci bylo podepsáno 643 Smluv o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 15,0 mld. Kč (88,8 % z celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno 8,4 mld. Kč (50 % z celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 5,5 mld. Kč, hodnota tvoří 32,5 % z celkové alokace." Celková alokace tedy tvořila 16,89 mld.

Josef Řihák

Co se týká evropských peněz, tak jsme, tuším, čtvrtej nejlepší kraj v jeho čerpání. (Středočeský kraj)
Nepravda

Výrok je na základě údajů ministerstva vnitra hodnocen jako nepravdivý.

Analýza Odboru strukturálních fondů MV ČR srovnává úspěšnost čerpání evropských peněz krajskými úřady v ČR. Z údajů vyplývá, že krajský úřad ve Středočeském kraji obsadil v celkovém objemu získaných peněz páté (nikoliv čtvrté) místo (před krajem se umístili: Moravskoslezský, Jihomoravský, Liberecký kraj a Kraj Vysočina). Index úspěšnosti, jenž zohledňuje objem schválených žádostí na počet obyvatel v daném kraji dokonce řadí Středočeský kraj v celorepublikovém srovnání až na poslední místo.

Josef Řihák

Paní hejtmanka už někdy před dvěma měsíci žádala pana ministra Kalouska, aby byly vzaty v úvahu audity (audity na čerpání peněz z fondů EU)
Pravda

Výrok Josefa Řiháka hodnotíme jako pravdivý, a to na základě zprávy uvedené na webových stránkách Středočeského kraje. Tato zpráva informuje, že hejtmanka Zuzana Moravčíková poslala už dva dopisy ministru financí Miroslavu Kalouskovi, a to 23. srpna a 10. září. To je 46 dní (k 8. 10. 2012), což jsou téměř dva měsíce.

Josef Řihák

Takže ten úvěr, tuším, že podepsal Tonda Podzimek, bývalý radní, kterýho zplnomocnil kdysi hejtman, hejtman Bendl.
Zavádějící

Výrok Josefa Řiháka je hodnocen jako zavádějící, neboť úvěr sice podepsal Antonín Podzimek, jeho zmocnění k podpisu však schválilo zastupitelstvo, nikoli pouze hejtman Bendl.

Dle informací Komerční banky byl zmiňovaný úvěr až do výše čtyř miliard korun podepsán 12. září 2007, tedy v době, kdy byl hejtmanem Středočeského kraje skutečně Petr Bendl. Z uvedené zprávy Komerční banky vyplývá, že smlouvu skutečně podepsal radní Středočeského kraje pro finance Antonín Podzimek. Antonína Podzimka zmocnilo k podpisu příslušného úvěru zastupitelstvo, nikoli hejtman a to na jednání (.zip; .doc - str. 4; bod 4a) 13. srpna 2007.

Josef Řihák

Jediný, co já vím, co se musí začít splácet a ten se pravidelně splácí, tak je bohužel ta jedna miliarda, která se proinvestovala na silnice, minulý rok.
Nepravda

Senátor Řihák se mýlí, neboť kromě splácení dluhu z roku 2007 se splácí také úvěr, který si Středočeský kraj vzal na nemocnice v roce 2008. Výrok je tak hodnocen jako nepravdivý, a to na základě rozpočtů z let 2011 a 2012.

RokÚvěr 2007 - splátkaÚvěr 2008 - splátka 2011 (.xls - Dluhová služba) 271 440 000192 488 000 2012 (.xls - Dluhová služba) 296 757 000185 979 000

Miroslav Rovenský

Takže my přicházíme s takovým projektem, který je hlavním bodem našeho volebního programu a tím jsou elektronické aukce nakupovaného zboží a služeb...
Pravda

Na základě programu koalice KDU-ČSL a SNK-ED pro Středočeský kraj hodnotíme výrok jako pravdivý.

Jde konkrétně o bod programu pojmenovaný " Otevřené hejtmanství ". Zcela konkrétně v něm stojí: "... V případě volebního úspěchu prosadí křesťanští a evropští demokraté projekt „Otevřené hejtmanství“, který prosadí povinnost využívat elektronické aukce a tím porovnávat ceny nakupovaného zboží a služeb. Využití e-aukcí a ostatních elektronických nástrojů, je cestou k finančním úsporám a přinese větší transparentnost výběrových řízení. "

Raduan Nwelati

Mladé Boleslavi jsme teď nedávno otevírali školku. Projektant prakticky to vyprojektoval na 22 milionů. Ta školka stála, 4 třídy tam jsou, stála nakonec 12 milionů.
Nepravda

Přestože se rozdíly v částkách na první pohled nemusí jevit příliš vysoké, jedná se z Nwelatiho strany o nepravdivé částky, v nichž podle dostupných informací vylepšuje reálné hodnoty.

Hovoří o nové mateřské škole u 9. ZŠ Pastelka 17. listopadu Mladá Boleslav, jejíž provoz byl zahájen školním rokem 2012/2013. Původně měla nová mateřská škola se čtyřmi třídami stát město 20 mil. Kč, ale v novém výběrovém řízení zvítězila nabídka v hodnotě 14,3 mil Kč (bez vybavení a hřiště).

Nelze ověřit, zda výsledná cena stavby nebyla po dokončení jiná, neboť rozpočet pro rok 2012 nabízí pouze předem schválenou částku na výstavbu nové mateřské školy ve výši 20 mil. Kč. (.xls - č. 3111)

Raduan Nwelati

Ano, protože si o něj může žádat kdokoliv a zatím to bylo propláceno všem. (myšleno proplácení jízdného)
Pravda

Podmínky tzv. Stipendia Středočeského kraje na dojíždění do školy jsou stanoveny tak, že o ně mohou požádat všichni studenti studující standardní základní a střední školy na území Středočeského kraje

Mezi podmínky patří:

  • věk žadatele od 6 do 19 let,
  • trvalé bydliště žadatele na území Středočeského kraje,
  • potvrzení faktu, že žadatel navštěvuje základní školu, učiliště nebo střední školu se sídlem nebo místem výuky na území Středočeského kraje.

Další informace lze získat v dokumentu, který je ke stažení na konkrétních stránkách Středočeského kraje

Josef Řihák

Dále máme stipendia třeba pro učně, pro obory o technické, o které je zájem, tak máme stipendia. Dává se tam například prvnímu ročníku 300 korun měsíčně, 400 korun v druhém ročníku, 500 korun ve třetím ročníku a dává se v pololetí, když máte výborné známky, tak dostáváte 1000, 2000, 3000.
Pravda

Výrok Josefa Řiháka je hodnocen na základě dohledaných informací o nastavení učňovských stipendií v kraji jako pravdivý.

Středočeský kraj má nastaveny následující pravidla (nebo zde - .pdf) pro udílení stipendií pro učně následovně: "Finanční podpora pro žáky podporovaných oborů vzdělání bude složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny (při dosažení výborných studijních výsledků):Žák 1. ročníku 300 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1 000 Kč,
Žák 2. ročníku 400 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2 000 Kč,
Žák 3. a 4. ročníku 500 Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3 000 Kč."
Jelikož se dohledané informace shodují s výrokem senátora Řiháka, hodnotíme jeho výrok jako pravdivý.

Pavel Jetenský

Rozhodující pro nás jsou vlastní příjmy kraje a za poslední tři roky my jsme dostali o dvě miliardy méně a proti, my jsme nastoupili v roce 2008, proti nejlepším časům za pana Bendla je tam výpadek 1,5 miliardy.
Nepravda

Dle tabulky (.xls) uveřejněné na stránkách Středočeského kraje, která mapuje čerpání rozpočtů kraje v letech 2001-2011 nelze dojít k závěru, že by vlastní příjmy kraje v posledních třech letech byly nižší než v nejlepším roce vlády Petra Bendla (který byl hejtmanem kraje v letech 2004-2008), tj. v roce 2008.

Níže uvádíme vlastní příjmy kraje v jednotlivých zmiňovaných letech - jde o skutečně přijaté částky, v případě roku 2012 potom o schválený (.xls) rozpočet:

2008: 7 488 282 tis. korun

2009: 6 670 037 tis. korun

2010: 7 188 358 tis. korun

2011: 6 820 998 tis. korun

2012: 6 741 277 tis. korun

V případě, že by měl Pavel Jetenský na mysli celkové příjmy kraje, je situace obdobná:

2008: 16 667 794 tis. korun

2009: 17 073 719 tis. korun

2010: 17 042 556 tis. korun

2011: 16 896 455 tis. korun

2012 (schválený rozpočet): 15 626 836 tis. korun

Na základě údajů zveřejněných Středočeským krajem musíme výrok Pavla Jetenského označit za nepravdivý.

Lukáš Tůma

...jsou ty dvě miliardy pozastavené. (peníze z evropských fondů do kraje)
Neověřitelné

Výrok hodnotíme na základě dostupných informací jako neověřitelný.

Jak uvádí měsíční zpráva čerpání na měsíc říjen: "... S příjemci bylo podepsáno 643 Smluv o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 15,0 mld. Kč (88,8 % z celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno 8,4 mld. Kč (50 % z celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 5,5 mld. Kč, hodnota tvoří 32,5 % z celkové alokace." (pdf. str. 111) Celková alokace tedy tvořila 16,89 mld. Kč. Proplaceny a cetrifikované údaje jsou dohromady ve výši 13,9 mld. Kč. Nevyčerpané prostředky jsou tedy ve výši až 2,9 mld. Kč. Zprávy a další informace k fondům lze najít na webu strukturální-fondy.cz.

Web Středočeského kraje uvedl 24. července, že mají být finanční prostředky odblokovány, nicméně není jasné, zda již ke zmíněnému došlo. Jelikož nelze přesně posoudit, jaký objem (či zda vůbec nějaký) peněz z EU je pozastaven, výrok hodnotíme jako neověřitelný.

Pavel Jetenský

Veškeré projekty byly adresovány úřadu Regionálního operačního programu, které všechny ty žádosti obodoval a bodují to cizí odborníci, nejen úředníci toho ROPu, ale tyto projekty jsou rozdávány k posouzení cizím odborníkům. (jde o evropské fondy)
Neověřitelné

Programový dokument k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007-2013 (verze k 26. listopadu 2010) vydaný Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy uvádí, že "... Do výběru projektů mohou být zapojeni externí posuzovatelé, jejichž posudek má formu doporučení." (dostupný zde, pdf dokument s názvem "Programový dokument ROP Střední Čechy k 1. 11. 2011" - str. 127). V jaké míře jsou externí posuzovatelé využíváni se nám ovšem dohledat nepodařilo.

Vzhledem k tomu, že výběr projektů v regionu soudržnosti Střední Čechy nepodléhá povinnosti být hodnocen externě a jelikož se nepodařilo zjistit, kdo opravdu předložené projekty boduje, hodnotíme tento výrok jako neověřitelný.

Helena Langšádlová

Praha je sedmým nejbohatším regionem. (myšleno v rámci EU)
Pravda

Podle údajů Eurostatu z března 2012 (.pdf - tabulka str. 2) byla Praha v roce 2009 (novější data nejsou dostupná) vskutku sedmým nejbohatším regionem v rámci EU se 175 % průměrného evropského HDP.

Tento výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Miroslav Rovenský

Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost bude samozřejmě zajímavý v příštím období, ale nám na podobném programu na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy zůstalo tentokrát zhruba 54 miliard.
Pravda

Výrok Miroslava Rovenského hodnotíme jako pravdivý.

Podobným programem k programu Vzdělání a konkurenceschopnost je myšlen Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, který byl schválen 1. října 2007 a byla mu, podle výroční zprávy OP Výzkum a Vývoj pro inovace (.pdf - str. 4) za rok 2011, přidělena částka 2 436 095 160 eur, což při tehdejším kurzu činilo 67 090 060 706,4 Kč.

Z výroční zprávy OP Výzkum a Vývoj pro inovace z roku 2009 (.pdf - str. 4) vyplývá, že zatím nedošlo k proplácení prostředků, ale jen k "budování implementačních struktur", jak se uvádí v shrnutí této výroční zprávy.

Výroční zpráva za rok 2010 (.pdf) na straně 5 udává, že: "...V roce 2012 bylo příjemcům celkem proplaceno 77,3 mil eur...", což při kurzu pohybujícím se kolem 25 Kč za 1 euro činí cca 1 932 500 000 Kč.

Výroční zpráva OP Výzkum a Vývoj pro inovace (.pdf) za rok 2011, ve které se na straně 5 uvádí, že: "... V roce 2011 bylo příjemcům celkem proplaceno 513,7 mil. EUR (13,3 mld. Kč), tedy přibližně21 % alokace OP, ... "

Celkem tak bylo z původních 67 mld. Kč k 1. 1. 2012 vyplaceno celkem cca 15, 2325 mld. Kč. Z toho vyplývá, že v OP zbylo 51 857 560 706,4 Kč. Tato částka, ke které se můžeme dopracovat na základě posledních dostupných údajů, se od částky uvedené Miroslavem Rovenským příliš neliší a my proto hodnotíme výrok jako pravdivý.

Lukáš Tůma

Tak samozřejmě na okrese Příbram máme místní akční skupiny Podbrdsko.
Pravda

Místní akční skupina Podbrsko skutečně v regionu funguje. Dokládá to zpráva o jejím založení a také webové stránky, které mapují její činnost. Že toto sdružení funguje v okrese Příbram pak dokládá mapa zájmového území (.pdf) této místní akční skupiny.

Pavel Jetenský

Úvěr 4 miliardy korun byl podepsán panem Bendlem.
Nepravda

Dle informací Komerční banky byl zmiňovaný úvěr až do výše čtyř miliard korun podepsán 12. září 2007, tedy v době, kdy byl hejtmanem Středočeského kraje skutečně Petr Bendl. Z uvedené zprávy Komerční banky ale vyplývá, že smlouvu nepodepsal sám hejtman, nýbrž radní Středočeského kraje pro finance Antonín Podzimek. Zastupitelstvo kraje zmocnilo usnesením (.zip; .doc - str. 4; bod 4a) právě Podzimka k podepsání příslušného úvěru a to 13. srpna 2007.

Helena Langšádlová

Úvěr 3,9 miliardy byl podepsán ještě za vlády Petra Bendla.
Pravda

Dle informací Komerční banky byl zmiňovaný úvěr až do výše čtyř miliard korun podepsán 12. září 2007, tedy v době, kdy byl hejtmanem Středočeského kraje skutečně Petr Bendl.

Výrok Heleny Langšádlové na základě informací Komerční banky tedy hodnotíme jako pravdivý.

Helena Langšádlová

(Úvěr 3,9 miliardy byl podepsán ještě za vlády Petra Bendla), na druhou stranu to nejsou ani zdaleka jediné závazky kraje, to by bylo dobré, protože tam těch závazků dnes je o hodně více a dosahují téměř 10 miliard korun.
Neověřitelné

Nelze bezpečně určit hodnocení výroku, neboť záleží na metodice výpočtu zadlužení. Jednou z možností je také 10 miliardový dluh.

iHNed.cz: "Podle oficiálních údajů ministerstva financí střední Čechy na konci loňského roku dlužily zhruba 3,7 miliardy korun, což z nich činí nejzadluženější region v zemi. Celkové závazky jsou ale ještě daleko vyšší. "Jedná se jen o dluh podle metodiky rozpočtové skladby. Nezahrnuje například garance, dluhy nemocnic, které jsou akciovými společnostmi ve vlastnictví kraje...Přesné údaje o velikosti středočeské „sekery“ nejsou zatím dostupné, ale podle některých odhadů už přesáhly hranici deseti miliard..."

Lukáš Tůma

...roční rozpočet Středočeského kraje je 16 miliard...
Pravda

Na základě informací z dokumentu na webu Středočeského kraje je zřejmé, že rozpočet Středočeského kraje pro rok 2012 je bezmála 16 miliard (15 626 836 000) Kč.

Josef Řihák

My se tady bavíme, víte, ty závazky týkající se 4 miliard, tak ty jsou přece splatný do roku 2025 a ty závazky kolem nemocnic, které se vzaly, které podepsal hejtman Bendl a spol, tak 2007. (dále v diskuzi se Josef Řihák opravil na 2027)
Neověřitelné

Závazky týkající se úvěru ve výši 4 miliard Kč, které si přímo půjčil Středočeský kraj, jsou splatné do 20 let od podepsání smlouvy. Tuto informaci uvádí v tiskové zprávě o poskytnutí úvěru Středočeskému kraji Komerční banka.

Úvěrová smlouva s KB byla podepsána 12. září 2007, tedy v době, kdy byl středočeským hejtmanem Petr Bendl.

Také závazky, které se týkají nemocnic a činí 2 miliardy Kč, byly přijaty v době hejtmanství Petra Bendla. O tom informuje tisková zpráva na internetových stránkách kraje. Podmínky tohoto úvěru se však nepodařilo dohledat.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dohledat podmínky závazků přijatých nemocnicemi, hodnotíme výrok jako neověřitelný.

Josef Řihák

Příjem Středočeského kraje 15,8 miliard,ale on nemusí splatit těch 6 miliard, který dluží ihned, protože na to má smlouvu a tam byl pribor, tuším, klouzavý do 2 %.
Zavádějící

Ačkoli příjem Středočekého kraje v roce 2012 zhruba odpovídá uvedenému údaji, stejně jako výše úvěru přijatého krajem, v případě priboru je odchylka od skutečné hodnoty příliš velká a výrok proto hodnotíme jako zavádějící.

Příjem Středočeského kraje činí dle rozpočtu na rok 2012 (.xls), který je uveden na internetových stránkách Středočeského kraje, 15 626 836 000 Kč.

Co se týká úvěru Středočeského kraje, na oficiálních stránkách lze nalézt zprávu, že byly podepsány úvěry smlouvy v hodnotě 6 miliard Kč, z toho 4 miliardy si vzal kraj a 2 miliardy nemocnice.

Zároveň v archivu tiskových zpráv Komerční banky, se kterou Středočeský kraj uzavřel úvěrovou smlouvu, je uvedeno, že Komerční banka poskytla kraji tříměsíční referenční úrokové sazby vyhlašované ČNB - tzv. 3M PRIBOR, který ke 12. září 2007, kdy byla smlouva podepsána, činil 3,30 %. Doba splatnosti má být až 20 let, tedy do roku 2027.

Helena Langšádlová

Já jenom bych chtěla ještě upřesnit, když tady padlo číslo, že rozpočet kraje je těch 17 miliard korun, to je sice pravda, ale 10 miliard korun z toho jsou transfery, zejména transfery, které jdou do regionálního školství a přibližně 5 miliard jsou vlastně mandatorní a kvazi mandatorní výdaje. Takže těch disponibilních prostředků je přibližně ve výši asi 750 tisíc ročně. Promiňte, milionů.
Neověřitelné

Dle informací Středočeského kraje byl pro letošní rok schválen rozpočet (.xls) s předpokládanými příjmy ve výši 15 626 836 korun. Transfery tvoří 8 885 559 tisíc korun z této částky. V těchto údajích se tedy Helena Langšádlová mýlí vždy o více než jednu miliardu korun. Do školství jde celkem 9 294 092 korun, ale není jasné, zda je tato částka čerpána z transferů nebo z vlastních příjmů kraje.

Bohužel nelze také dohledat, jakou část z celkových příjmů tvoří mandatorní a kvazimandatorní výdaje a proto hodnotíme tento výrok jako neověřitelný.

Miroslav Rovenský

...a statutární město Ostrava, který tento systém používá už dva roky, tak za rok a půl existence tohoto systému dokázalo ušetřit zhruba sto milionů korun. (sytém elektronických aukcí)
Neověřitelné

Pro časový úsek roku a půl, který zmiňuje Miroslav Rovenský se nám nepodařilo nalézt relevantní data a výrok proto hodnotíme jako neověřitelný.

Podařilo se nám dohledat pouze celkové statistiky ostravského systému elektronických aukcí. Z nich vyplývá, že systém byl zaveden před pěti lety původně pro nákup elektrické energie a až v r. 2010 se prosadil i v dalších oblastech. Celková úspora města Ostravy za 5 let fungování díky systému elektronických aukcí činila do r. 2012 129,69 milionů korun.

Pavel Jetenský

S poplatky ve zdravotnictví bych pokračoval, pane doktore, protože je to desetina, nula půlka tisíciny rozpočtu.
Pravda

Výrok je na základě údajů rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2012 (.xls) s jistou mírou tolerance pravdivý.

Celkový objem výdajů rozpočtu sledovaného kraje pro rok 2012 je 16 329 790 tis. Kč. Z výroku se lze domnívat, že kandidát KSČM míní jako svůj argument číselnou hodnotu "půlka tisíciny" rozpočtu. Ta představuje částku 8 164,895 tis. Kč. Výdaje na tzv. Ostatní činnost ve zdravotnictví, kam rozpočet zahrnuje regulační poplatky je 7 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že si kandidát Jetenský svůj argument v podstatě pohoršuje, označujeme výrok za pravdivý.

Pavel Jetenský

Ty poplatky byly, jak bylo řečeno, zpřísněny, za první čtvrtletí 800 tisíc korun, za druhé čtvrtletí 3,6 milionu korun. (finance na poplatky ve zdravotnictví proplácené krajem)
Nepravda

V druhém čísle čtvrtletníku Středočeský magazín, které je dostupné na stránkách Středočeského kraje, je na straně 12 v kapitole Zdarma v nemocnici i na cestě do školy uvedeno, že za první čtvrtletí roku 2012 využilo možnosti proplacení regulačních poplatků 2092 občanů, kterým bylo následně vyplaceno 3 763 447 Kč.

Ve třetím čísle tohoto magazínu pak můžeme na straně 30 v kapitole Proplácíme zdravotní poplatky najít informaci, že za první půlrok roku 2012 již bylo proplaceno přes 9 miliónů Kč.

Výrok hodnotíme jako nepravdivý - na regulační poplatky bylo krajem uvolněno podstatně větší množství finančních prostředků.

Pavel Jetenský

Jízdné se doplatilo, školní rok 2011 a 2012 je do dnešního dne zaplaceno, za ten školní rok to stálo 40 milionů korun. (jízdné pro školáky hrazené krajem)
Neověřitelné

Nepodařilo se nám dohledat (a to ani na stránkách Středočeského kraje), zda již bylo proplaceno i žákovské jízdné za druhé pololetí školního r. 2011/2012 a proto jsme výrok ohodnotili jako neověřitelný.

Proplacená suma za první pololetí školního r. 2011/2012 činila 19,7 milionu korun. Středočeský kraj měl v plánu vyplatit jízdné za obě pololetí do konce funkčního období vedení kraje (tj.12.-13. října). Kraj také nepočítá s překročením částky čtyřiceti milionů za obě pololetí dohromady.

Helena Langšádlová

Středočeský kraj paradoxně na jedné straně proplácel poplatky ve zdravotnictví, na druhé straně sociálně demokratická vláda (v kraji) snížila výdaje do sociální oblasti.
Pravda

Podle údajů uvedených ve statistických ročenkách Středočeského kraje, které jsou dostupné na stránkách Českého statistického úřadu, poskytl Středočeský kraj následující finanční prostředky na sociální služby (.xls - Vybrané ukazatele sociálních služeb; součet výdajů na sociální služby):

2009: 360 894 000 Kč

2010: 360 130 000 Kč

V roce 2011 pak bylo Středočeským krajem poskytnuto 147 350 000 Kč, jak uvádí server České noviny.cz. Výdaje kraje na sociální služby tak byly sníženy o více než polovinu.

Zdravotnické poplatky kraj proplácí (iDnes) od roku 2008, tedy od nástupu ČSSD do vedení kraje a činí tak doposud.

Vzhledem k výše uvedeným informacím hodnotíme výrok jako pravdivý, jelikož skutečně došlo ke snížení výdajů Středočeského kraje do sociální oblasti.

Helena Langšádlová

Propláceno je školní jízdné jenom některým Středočechům, ne těm, kteří dojíždí do Prahy.
Pravda

Dle informací uvedených na internetových stránkách Středočeského kraje může být školní jízdné propláceno pouze žákům, učňům a studentům "... S trvalým bydlištěm na území kraje a navštěvující středočeské školy. Je jim poskytováno stipendium ve výši nejlevnějšího možného jízdného v přepravní relaci trvalé bydliště - škola a zpět, jež se ale netýká dojíždění do Prahy a zpět..." Výrok proto hodnotíme jako pravdivý.

Helena Langšádlová

Současně se zrušily některé spoje a zdražilo se jízdné pro rodiče.
Zavádějící

Projekt žákovského jízdného zdarma, čímž navazuje Helena Langšádlová na svůj předchozí výrok, začal ve Středočeském kraji fungovat již v r. 2009. Další krajské opatření v oblasti dopravní obslužnosti, tedy rušení spojů a zdražování jízdného zmíněné Helenou Langšádlovou, probíhalo až v průběhu roku 2011.

Rušení spojů a zdražení jízdného tedy skutečně proběhlo, avšak nikoliv současně se zavedením proplácení žákovského jízdného, k čemuž výrok místopředsedkyně TOP09 navádí, výrok proto hodnotíme jako zavádějící.

Josef Řihák

Podle zákona do roku 2015 se má sjednotit integrovaná doprava ne s tou pražskou, to je daný zákonem
Zavádějící

Integrovaná doprava se v roce 2015 sice skutečně má sjednotit, tato skutečnost ovšem není dána zákonem, ale vyplývá z usnesení zastupitelstva Středočeského kraje, tudíž je výrok hodnocen jako zavádějící.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo 27. června 2005 (.zip - .doc - str. 21-22) usnesení 5g - Návrh Integrovaného dopravního systému ve Středočeském kraji, kde počítá s postupným zaváděním integrované dopravy s tím, že jako koncový termín je uveden rok 2015. Toto sjednocení integrované dopravy se týká pouze Středočeského kraje. V tomto případě jde o sloučení dopravy na území Středočeského kraje a vytvoření krajského integrovaného systému. S Prahou se pak má jednat o další spolupráci v rámci obou krajů, nicméně tohoto faktu se výrok Josefa Řiháka netýká.

Josef Řihák

Máme nejvíc silnic, 8600 kilometrů silnic. (ze všech krajů)
Pravda

Středočeský kraj podle statistik Ředitelství silnic a dálnic spravuje 2 367, 939 km II. třídy a 6 257, 251 km III. třídy. Dohromady to je 8625, 19 km. Výrok Josefa Řiháka tak hodnotíme jako pravdivý, neboť reálný stav odpovídá informaci obsažené v jeho výroku.

Lukáš Tůma

Já tady mohu říct, že samozřejmě my máme v programu přímo spojení pražské integrované dopravy se středočeskou integrovanou dopravu.
Pravda

Na základě volebního programu Strany zelených pro Středočeský kraj hodnotíme výrok jako pravdivý.

V bodě Doprava se konkrétně píše: "... Pohodlné a snadné cestování veřejnou dopravou v celém kraji včetně dojíždění do Prahy na jednu cenově výhodnou jízdenku bez ohledu na přestupy a použitý dopravní prostředek. Chceme je zajistit zřízením společného integrovaného dopravního systému podle úspěšného vzoru Jihomoravského kraje. "

Formulace (použití jedné jízdenky), stejně jako odkaz na vzor Jihomoravského kraje (kde je Brno nedílnou součástí krajského integrovaného systému dopravy) naznačuje propojení obou systémů integrovaných doprav a potvrzuje slova Lukáše Tůmy.

Pavel Jetenský

Středočeský kraj dává na veřejnou dopravu 1,5 miliardy korun.
Pravda

Na základě zveřejněných údajů schváleného rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2012 označujeme výrok jako pravdivý s výhradou.

V rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2012 (.xls) kapitola 04 - Doprava představují položky zařaditelné pod označení veřejná doprava (Provoz veřejné silniční dopravy 661 699 tis. Kč a Provoz veřejné železniční dopravy 975 000 tis. Kč) výdaj 1 636 699 tis. Kč. I přesto, že se výrok liší ve svém hodnocení o částku 136 699 tis. Kč, jej označujeme vzhledem ke kontextu debaty za pravdivý.

Raduan Nwelati

Tak za prvé byla podepsána rámcová smlouva o úvěru, nebyl podepsán úvěr jako takový, rámcová smlouva de facto, to je předběžný úvěr, která banka vám řekne, ano, pokud budete chtít čerpat, tak čerpat můžete. (řeč je o úvěru pro kraj ve výši 4 mld.)
Pravda

Na základě dohledaných informací z podpisu samotného úvěru mezi krajem a Komerční bankou je výrok hodnocen jako pravdivý.

Tisková zpráva Komerční banky z 12. září 2009, kde byl zmíněný úvěr podepsán doslova uvádí: "Zástupci Komerční banky, Vladimír Jeřábek, výkonný ředitel pro distribuční síť a Vlastimil Czabe, ředitel Regionu Praha a radní Středočeského kraje pro finance Antonín Podzimek podepsali dnes smlouvu o úvěru, který lze čerpat až do výše 4 miliardy korun...Středočeský kraj může čerpat úvěr až 5 let od podpisu úvěrové smlouvy."

Z této formulace vyplývá, že kraj skutečně nebyl nucen čerpat uvedené prostředky automaticky po podpisu, mohl využít této možnosti i se značným časovým odstupem od podpisu.

Raduan Nwelati

Ano, čerpala se miliarda, ale kdyby nikdo nechtěl pokračovat v čerpání, tak samozřejmě nemusel čerpat dále a dlužil by ten kraj jenom jednu miliardu, zatímco pan doktor Rath se rozhodl, že bude i nadále čerpat, vyčerpal celý ty 4 miliardy.
Pravda

Na základě dohledaných informací o samotném úvěru a také o jeho čerpání je výrok hodnocen jako pravdivý.

Z informací o podpisu zmíněného úvěru vyplývá, že: "...Zástupci Komerční banky, Vladimír Jeřábek, výkonný ředitel pro distribuční síť a Vlastimil Czabe, ředitel Regionu Praha a radní Středočeského kraje pro finance Antonín Podzimek podepsali dnes smlouvu o úvěru, který lze čerpat až do výše 4 miliardy korun". Z této formulace vyplývá možnost čerpat úvěr, nikoli automaticky operovat s maximální možnou výší.

V roce 2008 bylo vyčerpáno z úvěru 920 milionů. Kraj i po nástupu sociální demokracie skutečně čerpal tento úvěr nadále (.xls), v roce 2009 šlo o 1,62 miliardy, v roce 2010 o 620 milionů a v roce loňském o 770 milionů. Součet těchto financí s již vyčerpanou částkou z roku 2008 celkově vychází na 3,93 miliardy. Lze tedy konstatovat, že tento úvěr byl téměř bezezbytku vyčerpán.

Raduan Nwelati

Já se domnívám, že kdyby se s Prahou jednalo dlouhodobě a vůbec se s nimi jednalo, takže ty podmínky by se domluvily, problém je, že nikdo ze Středočeského kraje s Prahou nejednal.
Neověřitelné

Mediální zprávy (Deník; Mediafax) v náznacích popisují možná jednání mezi Prahou a Středočeským krajem, neuvádí však jasně, nakolik jsou zmíněná jednání intenzivní, či zda vůbec probíhají, co se řeší a není tak zcela jasné ani to, kdo za Středočeský kraj měl s Prahou o problematice dopravy jednat.

Na základě těchto zjištění hodnotíme výrok jako neověřitelný.

Pavel Jetenský

Je pravda, že pan Bendl vyčerpal 0,9 miliardy z těch 4 miliard korun toho konkrétního úvěru.
Pravda

Z tabulky (.xls) o čerpání rozpočtů Středočeského kraje v letech 2001-2011 vyčteme, že v roce 2008, který byl posledním rokem vlády Petra Bendla v kraji, byl přijat úvěr 920 milionů korun, čili 0,9 miliardy korun.

Na základě těchto zjištění hodnotíme výrok jako pravdivý. Pro úplnost pouze dodáváme, že zmiňovaný úvěr až do výše čtyř miliard korun byl dle informací Komerční banky podepsán 12. září 2007.