Pavel Jetenský
KSČM

Pavel Jetenský

Veškeré projekty byly adresovány úřadu Regionálního operačního programu, které všechny ty žádosti obodoval a bodují to cizí odborníci, nejen úředníci toho ROPu, ale tyto projekty jsou rozdávány k posouzení cizím odborníkům. (jde o evropské fondy)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Programový dokument k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007-2013 (verze k 26. listopadu 2010) vydaný Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy uvádí, že "... Do výběru projektů mohou být zapojeni externí posuzovatelé, jejichž posudek má formu doporučení." (dostupný zde, pdf dokument s názvem "Programový dokument ROP Střední Čechy k 1. 11. 2011" - str. 127). V jaké míře jsou externí posuzovatelé využíváni se nám ovšem dohledat nepodařilo.

Vzhledem k tomu, že výběr projektů v regionu soudržnosti Střední Čechy nepodléhá povinnosti být hodnocen externě a jelikož se nepodařilo zjistit, kdo opravdu předložené projekty boduje, hodnotíme tento výrok jako neověřitelný.

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce Speciál - Středočeský kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012

Poslední zastávkou předvolebních Otázek Václava Moravce před krajskými a 1. kolem senátních voleb byl Středočeský kraj. Lídři šesti nejsilnějších stran v kraji měli ideální možnost oslovit potenciální voliče těsně před volbami....