Lukáš Tůma
Zelení

Lukáš Tůma

Strana zelených (Zelení)

0
0
Bez tématu 4 výroky
Pravda 3 výroky
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 1 výrok
Rok 2012 4 výroky

Lukáš Tůma

...jsou ty dvě miliardy pozastavené. (peníze z evropských fondů do kraje)
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Neověřitelné

Výrok hodnotíme na základě dostupných informací jako neověřitelný.

Jak uvádí měsíční zpráva čerpání na měsíc říjen: "... S příjemci bylo podepsáno 643 Smluv o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 15,0 mld. Kč (88,8 % z celkové alokace). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno 8,4 mld. Kč (50 % z celkové alokace) a certifikovány byly výdaje ve výši 5,5 mld. Kč, hodnota tvoří 32,5 % z celkové alokace." (pdf. str. 111) Celková alokace tedy tvořila 16,89 mld. Kč. Proplaceny a cetrifikované údaje jsou dohromady ve výši 13,9 mld. Kč. Nevyčerpané prostředky jsou tedy ve výši až 2,9 mld. Kč. Zprávy a další informace k fondům lze najít na webu strukturální-fondy.cz.

Web Středočeského kraje uvedl 24. července, že mají být finanční prostředky odblokovány, nicméně není jasné, zda již ke zmíněnému došlo. Jelikož nelze přesně posoudit, jaký objem (či zda vůbec nějaký) peněz z EU je pozastaven, výrok hodnotíme jako neověřitelný.

Lukáš Tůma

Tak samozřejmě na okrese Příbram máme místní akční skupiny Podbrdsko.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Pravda

Místní akční skupina Podbrsko skutečně v regionu funguje. Dokládá to zpráva o jejím založení a také webové stránky, které mapují její činnost. Že toto sdružení funguje v okrese Příbram pak dokládá mapa zájmového území (.pdf) této místní akční skupiny.

Lukáš Tůma

...roční rozpočet Středočeského kraje je 16 miliard...
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Pravda

Na základě informací z dokumentu na webu Středočeského kraje je zřejmé, že rozpočet Středočeského kraje pro rok 2012 je bezmála 16 miliard (15 626 836 000) Kč.

Lukáš Tůma

Já tady mohu říct, že samozřejmě my máme v programu přímo spojení pražské integrované dopravy se středočeskou integrovanou dopravu.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012
Pravda

Na základě volebního programu Strany zelených pro Středočeský kraj hodnotíme výrok jako pravdivý.

V bodě Doprava se konkrétně píše: "... Pohodlné a snadné cestování veřejnou dopravou v celém kraji včetně dojíždění do Prahy na jednu cenově výhodnou jízdenku bez ohledu na přestupy a použitý dopravní prostředek. Chceme je zajistit zřízením společného integrovaného dopravního systému podle úspěšného vzoru Jihomoravského kraje. "

Formulace (použití jedné jízdenky), stejně jako odkaz na vzor Jihomoravského kraje (kde je Brno nedílnou součástí krajského integrovaného systému dopravy) naznačuje propojení obou systémů integrovaných doprav a potvrzuje slova Lukáše Tůmy.