Demagog.cz

Lukáš Tůma
Lukáš Tůma
Tak samozřejmě na okrese Příbram máme místní akční skupiny Podbrdsko. Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Místní akční skupina Podbrsko skutečně v regionu funguje. Dokládá to zpráva o jejím založení a také webové stránky, které mapují její činnost. Že toto sdružení funguje v okrese Příbram pak dokládá mapa zájmového území (.pdf) této místní akční skupiny.