Helena Langšádlová
TOP 09

Helena Langšádlová

Já jenom bych chtěla ještě upřesnit, když tady padlo číslo, že rozpočet kraje je těch 17 miliard korun, to je sice pravda, ale 10 miliard korun z toho jsou transfery, zejména transfery, které jdou do regionálního školství a přibližně 5 miliard jsou vlastně mandatorní a kvazi mandatorní výdaje. Takže těch disponibilních prostředků je přibližně ve výši asi 750 tisíc ročně. Promiňte, milionů.
Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Plné odůvodnění

Dle informací Středočeského kraje byl pro letošní rok schválen rozpočet (.xls) s předpokládanými příjmy ve výši 15 626 836 korun. Transfery tvoří 8 885 559 tisíc korun z této částky. V těchto údajích se tedy Helena Langšádlová mýlí vždy o více než jednu miliardu korun. Do školství jde celkem 9 294 092 korun, ale není jasné, zda je tato částka čerpána z transferů nebo z vlastních příjmů kraje.

Bohužel nelze také dohledat, jakou část z celkových příjmů tvoří mandatorní a kvazimandatorní výdaje a proto hodnotíme tento výrok jako neověřitelný.

Výrok jsme zmínili

Otázky Václava Moravce Speciál - Středočeský kraj

Otázky Václava Moravce Speciál - předvolební krajské debaty, 8. října 2012

Poslední zastávkou předvolebních Otázek Václava Moravce před krajskými a 1. kolem senátních voleb byl Středočeský kraj. Lídři šesti nejsilnějších stran v kraji měli ideální možnost oslovit potenciální voliče těsně před volbami....