Marie Benešová
SOCDEM

Marie Benešová

Sociální demokracie (SOCDEM)

0
0
0
Bez tématu 1 výrok
Pravda 1 výrok
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 0 výroků
Rok 2013 1 výrok

Marie Benešová

..tomu brání druhá věta paragrafu 266 trestního řádu, kde je přímo tedy uvedeno, že proti rozhodnutím Nejvyššího soudu nelze podat stížnost pro porušení zákona. Takže tuto cestu mám zablokovanou.
Otázky Václava Moravce, 22. července 2013
Pravda

Výrok hodnotíme jako pravdivý na základě informací uvedených v § 266 trestního řádu, kde je uvedeno následující: "(1) Proti pravomocnému rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, jímž byl porušen zákon nebo které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení, může ministr spravedlnosti podat u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona. Nestanoví-li zákon jinak, není proti rozhodnutí Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona přípustná. "