Marie Benešová
ČSSD

Marie Benešová

..tomu brání druhá věta paragrafu 266 trestního řádu, kde je přímo tedy uvedeno, že proti rozhodnutím Nejvyššího soudu nelze podat stížnost pro porušení zákona. Takže tuto cestu mám zablokovanou.
Otázky Václava Moravce, 22. července 2013

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok hodnotíme jako pravdivý na základě informací uvedených v § 266 trestního řádu, kde je uvedeno následující: "(1) Proti pravomocnému rozhodnutí soudu nebo státního zástupce, jímž byl porušen zákon nebo které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení, může ministr spravedlnosti podat u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona. Nestanoví-li zákon jinak, není proti rozhodnutí Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona přípustná. "

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Nový vývoj

Otázky Václava Moravce, 22. července 2013

Nedělní Otázky Václava Moravce měly hned několik velmi různorodých témat a mnoho hostů. V první části vystoupila senátorka a emeritní ústavní soudkyně Eliška Wagnerová (nez.) spolu se současnou ministryní spravedlnosti Marií Be...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů