Michal Kortyš
ODS

Michal Kortyš

Občanská demokratická strana (ODS)

0
0
0
Bez tématu 1 výrok
Doprava 1 výrok
Ekonomika 1 výrok
Koronavirus 1 výrok
Krajské volby 2020 1 výrok
Pravda 2 výroky
Nepravda 0 výroků
Zavádějící 0 výroků
Neověřitelné 0 výroků
Rok 2020 2 výroky

Michal Kortyš

Už na jaře tohoto roku jsme říkali, že si vezmeme úvěr od EIB v hodnotě dvou miliard.
ČT24, 15. září 2020
Pravda
Už na začátku roku informoval hejtman Pardubického kraje Netolický, jehož náměstkem je právě Michal Kortyš, o plánovaném úvěru v hodnotě dvou miliard korun od Evropské investiční banky.

Evropská investiční banka neboli EIB je orgán Evropské unie vytvořený k financování investičních projektů.

Hejtman Pardubického kraje, Martin Netolický, už na začátku letošního roku informoval, že si kraj hodlá vzít úvěr v hodnotě dvou miliard korun právě od EIB. Tyto peníze pak mají jít na výstavbu budovy urgentního příjmu nemocnice v Pardubicích, do oblasti dopravy a dalších projektů.

Na závěr připomeňme, že Michal Kortyš je členem Rady Pardubického kraje, konkrétně je náměstkem hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost.

Michal Kortyš

(...) propad na dopravě, který tam máme, protože tím, že se vlastně pozastavily linky, autobusy nejezdily, vlaky nejezdily a tak dál, tak jsme na 30 milionech.
ČT24, 15. září 2020
Koronavirus
Ekonomika
Doprava
Krajské volby 2020
Pravda
Od Krajského úřadu Pardubického kraje jsme obdrželi data, která potvrzují, že propad tržeb v autobusové dopravě za období nouzového stavu činí přibližně 31 mil. Kč. Železniční dopravci nesou ztráty sami.

Ve veřejně dostupných zdrojích se nám podařilo dohledat pouze informace o tom, že kraje se kvůli koronaviru potýkají s finančními ztrátami. O propadu o 30 mil. Kč v dopravě v Pardubickém kraji se nám nic dohledat nepodařilo. S žádostí o vyčíslení propadu dopravy v důsledku koronavirové krize jsme proto oslovili Krajský úřad Pardubického kraje. Od něj jsme obdrželi odpověď, že přesná čísla budou známa až po konci roku 2020. Prozatím lze však ke zmíněné částce 30 mil. Kč říci, „že tato ztráta vznikla nevýběrem tržeb především v oblasti autobusové dopravy, kde riziko tržeb nese Pardubický kraj. Obdobný propad byl i v oblasti drážní dopravy, tam však toto riziko nese dopravce“. Podle odpovědi také musíme na konci roku očekávat ještě větší propad a tuto částku tak vztahovat pouze k období nouzového stavu.

Rozdíl plánované tržby a skutečné tržby v autobusové dopravě v Pardubickém kraji za období nouzového stavu pak dle krajského úřadu činí 31 221 555 Kč.

Data k nevýběru tržeb v autobusové dopravě za období nouzového stavu u nejvýznamnějších dopravců, Zdroj: Krajský úřad Pardubického kraje

Například Liberecký a Ústecký kraj pak v srpnu požádaly přímo vládu o kompenzaci za ztráty v dopravě, které způsobila opatření kvůli koronaviru.

Výrok tedy hodnotíme jako pravdivý, neboť je pravdou, že propad příjmů kraje v oblasti dopravy je přibližně roven 30 milionům. Michal Kortyš se sice dopouští drobné nepřesnosti, když mezi důvody této ztráty započítává i vlakové dopravce, kteří dle informací krajského úřadu nesou ztráty ze svého, na celkovém vyznění výroku to však nic nemění.