Demagog.cz

Michal Kortyš
Michal Kortyš
(...) propad na dopravě, který tam máme, protože tím, že se vlastně pozastavily linky, autobusy nejezdily, vlaky nejezdily a tak dál, tak jsme na 30 milionech. ČT24, 15. září 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Od Krajského úřadu Pardubického kraje jsme obdrželi data, která potvrzují, že propad tržeb v autobusové dopravě za období nouzového stavu činí přibližně 31 mil. Kč. Železniční dopravci nesou ztráty sami.

Ve veřejně dostupných zdrojích se nám podařilo dohledat pouze informace o tom, že kraje se kvůli koronaviru potýkají s finančními ztrátami. O propadu o 30 mil. Kč v dopravě v Pardubickém kraji se nám nic dohledat nepodařilo. S žádostí o vyčíslení propadu dopravy v důsledku koronavirové krize jsme proto oslovili Krajský úřad Pardubického kraje. Od něj jsme obdrželi odpověď, že přesná čísla budou známa až po konci roku 2020. Prozatím lze však ke zmíněné částce 30 mil. Kč říci, „že tato ztráta vznikla nevýběrem tržeb především v oblasti autobusové dopravy, kde riziko tržeb nese Pardubický kraj. Obdobný propad byl i v oblasti drážní dopravy, tam však toto riziko nese dopravce“. Podle odpovědi také musíme na konci roku očekávat ještě větší propad a tuto částku tak vztahovat pouze k období nouzového stavu.

Rozdíl plánované tržby a skutečné tržby v autobusové dopravě v Pardubickém kraji za období nouzového stavu pak dle krajského úřadu činí 31 221 555 Kč.

Data k nevýběru tržeb v autobusové dopravě za období nouzového stavu u nejvýznamnějších dopravců, Zdroj: Krajský úřad Pardubického kraje

Například Liberecký a Ústecký kraj pak v srpnu požádaly přímo vládu o kompenzaci za ztráty v dopravě, které způsobila opatření kvůli koronaviru.

Výrok tedy hodnotíme jako pravdivý, neboť je pravdou, že propad příjmů kraje v oblasti dopravy je přibližně roven 30 milionům. Michal Kortyš se sice dopouští drobné nepřesnosti, když mezi důvody této ztráty započítává i vlakové dopravce, kteří dle informací krajského úřadu nesou ztráty ze svého, na celkovém vyznění výroku to však nic nemění.