Pavel Dobeš
LIDEM

Pavel Dobeš

LIDEM - Liberální demokraté (LIDEM)

Bez tématu 18 výroků
Pravda 10 výroků
Nepravda 1 výrok
Zavádějící 1 výrok
Neověřitelné 6 výroků
Rok 2012 18 výroků

Pavel Dobeš

Já jsem zcela jednoznačně říkal, že tento systém těch malých zakázek do 10, do 20 milionů, respektive před tím to bylo 6 a 20, dneska to je 3 a 10 podle nového zákona, byl řešen jiným způsobem, a to rámcovými smlouvami.
Otázky Václava Moravce, 2. prosince 2012
Pravda

Ministr Pavel Dobeš představil na tiskové konferenci 1. února 2012 Protikorupční a úsporná opatření Ministerstva dopravy (.pdf), ve kterých je zmíněno použití rámcových smluv v souvislosti s opravami a zkrácenými soutěžemi s jediným hlediskem (cenou) - jedná se konkrétně o bod 45 programu.

Pavel Dobeš

Protože tyto malé zakázky jsou v podstatě stylem oslovení, to znamená, že nějaké výběrové řízení se tam příliš nekoná, protože se vybere, osloví se 4-5 společností a ty mezi sebou soutěží.
Otázky Václava Moravce, 2. prosince 2012
Pravda

U veřejných zakázek tzv. malého rozsahu, tedy těch jejichž hodnota nepřesáhne 1 mil. Kč bez DPH u dodávek a služeb a 3 mil. Kč bez DPH u stavebních prací (viz § 12), se skutečně výběrové řízení nekoná, neboť se na ně vztahuje obecná výjimka ze zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (.pdf) podle § 18: "(5) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu..." - byť musí dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Právě díky této výjimce může zadavatel obejít všechny zákonem vymezené druhy zadávacích řízení (např. otevřené, užší atd.), oslovit několik společností a "na oko" postupovat v souladu s výše uvedenými zásadami.

  • Publikace Transparency International ČR (.pdf) z roku 2009, která se zabývá právě zakázkami malého rozsahu. Její obsah je stále aktuální, až na hodnoty finančních limitů (.pdf), které byly v letošním roce novelizovány (na polovinu).

Pavel Dobeš

Co se týče prostě zapojení na základních registrů, neplést základní registry a centrální registr vozidel, základní registry nejsou v kompetenci ministerstva dopravy, jsou v kompetenci ministerstva vnitra, centrální registr se na něj napojuje.
Otázky Václava Moravce, 2. prosince 2012
Pravda

Základní registry jsou projektem Ministerstva vnitra a jsou jedním z pilířů eGovernmentu, tedy elektronické veřejné správy, která umožňuje elektronický styk s úřady. Je spravován Správou základních registrů, úřadem, jehož zřizovatelem je Ministerstvo vnitra. Více informací je dostupných na portálu Správy základních registrů nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

Centrální registr vozidel spadá do kompetence Ministerstva dopravy. Nový CRV byl vytvořen za účelem propojení CRV se základními registry.

O rozdílech mezi základními registry a centrálním registrem vozidel hovoří i vysvětlující článek na stránkách Ministerstva vnitra.

Na základě zjištěných informací hodnotíme tento výrok jako pravdivý.

Pavel Dobeš

37 milionů korun byly finanční prostředky, které jsme použili z takzvaný mandayů, takzvaných člověkodnů, to znamená ze smlouvy, která byla podepsaná v roce 2010 a pokud by neybl jiný systém, jiný IT systém, který nemá ministerstvo dopravy v této chvíli, tak bysme je stejně museli zaplatit. Aniž bysme z toho cokoliv jako ministerstvo dopravy mohli postavit za jiný systém. To znamená, ministerstvo dopravy by dostalo těch 37 milionů za tento systém, nebo by je vyhodila z okna, řečeno jednoduše.
Otázky Václava Moravce, 2. prosince 2012
Pravda

37 mil. Kč, které byly vynaloženy z celkových téměř 80 mil. na dopravní registr vozidel, bylo použito na základě dlouhodobé smlouvy na poskytování a rozvoj IT služeb s firmou ATS-Telcom; smlouva s ní byla uzavřena v roce 2010.

Ihned.cz: "Resort má firmě za tříletý servis systému pro kontrolu výdajů a účetnictví zaplatit celkem 395 milionů korun. Společnost ATS-Telcom tedy nový registr vozidel vyrobila jako náhradu za nevyčerpané servisní služby." Celkový objem financí vynaložený na tříletý servis od této firmy je tedy daný a byl by vydán z rozpočtu ministerstva dopravy bez ohledu na to, zda by tato, nebo jiná firma realizovala tento projekt.

Pavel Dobeš

Těch 32 milionů korun na problematiku správy jsme dávali ministerstvu vnitra každoročně za správu toho systému.
Otázky Václava Moravce, 2. prosince 2012
Neověřitelné

Ve veřejných zdrojích bohužel nelze dohledat informaci o zmiňovaných finančních tocích. Proto hotnotíme výrok ministra Dobeše jako neověřitelný.

Pavel Dobeš

A těch 10 milionů korun je na nákup nového hardware, který si kupovaly jednotlivé obce s rozšířenou působností, bylo to formou dotace.
Otázky Václava Moravce, 2. prosince 2012
Neověřitelné

Výrok Pavla Dobeše vyhodnocujeme jako neověřitelný, neboť se nám nepodařilo najít žádné oficiální informace, které by tento výrok podpořily.

Tento dopis (.pdf) určený předsedovi Svazu měst a obcí potvrzuje, že byla vyplacena dotace obcím s rozšířenou působností a že bude po jednání s předsedou SMO navýšena jako kompenzace za problémy s centrálním registrem. O jako částku se v případě první dotace jednalo se nám bohužel zjistit nepodařilo.

Pavel Dobeš

Co se týče problematiky ministerstva dopravy, nám se podařila velká řada úspěchů, ať už je to znovuobnovení čerpání finančních prostředků z Unie, ..
Otázky Václava Moravce, 2. prosince 2012
Pravda

Po více než ročním nevyplácení peněz z evropských fondů bylo Komisí zasláno 24. října 2012 přibližně 21 miliard korun jako průběžná platba v rámci obnoveného čerpání na projekty Operačního programu Doprava.

Pavel Dobeš

Co se týče problematiky ministerstva dopravy, nám se podařila velká řada úspěchů,(..), ať už je to problematika nastavení objektivních kritérií výběrových řízení, my jsme v tuto chvíli ve fázi, kdy jsme ušetřili ne 5 nebo 10 %, ale my jsme v tuto chvíli na železnici ušetřili 40 % z té soutěžní částky díky tomu, že máme jednokolové výběrové řízení se 100% cenou jako jediným kritériem.
Otázky Václava Moravce, 2. prosince 2012
Neověřitelné

Jak jsme zjistili již dříve, SŽDC v nové směrnici (.pdf) účinné od 1. června 2012 připouští na straně 40 jako hodnotící kritérium jak cenu, tak ekonomickou výhodnost nabídky, která má vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny.

U velkých zakázek, které si SŽDC stanovila jako investiční priority do konce rozpočtového odbobí Evropské unie (2013), však uvádí jako jediné hodnotící kritérum cenu. Stejně tak u dalších zakázek z poslední doby, např. Zajištění nákladní autodopravy v obvodu ST Plzeň (.pdf) nebo Rekonstrukce tunelu Velký Prštický, 2.etapa (.pdf).

Jakých úspor bylo tímto postupem dosaženo se zatím nedá potvrdit, protože celkové výsledky za rok 2012 budou známy až po skonční roku a vyhodnocení všech ekonomických událostí. Celý výrok tedy hodnotíme jako neověřitelný.

Pavel Dobeš

Já jsem už v březnu minulého roku poukazoval na to, nebo respektive tohoto roku, že ta situace v ČD Cargo není úplně v situaci, kdybysme měli se usmívat a říkat, že je všechno v pořádku a vydávat články do novin, jak je úspěšný první pololetí.
Otázky Václava Moravce, 2. prosince 2012
Nepravda

Výrok hodnotíme jako nepravdivý.

Pavel Dobeš sice coby ministr dopravy kritizoval ČD Cargo, o čemž svědčí řada odkazů v médiích a fakt, že v květnu dokonce požádal o audit ČD Cargo a v srpnu otevřeně hovořil o špatném hospodaření této společnosti. Dříve než v květnu se nám však nepodařilo v mediální databízi dohledat jakékoli zmínky o jeho kritice směrem k ČD Cargo, a výrok proto hodnotíme jako nepravdivý.

Pavel Dobeš

Ta společnost (ČD Cargo, pozn.) není zase úplně malá, ona má tržby někdy ve výši 12 miliard korun ročně.
Otázky Václava Moravce, 2. prosince 2012
Pravda

Dle údajů dostupných ve výroční zprávě za rok 2011 (.pdf - str. 9) byly tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb společnosti ČD Cargo a.s. v posledních letech následující:

Rok200920102011Tržby z prodeje vlastních

výrobků a služeb (v mil. Kč)13 27214 12114 404

Vzhledem k tomu, že v posledních třech letech byly tržby vyšší než 12 mld. Kč ročně, hodnotíme tento výrok jako pravdivý.